Everyday verbs

 0    117 Datenblatt    madziano
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Go, not get (definicja)
Lernen beginnen
Go is used for changes in people's personality, appearance and physical abilities
People go mad/bald/grey/blind/deaf
Go, not get (definicja) (2)
Lernen beginnen
Go is often used for sudden, usually negative, changes
He was very embarassed nad his face went red
Go, not get (definicja) (3)
Lernen beginnen
Go can also be used for slower colour changes
The pages of the book has gone yellow over the years
Turn, not get (definicja)
Lernen beginnen
Turn often collocates with colours
The sky turned gold as the sun set
Ludzie wariują
Lernen beginnen
People go mad
Był bardzo zakłopotany, a jego twarz poczerwieniała
Lernen beginnen
He was very embarassed and his face went red
Strony książki zżółkły przez lata
Lernen beginnen
The pages of the book has gone yellow over the years
Niebo zrobiło sie złote jak tylko weszło słońce
Lernen beginnen
The sky turned gold as the sun set
Get and become (definicja)
Lernen beginnen
Get and become can often be used with the same collocations, but become is more formal and is therefore more appropriate in essays
I would like to become involved in raising money for charity
Chciałbym zaangażować się w zbieranie pieniędzy na cele charytatywne
Lernen beginnen
I would like to become involved in raising money for charity
Get and become (definicja) (2)
Lernen beginnen
Get and become can often be used with the same collocations with adjectives such as angry, bored, excited, depressed, upset, impatient, violent
He became/get depressed after his wife's death
Popadł w depresję po śmierci żony
Lernen beginnen
He became/get depressed after his wife's death
Become, not get (definicja)
Lernen beginnen
Become, not get, is used with the following: extinct, (un)popular, homeless, famous
Our local baker's has become famous for its apple tarts
Nasza lokalna piekarnia stała się słynna z ich tart jabłkowych (jabłeczników)
Lernen beginnen
Our local baker's has become famous for its apple tarts
Ona zachorowała i trafiła do szpitala
Lernen beginnen
She fell ill and was taken to hospital
Wszyscy zamilkli, gdy usłyszeli szokujące wieści
Lernen beginnen
Everyone fell silent when they heard the shocking news
Gdy mój ojciec starzał, coraz mniej czasu spędzał pracują
Lernen beginnen
As my father grew older, he spent less time working
Hałas stawał się coraz głośniejszy i wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że zbliża się samolot
Lernen beginnen
The noise grew louder and soon we realised it was a plane approaching
Udało mu się poznać nowych przyjaciół
Lernen beginnen
He was able to make new friends
Rok temu miał / doznał ataku serca
Lernen beginnen
A year ago he had/suffered heart attack
mieć dziecko
Lernen beginnen
have a child
Ja wariowałem
Lernen beginnen
I was going crazy
robić przepisy dla
Lernen beginnen
make arrangements for
The school can make arrangements for pupils with special needs
Szkoła może stworzyć przepisy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Lernen beginnen
The school can make arrangements for pupils with special needs
dokonać zmiany / zmian
Lernen beginnen
make a change / changes
The new manager is planning to make some changes
Nowy menedżer planuje wprowadzić kilka zmian
Lernen beginnen
The new manager is planning to make some changes
dokonać wyboru
Lernen beginnen
make a choice
Jill had to make a choice between her career and her family
Jill musiał dokonać wyboru pomiędzy jej karierą i jej rodziną
Lernen beginnen
Jill had to make a choice between her career and her family
dać komentarz / komentarze (zabrać głos)
Lernen beginnen
make a comment / comments
Would anyone like to make any comments on the talk
Czy ktoś chciałby, zgłosić jakikolwiek komentarz na rozmowie
Lernen beginnen
Would anyone like to make any comments on the talk
przyczynić się do
Lernen beginnen
make a contribution to
She made a useful contribution to the discussion
Zrobiła pożyteczny wkład do dyskusji
Lernen beginnen
She made a useful contribution to the discussion
podjąć decyzję
Lernen beginnen
make a decision
I'm glad it's you who has to make the decision, not me
Cieszę się, że to ty podejmiesz decyzję, nie ja
Lernen beginnen
I'm glad it's you who has to make the decision, not me
dołożyć starań
Lernen beginnen
make an effort
Joe is really making an effort with maths this term
Joe napradę przyłożyła się do matematyki w tym semestrze
Lernen beginnen
Joe is really making an effort with maths this term
robić wymówki
Lernen beginnen
make an excuse
I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home
Jestem zbyt zmęczony, aby wyjść wieczorem. Znajdźmy (zróbmy) wymówkę i zostańmy w domu
Lernen beginnen
I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home
zdobywać przyjaciół
Lernen beginnen
make friends
Karen is very good at making friends
Karen jest bardzo dobra w zdobywaniu nowych przyjaciół
Lernen beginnen
Karen is very good at making friends
dokonać poprawy
Lernen beginnen
make an improvement
Repainting the room has really made an improvement
Ponowne pomalowanie pokoju naprawdę przyniosło poprawę
Lernen beginnen
Repainting the room has really made an improvement
popełnić błąd
Lernen beginnen
make a mistake
They've made a mistake in our bill
Zrobili błąd w naszym rachunku
Lernen beginnen
They've made a mistake in our bill
zatelefonować
Lernen beginnen
make a phone call
I've got to make some phone calls before dinner
Muszę zrobić kilka telefonów przed obiadem
Lernen beginnen
I've got to make some phone calls before dinner
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
Harriet is making progress with all her schoolwork
Harriet robi postępy we wszystkich szkolnych pracach
Lernen beginnen
Harriet is making progress with all her schoolwork
jak najlepiej
Lernen beginnen
do your best
All that matters in the exam is to do your best
Najważniejsze na egazaminie, to zrobić go jak najlepiej
Lernen beginnen
All that matters in the exam is to do your best
uszkodzić (zrobić szkodę)
Lernen beginnen
do damage
The storm did some damage to our roof
Burza wyrządziła pewne uszkodzenia naszego dachu
Lernen beginnen
The storm did some damage to our roof
zrobić eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
We are doing an experiment to test how to metal reacts with water
Robimy eksperyment, aby sprawdzić, jak metal reaguje z wodą
Lernen beginnen
We are doing an experiment to test how to metal reacts with water
wykonać ćwiczenia
Lernen beginnen
do exercises
We'll do some exercises practising these collocations tomorrow
Będziemy robić jakieś ćwiczenia, ćwicząc te kolokacje jutro
Lernen beginnen
We'll do some exercises practising these collocations tomorrow
zrobić komuś przysługę
Lernen beginnen
do someone a good turn / do someone a favour
Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day
Harcerze i przewodnicy mają robić komuś dobrą przysługą na co dzień
Lernen beginnen
Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day
zaszkodzić
Lernen beginnen
do harm
Changing the rules may do more harm than good
Zmiana zasad może zrobić więcej szkody niż pożytku
Lernen beginnen
Changing the rules may do more harm than good
zrobić tobie fryzurę
Lernen beginnen
do your hair
I haven't done my hair yet
Nie zrobiłem jeszcze swojej fryzury (nie uczesałem się jeszcze)
Lernen beginnen
I haven't done my hair yet
zrobić swoją pracę domową
Lernen beginnen
do your homework
My son has to do his homework straight after school
Mój syn ma zrobić swoje zadanie domowe prosto po powrocie ze szkoły
Lernen beginnen
My son has to do his homework straight after school
zrobić zakupy / prasowanie/ zmywanie itp
Lernen beginnen
do the iron/shopping/washing etc.
I'll do the washing if you do the ironing
Zrobię pranie, jeśli ty zrobisz prasowanie
Lernen beginnen
I'll do the washing if you do the ironing
wykonać jakąś pracę
Lernen beginnen
do some work
We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema
Zrobimy trochę pracy nad naszym projektem, a następnie pójdziemy do kina
Lernen beginnen
We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema
mieć wypadek
Lernen beginnen
have an accident
Mr Grey had an accident last night but he's OK now
Pan Grey miał wypadek ostatniej nocy, ale teraz czuję się ok
Lernen beginnen
Mr Grey had an accident last night but he's OK now
Kłócić się
Lernen beginnen
have an argument / a row
We had an argument / a row about how to fix the car
Mieliśmy kłótnie o to jak ma zostać naprawiony samochód
Lernen beginnen
We had an argument / a row about how to fix the car
mają przerwę
Lernen beginnen
have a break
Let's have a break when yoou finish this exercise
Zróbmy sobie przerwę kiedy skończysz te ćwiczenia
Lernen beginnen
Let's have a break when yoou finish this exercise
mieć rozmowę
Lernen beginnen
have a conversation/chat
I hope we'll have time to have a char after meeting
Mam nadzieję, że będziemy mieli czas na rozmowę po spotkaniu
Lernen beginnen
I hope we'll have time to have a char after meeting
mają trudności
Lernen beginnen
have difficulty
The class had difficulty understanding what to do
Klasa miała trudności ze zrozumieniem co ma zrobić
Lernen beginnen
The class had difficulty understanding what to do
mieć sen / koszmar
Lernen beginnen
have a dream / nightmare
I had a nightmare last night
Miałem koszmar ostatniej nocy
Lernen beginnen
I had a nightmare last night
mieć doświadczenie
Lernen beginnen
have an experience
I had a frightening experience the other day
Miałem przerażając doświadczenie następnego dnia
Lernen beginnen
I had a frightening experience the other day
przeczucie
Lernen beginnen
have a feeling
I have a feeling that something is wrong
Mam przeczucie, że coś jest źle
Lernen beginnen
I have a feeling that something is wrong
mieć zabawę / dobry czas
Lernen beginnen
have fun / a good time
I'm sure you'll have fun on the school trip
Jestem pewien, że będziesz się dobrze bawić na wycieczce szkolnej
Lernen beginnen
I'm sure you'll have fun on the school trip
popatrzeć (rzucić okiem)
Lernen beginnen
have a look
The teacher wanted to have a look at what we were doing
Nauczyciel chciał rzucić okiem co my robimy
Lernen beginnen
The teacher wanted to have a look at what we were doing
mieć imprezę (w sensie zrobić)
Lernen beginnen
have a party
Let's have a party at the end of term
Zróbmy imprezę na koniec semestru
Lernen beginnen
Let's have a party at the end of term
mieć problem / problemy
Lernen beginnen
have a problem / problems
Ask the teacher if you have problems with the exercise
Poproś nauczyciela, jeśli masz problemy z ćwiczeniem
Lernen beginnen
Ask the teacher if you have problems with the exercise
spróbować
Lernen beginnen
have a try / go
I'll explain what to do and then you can have a go / try
Wytłumaczę, co robić, a potem możesz spróbować
Lernen beginnen
I'll explain what to do and then you can have a go / try
wziąć urlop
Lernen beginnen
take a holiday
We are glad we decided to take holiday here
Cieszymy się, zdecydowaliśmy się mieć tutaj wakacje
Lernen beginnen
We are glad we decided to take holiday here
zrobić sobie wycieczkę
Lernen beginnen
take a trip
Yesterday we took a trip to the mountains
Wczoraj wybraliśmy się na wycieczkę w góry
Lernen beginnen
Yesterday we took a trip to the mountains
pojechać pociągiem (w senesie wziąć pociąg)
Lernen beginnen
take a train
First we took a train to a little town
Najpierw pojechaliśmy pociągiem do miasteczka
Lernen beginnen
First we took a train to a little town
jechać autobusem (w sensie wziąć autobus)
Lernen beginnen
take a bus
We took a bus going to various villages
Wzięliśmy autobus jadący do różnych wsi
Lernen beginnen
We took a bus going to various villages
podjąć ryzyko
Lernen beginnen
take a risk
interesować się
Lernen beginnen
take an interest
Some kids took an interest in us and showed us some great places
Niektóre dzieci zainteresował się nami i pokazały nam kilka ciekawych miejsc
Lernen beginnen
Some kids took an interest in us and showed us some great places
zrobić zdjęcie
Lernen beginnen
take a photo
skorzystać
Lernen beginnen
take advantage
Take advantage of being in London
Skorzystaj z bycia w Londynie
Lernen beginnen
Take advantage of being in London
podjęcie działań
Lernen beginnen
take action
zwracać uwagę
Lernen beginnen
pay attention
You must pay attention to the teacher
Musisz zwrócić uwagę na nauczyciela
Lernen beginnen
You must pay attention to the teacher
prawić komplementy
Lernen beginnen
pay a compliment
I was trying to pay her a compliment but she misunderstood
Starałem się sprawić jej komplement, ale ona źle to zrozumiała
Lernen beginnen
I was trying to pay her a compliment but she misunderstood
okazać (ostatni) szacunek
Lernen beginnen
pay your (last) respects
At a funeral people pay their last respects to the person who has died
Na pogrzebie ludzie oddają ostatni hołd dla zmarłego
Lernen beginnen
At a funeral people pay their last respects to the person who has died
złożyć hołd (formalne)
Lernen beginnen
pay tribute (formal)
When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company
Kiedy Jack przeszedł na emeryturę, jego szef wygłosił mowę pochwalną o wszystkim co on zrobił dla firmy
Lernen beginnen
When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.