environment - zwroty

 0    42 Datenblatt    kamilacze
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
niszczyć środowisko
Lernen beginnen
to ruin/destroy environment
zanieczyszczać srodowisko
Lernen beginnen
to pollute/contaminate the environment
zatruwać
Lernen beginnen
to poison
zakłócać balans naturalny
Lernen beginnen
to disturb natural balance
nadmiernie wytrzebiać zwierzynę
Lernen beginnen
to excesively hunt animals
narażać na niebezpieczeństwo ludzi
Lernen beginnen
to endanger people
zanieczyszczac powietrze/wodę
Lernen beginnen
to contaminate air /water
wchłaniać substancje toksyczne(o np. glebie)
Lernen beginnen
to soak up toxic substances
wydzielać/wydalać (o kominach fabrycznych)
Lernen beginnen
to give off
utracic własne środowisko (o zwierzętach)
Lernen beginnen
to lose home habitat
ochraniać środowisko
Lernen beginnen
to protect the environment/conserve nature
poprawiać stan środowiska
Lernen beginnen
to improve the environment
ochraniać zagrożone gatunki
Lernen beginnen
to protect endangered species
rozwiązac problem ...(jaki)
Lernen beginnen
to solve the problem of...
stworzyć więcej rezerwatów przyrody
Lernen beginnen
to create more nature reserves
dokarmiać zwierzęta
Lernen beginnen
to provide food for animals
przetwarzać materiały do ponownego użytku
Lernen beginnen
to recycle materials
rozwinąć przemysł przetwarzajacy zużyte produkty
Lernen beginnen
to develope recycling industry
wykorzystywac alternatywne/odnawialne źródła energi
Lernen beginnen
to use alternative/renewable sources of energy
bacznie odserwować środowisko
Lernen beginnen
to keep a check on the environment
żyć w harmonii z...
Lernen beginnen
to live in harmony with...
ocalić planetę
Lernen beginnen
to save the planet
ograniczyc liczbę pojazdów w centrach miast
Lernen beginnen
to reduce the number of cars in city centres
używać rowerów i transportu publicznego zamiast samochodów
Lernen beginnen
to use bikes and public transport instead of cars
używać benzynę bezołowiową
Lernen beginnen
to use unleaded petrol
rozwinąć samochody na ekopaliwa
Lernen beginnen
to develop clean energy cars
rozkładalny biologicznie (o butelce)
Lernen beginnen
to be biodegradable
używać produktów posiadających rozkładalne opakowania
Lernen beginnen
to use products with biodegradable packagings
zbierac i trzymac śmieci w wyznaczonych miejscach
Lernen beginnen
to gather/keep litter in appointed places
nie zaśmiecać parków i lasów
Lernen beginnen
to not litter parks and forests
segregować i przetwarzać śmieci
Lernen beginnen
to separate and recycle litter
oszczędzać zużycie wody
Lernen beginnen
to save water
powstrzymać kłusownictwo (nielegalne polowania)
Lernen beginnen
to stop poaching (illegal hunting)
oszczędzać energię w domu
Lernen beginnen
to save energy at your home
powstrzymać wrzucanie toksycznych odpadów do morza
Lernen beginnen
to stop dumping toxic wastes into the sea
zrobic cokolwiek dla swojej planety
Lernen beginnen
to do anything for your Planet
prowadzic kampanię ekologiczną
Lernen beginnen
to lead an ecological campaign
wprowadzić ustawy promujące ochronę środowiska
Lernen beginnen
to enforce ecological laws
karać grzywną firmy zanieczyszczające środowisko
Lernen beginnen
to fine companies polluting the environment
zwiększyć świadomosć ludzi w kwestii ochrony środowiska
Lernen beginnen
to raise people's awarness about how to protect the environment
wymrzeć
Lernen beginnen
to die out/to become extinct
zanieczyszczać
Lernen beginnen
to pollute/contaminate

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.