Expresing the future

 0    33 Datenblatt    bartolek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jutro jej o tym powiem (zamierzone, pewne, going)
Lernen beginnen
I'm going to tell her about it tomorrow
Zaproszą trzydzieści osób
Lernen beginnen
They are going to invite thirty people
Dzisiaj wieczorem zostaniemy w domu
Lernen beginnen
We are going to stay at home this evening
Zamówię stolik na godzinę szóstą
Lernen beginnen
I'm going to reserve - order a table for six o'clock
Ona jutro idzie odwiedzić swoich dziadków
Lernen beginnen
She's going to visit her grandparents tomorrow
Zapytasz ją?
Lernen beginnen
Are you going to ask her?
Myślisz, że się zgodzi?
Lernen beginnen
Do you think he is going to agree?
Co mu dasz na gwiazdkę?
Lernen beginnen
What are you going to give him for Christmas?
Co włożysz?
Lernen beginnen
What are going to wear?
Będę lepszym studentem (noworoczne postanowienia/
Lernen beginnen
I'm going to be a better student
Nie będę taki leniwy
Lernen beginnen
I'm not going to be so lazy
Spróbuję w szkole mówić więcej
Lernen beginnen
I'm going to try to speak more at school.
Każdego dnia przed angielskim przetłumacze kilka angielskich zdań
Lernen beginnen
I'm going to translate a few English sentences every day before breakfast
Will do wyrażania propozycji
Lernen beginnen
Future with will for offering
Czy to zadanie domowe jest trudne? Pomogę Ci.
Lernen beginnen
Is the homework difficult? I'll help you.
Nie rozumiesz tego? Wyjaśnię ci to.
Lernen beginnen
Don't you understand it? I'll explain it to you.
Daj mi ten list. Wyślę go za ciebie.
Lernen beginnen
Give me the letter. I'll post it for you - I'll send it fot you
Kupię ci to jeśli Ci się to podoba
Lernen beginnen
I'll buy it for you if you like it.
Czas przyszły z will do wyrażania spontanicznych decyzji
Lernen beginnen
Future with will for spontaneous decisions
Jest późno, myślę, że pójdę do lożka
Lernen beginnen
It's late, I think I'll go to bed
Chce mi się pić. Myślę, że wezmę coś do picia
Lernen beginnen
I'm thirsty. I think I'll take - get - have something to drink
Jestem głodny, myślę że wyjdę i kupię coś do jedzenia
Lernen beginnen
I'm hungry, I think I'll go out and buy something to eat.
Czas przyszły z will do przewidywania następstw i wydarzeń
Lernen beginnen
Future with will fot predicting consequences and events
Musimy jechać autobusem bo przyjedziemy za późno
Lernen beginnen
We have to go by bus or we'll be late
Musisz się uczyć bo nie zdasz tego egzaminu
Lernen beginnen
You musi study or you wont't pass the exam
Jestem pewien, że nie będzie im to przeszkadzać
Lernen beginnen
I'm sure they wont't mind it
Myślisz, że nas zaproszą?
Lernen beginnen
Do you think they'll invite us?
Co myślisz, że się stanie?
Lernen beginnen
What do you think will happen?
Co myślisz że powie?
Lernen beginnen
What do you think he'll say?
Future with will for making requests
Lernen beginnen
Future with will for making requests
Will you give me your new address?
Lernen beginnen
Will you give me your new address?
Pomożesz mi jutro z zakupami jutro?
Lernen beginnen
Will you help me with the shopping tomorrow?
Ściszysz troszkę muzykę?
Lernen beginnen
Will you turn the music down a little?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.