Express Publishing Matura Module 8

 0    120 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aeroplane
Lernen beginnen
samolot
boat
How much would it cost to rent a boat?
Lernen beginnen
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
Lernen beginnen
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
Lernen beginnen
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
Lernen beginnen
szalupa ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
Lernen beginnen
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
oil tanker
Lernen beginnen
tankowiec, zbiornikowiec
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek, okręt
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
Lernen beginnen
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
truck
Lernen beginnen
ciężarówka
air traffic controller
Lernen beginnen
kontroler ruchu lotniczego
captain (of a ship)
Lernen beginnen
kapitan (statku)
chambermaid
The chambermaid changes towels every day.
Lernen beginnen
pokojówka
Pokojówka zmienia ręczniki codziennie.
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
Lernen beginnen
celnik, celniczka
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
Lernen beginnen
steward(essa)
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
ground steward
Lernen beginnen
członek obsługi naziemnej
pilot
Lernen beginnen
pilot
porter
Lernen beginnen
portier
(tourist) guide
Lernen beginnen
przewodnik (turystyczny)
tour operator
Lernen beginnen
organizator wycieczki
travel agent
Lernen beginnen
agent(ka) biura podróży
basic (room)
Lernen beginnen
skromny (pokój)
bed and breakfast
If you want a bedroom and something to eat in the morning, they have bed and breakfast (B&B) accommodation.
Lernen beginnen
nocleg ze śniadaniem
Jeśli chcesz wynająć na noc pokój i dostać rano coś do zjedzenia, mają tu pokój ze śniadaniem (B&B).
bridal (suite)
Lernen beginnen
apartament dla nowożeńców
(country) cottage
Lernen beginnen
(wiejska) chata
five-star
Lernen beginnen
pięciogwiazdkowy
full board
Full board holidays are very expensive.
Lernen beginnen
pełne wyżywienie
Pobyty z pełnym wyżywieniem są bardzo kosztowne.
hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
Lernen beginnen
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
rented (accommodation)
Lernen beginnen
wynajmowane (zakwaterowanie)
self-catering
We opted for a self-catering apartment.
Lernen beginnen
własne wyżywienie
Wybraliśmy apartament z wyżywieniem we własnym zakresie.
youth hostel
We're staying at a youth hostel, as this is the cheapest option.
Lernen beginnen
schronisko młodzieżowe
Zatrzymaliśmy się w schronisku młodzieżowym, bo to najtańsza opcja.
brake
Lernen beginnen
hamulec
emergency landing
Lernen beginnen
lądowanie awaryjne
error
Lernen beginnen
błąd
fatalities
Lernen beginnen
ofiary śmiertelne
heart attack
Last year he had two heart attacks.
Lernen beginnen
atak serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
be held up (in a traffic jam)
Lernen beginnen
utknąć(w korku)
break down (car)
Lernen beginnen
zepsuć się (o samochodzie)
check out (of a hotel)
Lernen beginnen
zameldować się (w hotelu)
fill up (with petrol)
Lernen beginnen
zatankować (benzynę)
get off (a train)
Lernen beginnen
wysiąść (z pociągu)
give out (engine)
Lernen beginnen
przestać działać (o silniku)
hold up (in a traffic jam)
Lernen beginnen
zatrzymać (w korku)
pull away (from a station)
Lernen beginnen
ruszyć (samochodem ze stacji)
pull over (onto the hard shoulder)
Lernen beginnen
zatrzymać się (na utwardzonym poboczu)
put up (for the night)
Lernen beginnen
przenocować (kogoś)
run out (of petrol)
Lernen beginnen
skończyć się (o benzynie)
run over (by a car)
Lernen beginnen
potrącić, przejechać
see sb off
Lernen beginnen
odprowadzić kogoś
sleep over
Lernen beginnen
nocować (u kogoś)
slow down
Lernen beginnen
zwolnić
switch on (the sign)
Lernen beginnen
włączyć (znak)
work out (in a gym)
Lernen beginnen
ćwiczyć (na siłowni)
airline
Lernen beginnen
linia lotnicza
airport
Will you meet me at the airport?
Lernen beginnen
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
allowance (baggage)
Lernen beginnen
limit bagażu
control tower
Lernen beginnen
wieża kontrolna
conveyor belt
Lernen beginnen
przenośnik taśmowy
excess baggage
Lernen beginnen
dodatkowy bagaż
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
Lernen beginnen
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
landing
Lernen beginnen
lądowanie
one-way (ticket)
Lernen beginnen
(bilet) w jedną stronę
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
Lernen beginnen
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
passport control
The passengers are waiting in a long queue for the passport control.
Lernen beginnen
kontrola paszportowa
Pasażerowie czekają w długiej kolejce do odprawy paszportowej.
return (ticket)
Lernen beginnen
(bilet) powrotny
runway
Lernen beginnen
pas startowy
seatbelt
Lernen beginnen
pas bezpieczeństwa
smooth (flight)
Lernen beginnen
bezproblemowy (lot)
suitcase
I always travel with one suitcase only.
Lernen beginnen
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
tray table
Lernen beginnen
stolik składany
turbulent (flight)
Lernen beginnen
burzliwy, niespokojny (lot)
website
Lernen beginnen
witryna internetowa
board (aeroplane)
Lernen beginnen
wejść na pokład (samolotu)
book (seats)
Lernen beginnen
zarezerwować (miejsca)
carry (passengers)
Lernen beginnen
mieć na pokładzie (pasażerów)
fasten (seatbelt)
Lernen beginnen
zapiąć (pasy bezpieczeństwa)
go through (passport control)
Lernen beginnen
przejść (kontrolę paszportową)
carriage
Lernen beginnen
wagon
dining car
Lernen beginnen
wagon restauracyjny
station
Where is the station?
Lernen beginnen
stacja, dworzec
Gdzie jest stacja?
first class
Lernen beginnen
pierwszej klasy
driver
She’s a safe driver.
Lernen beginnen
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
dual carriageway
Lernen beginnen
droga szybkiego ruchu
flat tyre
Lernen beginnen
flak (o oponie)
icy (road)
Lernen beginnen
oblodzona (droga)
motorway
Lernen beginnen
autostrada
oily (surface)
Lernen beginnen
śliska (nawierzchnia)
oncoming (car)
Lernen beginnen
nadjeżdżający (samochód)
pedestrian
Lernen beginnen
pieszy
petrol
Lernen beginnen
benzyna
pile-up
Lernen beginnen
karambol
rear-view mirror
Lernen beginnen
lusterko wsteczne
ring road
Lernen beginnen
obwodnica
roundabout
Lernen beginnen
rondo
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
Lernen beginnen
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
hit (pedestrian)
Lernen beginnen
potrącić (pieszego)
overtake
Lernen beginnen
wyprzedzić
skid
Lernen beginnen
wpaść w poślizg
all-inclusive (package)
Lernen beginnen
pakiet all-inclusive
backpacker
Lernen beginnen
turysta pieszy, turystka piesza
beach
California is famous for its sandy beaches.
Lernen beginnen
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
budget
Lernen beginnen
budżet (zasoby finansowe)
crystal clear (water)
Lernen beginnen
krystalicznie czysta (woda)
high season
Lernen beginnen
szczyt sezonu
information centre
Lernen beginnen
centrum informacyjne
low prices
Lernen beginnen
niskie ceny
luxury traveller
Lernen beginnen
podróżni nastawieni na luksus
museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
Lernen beginnen
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
nightlife
Lernen beginnen
życie nocne
off season
Lernen beginnen
poza sezonem
package holiday
Lernen beginnen
wczasy zorganizowane
relaxation
Lernen beginnen
relaks
ruins
Lernen beginnen
ruiny
travel
Last year they went on a train voyage across China.
Lernen beginnen
podróż, podróżować
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
tropical jungle
Lernen beginnen
dżungla tropikalna
anchored
Lernen beginnen
zakotwiczone
Crossing
Lernen beginnen
przepłynięcie (przez morze)
deck
Lernen beginnen
pokład
port
The ship came into port after months of sailing.
Lernen beginnen
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
sea sick
Lernen beginnen
cierpiący na chorobę morską

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.