Farmakologia leki

 0    862 Datenblatt    Hubalus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
17-propionian flutikazonu
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
abcyksymab
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
acemetacyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
adefowir
Lernen beginnen
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
adrenalina
Lernen beginnen
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
albendazol
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
alendronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
Alfentanyl
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Alfuzosyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
aliskiren
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Bezpośredni inhibitor reniny
alk. benzylowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
alk. fenoksylowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Alprazolam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
alwimopan
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Substancje wpływające na odruch defekacji - Antagoniści rec. opioidowych o działaniu peryferyjnym
Amantadyna
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA
ambroksol
Lernen beginnen
leki o działaniu wykrztuśnym
amfoterycyna B
Lernen beginnen
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
Amisulpiryd
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy
amlodypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
amorolfina
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne morfoliny
analogi erytromycyny
Lernen beginnen
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
apomorfina
Lernen beginnen
Leczenie zaburzeń wzwodu
aprepitant
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. neurokininy 1 (NK1)
aprotynina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – Kininy
Aripiprazol
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne
Artykaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
atazanawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Atenolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
atorwastatyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
atowakwon
Lernen beginnen
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Atropina
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe
awermektyna
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
azotan bizmutu
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Związki bizmutu
bampina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Benserazyd
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
Benzenosulfonian Cisatrakurium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Betaksolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
betametazon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
bezafibrat
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
bifonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Biperiden
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
bisakodyl
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
biwalirudyna
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
Bornapryn
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
Br Distygminy
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Glikopyronium
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br N-butyloskopolaminy
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br Neostygminy
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Pirydostygminy
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Rokuronium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Br Wekuronium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Bromazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
bromek ipratropium
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - parasympatykolityki
bromek tiotropium
Lernen beginnen
układ oddechowy - POChP
Bromokryptyna
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
Bromperidol
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
brywudyna
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
budezonid
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
Bufotenina
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
Bunazosyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
Bupranolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
Buprenorfina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
buserelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Buspiron
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne
Celiprolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
cetroreliks
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
cetyryzyna
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny
chinolinol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
chlorek benzalkonium
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
chlorek Fe3+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
chlorheksydyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające
Chlorpromazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
cholestyramina
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Żywice jonowymienne
cilazipril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
cizaprid
Lernen beginnen
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Cl Alkuronium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Cl Suksametonium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - środki depolaryzujące
Cl Trospium
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
clenbuterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
cydofowir
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę
cyklezonid
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
cymetydyna
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
cyproheptadyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - antagoniści receptorow 5-HT2
cytrynian sodu
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
czteroazotan pentaerytrytylu
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Azotany
Dantrolen
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne
deflazakort
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Dekanonian flufenazyny
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
Dekanonian haloperidolu
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
Dekanonian zuklopentiksolu
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
dekschlorfenyramina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne propylaminy
Dekstrany
Lernen beginnen
Pozaustrojowe środki zastępcze osocza
Denaweryna
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Desfluran
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
desloratadyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
desmopresyna (DDAVP)
Lernen beginnen
hormony tylnego płata przysadki
detajmium
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
Dezimipramina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Diazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
diazoksyd
Lernen beginnen
leczenie hipoglikemii
Dichlorfos
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego
Difenhydramina
Lernen beginnen
leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1
digitoksyna
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
dihydroekwilin
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
dihydrofosforan prednizolonu
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego
Dihydrokodeina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Diklofenak
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
diltiazem
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV
dimenhydranat
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
dimenhydrat
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1
dinoprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
dipirydamol
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
dipropionian beklometazonu
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
Diprydamol
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi)
Doksapram
Lernen beginnen
analeptyk
Doksazosyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
Doksylamina
Lernen beginnen
leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1
doksylamina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
dolasetron
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
dolasetron
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
domperidon
Lernen beginnen
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Donapezil
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
Dronabinol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek
drospirenon
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Duloksetyna
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SNRI – inh. wychwytu zwrotnego 5-HT / NA
dutasteryd
Lernen beginnen
androgeny i ich analogi
dydanozyna (dideoksyinozyna, DDI)
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
dydrogesteron
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
efawirenz
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe
Efedryna
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
eksenatyd
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny
ekwilin
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
emtrycytabina (FTC)
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
enalapril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Enfluran
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
Entakapon
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT
epoetyna beta
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)
Ergokornina
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Ergokrystyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Ergotamina
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotaminy
esomeprazol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
estradiol
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
estron
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
estry etyl.kw. omega-3 (głównie EPA i DHA)
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach – estry etylowe kw. omega-3
estry kw. p-hydroksybenzoesowego
Lernen beginnen
parabeny, konserwanty
etanol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Etomidat
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Etosyksymid
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
etylosiarczan mecetronium
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
ezetymib
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Inhibitory wchłaniania cholesterolu
febuprol
Lernen beginnen
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze
felodypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
Fenobarbital
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
fenol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
Fenoterol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
Fentanyl
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Fenylefryna
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
Fluoksetyna
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
fluorofosforan sodu (Na2PO3F)
Lernen beginnen
osteoporoza - Fluorki
Flurazepam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
Fluspirylen
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
fomiwirsen
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes
Formoterol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
fosforan sodu
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
fozynopril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
fumaran Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
gallopamil
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV
gancyklowir
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę
gestoden
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
glicynosiarczan Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
glukonian Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
gonadorelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
heparyna standardowa (niefrakcjonowana, UFH)
Lernen beginnen
odtrutka siarczan protaminy
heparyny drobnocząst. (LMWH)
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny
heptanian testosteronu
Lernen beginnen
androgeny i ich analogi
hydralazyna
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
Hydrokodon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Hydroksyzyna
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne
Hydromorfon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
hymekromon
Lernen beginnen
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
Hymekromon
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
ibandronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
Ibuprofen
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
ibutylid
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
idoksurydyna (IDU)
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
iloprost
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne)
iloprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostacykliny
imatinib
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5
Imipramina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
indinawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Indometacyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
indyjskia babka jajowata
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
interferon α
Lernen beginnen
HBV
interferon α
Lernen beginnen
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
iralukast
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
irbesartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
isradypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
itrakonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
Iwabradyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Blokery kanałów If
iwermektyna
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Izofluran
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
izoprenalina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
abakawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
abareliks
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
acebutolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
aceklofenak
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
acetylocysteina
Lernen beginnen
leki o działaniu wykrztuśnym
acyklowir (acykloguanozyna)
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
adenozyna
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych
adrenalina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
ajmalina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
akarboza
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy
aldehyd glutarowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
Alfentanyl
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
alizapryd
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
aloes
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
alprostadil
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - prostaglandyny
alteplaza (rt-Pa)
Lernen beginnen
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
amantadyna
Lernen beginnen
p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę
Amfetamina
Lernen beginnen
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
Amfetamina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
amiodaron
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Leczenie zaburzeń rytmu w przebiegu niewydolności serca
amiodaron
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
Amitryptylina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Amitryptylinoksyd
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
amprenawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Apomorfina
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
aprotynina
Lernen beginnen
Środki przeciwfibrynolityczne - inhibitory fibrynolizy
asparaginian Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
Atomoksetyna leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
Lernen beginnen
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne
atropina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki
azelastyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
azotan srebra
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich
Baklofen
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo
bazoryna
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
Benperidol
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
benzapril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Benzenosulfonian Atrakrium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Benzokaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Betanechol
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
bimatoprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Bisoprolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
bozentan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny
Br Ipratropium
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br Pankuronium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Br Tiotropium
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
bromek ipratropium
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki
bromoheksyna
Lernen beginnen
leki o działaniu wykrztuśnym
Brotizolam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
Budypina
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA
Bupiwakaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
bursztynian Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
celekoksyb
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
cetyryzyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy
chinapril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
chinidyna
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
chlor
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Chlordiazepoksyd
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
chlorek didecylodiCH3amoniowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
chlorek Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
chlorfenoksamina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
Chlorprotiksen
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny
Citalopram
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
Cl Miwakurium
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Cl Tubokuraryny
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
cykletanina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
cynakalcet
Lernen beginnen
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
cytrynian sodu
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
darunawir
Lernen beginnen
p/wirusowe; przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Dekanonian flupentiksolu
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
deksametazon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
Dekstrometorfan
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
desirudyna
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
desogestrel
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Diamorfina (heroina, diacetylomorfina)
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
diazotan izosorbitolu
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
dienogest
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
dietylokarbamazyna
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
difenhydramina
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1
difenhydramina
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
digoksyna
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
dihydralazyna
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
dihydrofosforan betametazonu
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego
Dihydrokodeina (DHC)
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
diltiazem
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy diltiazemu
dimetynden
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
dipiwoksyl adefowiru
Lernen beginnen
HBV
dobutamina
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca
Doksepina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
dokuzan sodu
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych
domperidon
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
dopamina
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca
drotrekogina alfa
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)
dwuazotan izosorbidu
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Azotany
Dziurawiec
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne
ekonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
emedastyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Enantan perfenazyny
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
enfuwirtyd
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory fuzji
enoksymon
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy
entekawir
Lernen beginnen
HBV
epoetyna alfa
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)
eprosartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
eptifibatyd
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
Ergokryptyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Escitalopram
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
estriol
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
etakrydyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
Eter dietylowy
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne
etofibrat
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
etonogestrel
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
etorikoksyb
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
etydronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
Etylefryna
Lernen beginnen
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
etynyloestradiol
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
eugenol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
famcyklowir
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
famotydyna
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
feksofenadyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Felbamat
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
fenacetyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny
fenazon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
fenofibrat
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Fenoksybenzamina
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - inne
fenole chlorowcowane oraz z podst.gr. aromat.
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
fenoloftaleina
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
fenoterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
fenprokumon
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Antagoniści witaminy K (pochodne 4-hydroksykumaryny)
Fentanyl
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
fentikonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
fenylobutazon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
Fenytoina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Fibrynogen
Lernen beginnen
Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach
finasteryd
Lernen beginnen
androgeny i ich analogi
Fizostygmina
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
flekainid
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC
flucytozyna
Lernen beginnen
p/grzybicze
fludrokortyzon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – mineralokortykosteroid
Flufenazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
flukonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
Flumazenil
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny
Flunitrazepam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
fluokortolon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
fluorek sodu (NaF)
Lernen beginnen
osteoporoza - Fluorki
fluorek sodu
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
Flupentiksol
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny
flupirtyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Inne leki p/bólowe
flurbiprofen
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
Fluspirylen
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny
fluwastatyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
Fluwoksamina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
fondaparinuks
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny
formaldehyd
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
formoterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
fosamprenawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
foskarnet
Lernen beginnen
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
foskarnet (fosforomrówczan)
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes
fulwestrant
Lernen beginnen
h. żeńskie - antyestrogeny
fumaran dizoproksylu tenofowiru
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)
Gabapentyna
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Galantamina
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
gallopamil
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy werapamilu
gameprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
ganireliks
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
gemfibrozyl
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Ginkgo biloba
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - inne
glibenklamid
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glikwidon
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glimepiryd
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glukonian sodowo-żelazowy (III)
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
gonadoliberyna (gonadorelina)
Lernen beginnen
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
goserelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
granisetron
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
granisetron
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
gryzeofulwina
Lernen beginnen
p/grzybicze
H. folikulotropowy
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
H. luteinizujący
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
haloperidol
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Haloperidol
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Halotan
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - halogenowane węglowodory
heksachlorofen
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
heksetydyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
izopropanol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Jod promieniotwórczy (131I)
Lernen beginnen
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Jodki i jod
Lernen beginnen
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
jodofory
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
jodyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
kalcytonina (tyreokalcytonina)
Lernen beginnen
hormony tarczycy
kalcytriol
Lernen beginnen
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
kandesartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
kaptopril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Karbachol
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
Karbamazepina
Lernen beginnen
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Karbamazepina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Karbegolina
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
Karbidopa
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
karbimazol
Lernen beginnen
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
karbocysteina
Lernen beginnen
leki o działaniu wykrztuśnym
karbutamid
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
Karteolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
Karwedilol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
kaspofungina
Lernen beginnen
p/grzybicze - kandyny
Ketamina
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
ketokonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
ketoprofen
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
ketotifen
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
klemastyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Klenbuterol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
klimifen
Lernen beginnen
h. żeńskie - antyestrogeny
kliochinol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
Klobutinol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
klodronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
klofibrat etofiliny
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Klomipramina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Klonazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Klonidyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
Klopidogrel
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP
Klorazepam dipotasowy
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
klotrimazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Klozapina
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
kłącze rzewienia dłoniastego
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Kodeina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Kodeina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
Kofeina
Lernen beginnen
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
Kokaina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Kokaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
kompleks Fe(OH)3 i dekstranu
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
kompleks Fe(OH)3 i sacharozy
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
koński estrogen
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
kora kruszyny pospolitej
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
kortykoliberyna (kortykorelina)
Lernen beginnen
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
Kortykotropina (ACTH – hormon adrenokortykotropowy)
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
kortyzol (hydrokortyzon)
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
kortyzon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
kotrimoksazol
Lernen beginnen
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Kozłek lekarski
Lernen beginnen
leki nasenne - leki nasenne poch. roślinnego
krokonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
kroprendol
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Ksylometazolina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
kw. acetylosalicylowy
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Inhibitory cyklooksygenazy:
kw. kromoglikanowy
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)
kw. nadtlenobursztyn.
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
kw. nadtlenosiarkowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
kw. p-aminometyloben-zoesowy
Lernen beginnen
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne
kw. tiaprofenowy
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
kw. traneksamowy
Lernen beginnen
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne
Kwas 4-hydroksymasłowy
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Kwas acetylosalicylowy
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ -gr. salicylanów
kwas chenodeoksycholowy (chenodiol)
Lernen beginnen
kamica żółciowa
kwas dehydrocholowy
Lernen beginnen
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze
kwas nikotynowy
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach
kwas ursodeoksycholowy
Lernen beginnen
(ursodiol) – kamica żółciowa
Kwas walproinowy
Lernen beginnen
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Kwas walproinowy
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Kwetiapina
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
lacydypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
laktitol
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
laktoza
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
laktuloza
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
lamiwudyna
Lernen beginnen
HBV
lamiwudyna
Lernen beginnen
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
lamiwudyna (3TC)
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
Lamotrygina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
lanreotyd
Lernen beginnen
hormony podwzgórza i ich analogi
lansoprazol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
latanoprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami
Lernen beginnen
Pochodne aniliny
lepirudyna
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
lerkanidypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
leuprorelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Lewetiracetam
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
lewocetyryzyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy
Lewodopa
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
lewokabastyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Lewomepromazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
Lewometadon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
lewonorgestrel
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
lidokaina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB
Lidokaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
Lisuryd
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
liść strączyńca wąskolistnego
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Lizergid
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
lizynopril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
loperamid
Lernen beginnen
Biegunki - opioidy
lopinawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
loratadyna
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny
loratydyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Lorazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Lormetazepam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
lornoksykam
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ – Oksykamy
losartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
lowastatyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
L-tyroksyna (lewotyroksyna - T4)
Lernen beginnen
hormony tarczycy
lumirakoksyb
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
lynestrenol
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Magnez
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych
mannitol
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
Maprotylina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
mebendazol
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Mebeweryna
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
medrogeston
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
meksyletyna
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB
meksypril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Melanotropina (MSH
Lernen beginnen
h. pobudz. melanocyty); hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
meloksykam
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy
Melperon
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Memantyna
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - niekompetycyjni antagoniści NMDA
Mepiwakaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
mesalazyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
meselazyna
Lernen beginnen
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
Meskalina
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy
mestranol
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
Mesuksymid
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Metamfetamina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Metamfetamina leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
Lernen beginnen
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
metamizol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
metformina
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Biguanidy
Metipranolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
Metoheksital
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - barbiturany N-metylowane
metoklopramid
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
metoklopramid
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
metoklopramid
Lernen beginnen
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Metoprolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
Metyksen
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
Metylenodioksymetamfetamina
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy
metylodigoksyna
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
Metylodopa
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
Metylofenidat
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Metylofenidat leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
Lernen beginnen
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
metyloprednizolon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Metylosiarczan amezyny
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Mianseryna
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
Midazolam
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny
Midodryna
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane ogólnie
mifepreston
Lernen beginnen
h. żeńskie - Antygestageny
miglitol
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy
mikonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
milrynon
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy
minoksydyl
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
Mirtazapina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
mizolastyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
mizoprostol
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
mizoprostol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Pochodne prostaglandyny E
Modafinil
Lernen beginnen
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne
Moklobemid
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO
Moksonidyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
molsydomina
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej)
mometasonfuroat
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
monoazotan izosorbidu
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Azotany
monoazotan izosorbitolu
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
montelukast
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy – antagoniści LT
montelukast
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
Morfina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Muskaryna
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
N, N-dimetylotryptamina
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
nabumeton
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Nadchlorany
Lernen beginnen
tyreostatyki
nadmanganian potasu
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nadtlenek benzoilowy
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nadtlenek wodoru
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nafarelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Nafazolina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
naftyfina
Lernen beginnen
p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej
naproksen
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
natamycyna
Lernen beginnen
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
nateglinid
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy
Nebiwolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
nedokromil
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)
nelfinawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
newirapin
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe
Nicergolina
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
nifedypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nikardypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
niklozamid
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw tasiemcom
nikorandyl
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
nilwadypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nimodypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nisoldypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
Nitrazepam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
nitrendypina
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nitrogliceryna
Lernen beginnen
leczenie niewydolności serca – Azotany
nitroprusydek sodu
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
nizatydyna
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
Noksapina
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
norelgestormin
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Norepinefryna
Lernen beginnen
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
norgestymat
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Nortryptylina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
n-propanol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
nystatyna
Lernen beginnen
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
octan chlormadinonu
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
octan cyproteronu
Lernen beginnen
androgeny i ich analogi
Octan litu
Lernen beginnen
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – sole litu
octan medroksyprogesteronu
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
octan megestrolu
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
octan noretysteronu
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
oksaceprol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
oksamnichina
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw przywrom
Oksazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Okskarbamazepina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Okskarbazepina
Lernen beginnen
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Oksprenolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
Oksybutynina
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Oksykodon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
oksykonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Oksylofryna
Lernen beginnen
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
Oksymetazolina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
oksytocyna
Lernen beginnen
hormony tylnego płata przysadki
oktenidyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
oktreotyd
Lernen beginnen
hormony podwzgórza i ich analogi
Olanzapina
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
olej rycynowy
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
olejki eteryczne
Lernen beginnen
leki o działaniu wykrztuśnym
olmesartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
olsalazyna
Lernen beginnen
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
olsalazyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
omalizumab
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - monoklonalne przeciwciała anty-IgE
omeprazol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
ondansetron
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
ondasetron
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
Opipramol
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
orcyprenalina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
Orcyprenalina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - działające na receptory β1 i β2
Orlistat
Lernen beginnen
leki przeciw otyłości - inne
oseltamiwir
Lernen beginnen
p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę
otręby pszenne
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
owoc szakłaku posp.
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
ozon
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
paklitaksel
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)
paliwizumab
Lernen beginnen
leczenie infekcji RSV
palonosetron
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
palonosetron
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
pamidronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
pantoprazol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
Papaweryna
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
paracetamol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny
parafina ciekła
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych
Paraokson
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego
parathormon
Lernen beginnen
osteoporoza – inne (h. przytarczyc)
parekoksyb
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
parikalcytol
Lernen beginnen
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
Paroksetyna
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
parykwantel
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw tasiemcom
Pegwisomant
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
Penbutolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
pencyklowir
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
pentamidin
Lernen beginnen
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Pentazocyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Pentoksyweryna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Perazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
perfenazyna
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Perfenazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
Pergolid
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
perindopril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Petydyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
pikosiarczan sodu
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Pilokarpina
Lernen beginnen
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
Pimozyd
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny
Pindolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
pioglitazon
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony
Pipamperon
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Piracetam
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
Pirenzepina
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
pirenzepina
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki cholinolityczne (parasympatykolityki)
Piritramid
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
piroksykam
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy
pirwinium (barwnik cyjaninowy)
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
pobilukast
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
podchloryn sodu
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
podchloryn wapnia (wapno chlorowane)
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Podtlenek azotu
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne
polietylenoglikol 4000
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
polisiarczan pentosanu
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy
posakonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
prajmalina
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
Pramipeksol
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
pranlukast
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
prawastatyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
Prazepam
Lernen beginnen
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Prazosyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
prazykwantel
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw przywrom
prednizolon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
prednizolon
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
prednizon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Pregabalina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Preparaty czynnika VIII, IX i VIIa
Lernen beginnen
Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach
Prilokaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
Primidon
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
probenecid
Lernen beginnen
zmniejsza nefrotoksyczność cydofowiru
Procyklidyna
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
progesteron
Lernen beginnen
h. żeńskie - Gestageny
Prokaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Prolaktyna (PRL, LTH, h. laktotropowy)
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
prometazyna
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
prometazyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne etylenodiaminy
Prometazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
propafenon
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC
Propiweryna
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Propofol
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Propranolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
propyfenazon
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
propylotiouracyl
Lernen beginnen
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Protypendyl
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - azafenotiazyny
Psylocybina
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
Psylocyna
Lernen beginnen
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
pyrantel
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Pyritinol
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
rabeprazol
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
raloksyfen
Lernen beginnen
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
Ramifentanyl
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
ramipril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
ranelinian strontu
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
ranitydyna
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
Rasagilina
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B
Reboksetyna
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - NRI – inh. wychw. zwr. NA
Remifentanyl
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
repaglinid
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy
Reprotenol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
reproterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
reteplaza
Lernen beginnen
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
Rezerpina
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - inne
Rimonabant
Lernen beginnen
leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)
risedronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
Risperidon
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne
ritonawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Riwastygmina
Lernen beginnen
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
rofekoksyb
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
Ropinirol
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
rosiglitazon
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony
roztwór glukozowo-elektrolitowy
Lernen beginnen
Biegunki - Płyny i elektrolity
r-ry wodne i glicerynowe jodu
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
rybawiryna
Lernen beginnen
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające hamująco na wirusy DNA i RNA
sakwinawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Salbutamol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
salbutamol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
Salmeterol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
Selegilina
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B
selmeterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
sertakonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Sertralina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
Sewofluran
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
siarczan estronu
Lernen beginnen
h. żeńskie - estrogeny
siarczan Fe2+
Lernen beginnen
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
siarczan glinowo-magnezowy
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące
siarczan magnezu (sól gorzka)
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
siarczan Mg (10-30%)
Lernen beginnen
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
siarczan sodu (sól glauberska)
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
Sibutramina
Lernen beginnen
leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)
siemie lniane
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
sildenafil
Lernen beginnen
Leczenie zaburzeń wzwodu
sildenafil
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5
simwastatyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
sirolimus
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)
sitagliptyna
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny
sitaksentan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny
skopolamina
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. muskarynowego
Skopolamina
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe
Skrobia hydroksyetylowana
Lernen beginnen
Pozaustrojowe środki zastępcze osocza
somatoliberyna (somatorelina)
Lernen beginnen
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
somatostatyna
Lernen beginnen
hormony podwzgórza i ich analogi
Somatotropina
Lernen beginnen
(GH - h. wzrostu, STH - h. somatotrop.) – hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
sorbitol
Lernen beginnen
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
sorbitol (80%)
Lernen beginnen
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
sotalol
Lernen beginnen
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
Sotalol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
sól sodowa danaparoidu
Lernen beginnen
- Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy
sól srebr. sulfadiazyny -
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich
spirapril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
S-ropiwakaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
stawudyna
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
streptokinaza
Lernen beginnen
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
Sufentanyl
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Sukralfat
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
Lernen beginnen
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
Lernen beginnen
leczenie stanów reumatoidalnych
Sulfentanyl
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
sulpiryd
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Sulpiryd
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy
sulproston
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Sultiam
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
szczawian sodu
Lernen beginnen
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
sześciometylenocztero amina (methenamina)
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
tadalafil
Lernen beginnen
Leczenie zaburzeń wzwodu
Talidomid
Lernen beginnen
leki nasenne - inne syntetyczne leki nasenne
Talinolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
tamoksyfen
Lernen beginnen
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
taurolidyna
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
tegaserod
Lernen beginnen
zespół jelita drażliwego
telmisartan
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
Temazepam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
tenekteplaza
Lernen beginnen
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
tenofowir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)
Teobromina
Lernen beginnen
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
Teofilina
Lernen beginnen
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
teofilina
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela
Terazosyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
terbinafina
Lernen beginnen
p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej
Terbutalina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
terbutalina
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
terlipresyna
Lernen beginnen
hormony tylnego płata przysadki
teryparatyd
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
testosteron
Lernen beginnen
androgeny i ich analogi
tetraazotan pentaerytrylu
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
Tetrakaina
Lernen beginnen
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Tetrakozaktyd
Lernen beginnen
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
Tetrazepam
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo
Tetryzolina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
tiabendazol
Lernen beginnen
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Tiagabina
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
tiamazol
Lernen beginnen
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Tiapryd
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - Inne
Tiklopirydyna
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP
Tilidyna
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
tiludronian
Lernen beginnen
osteoporoza - bisfosfoniany
tiokonazol
Lernen beginnen
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Tiopental
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - tiobarbiturany
Tiorydazyna
Lernen beginnen
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu pekazyny
tipranawir
Lernen beginnen
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
tirofiban
Lernen beginnen
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
tkankowy aktywator plazminowego (t-Pa)
Lernen beginnen
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
tlenek etylenu
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające
tlenek magnezu
Lernen beginnen
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące
Toksyna botulinowa
Lernen beginnen
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne
tolbutamid
Lernen beginnen
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
Tolkapon
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT
Tolterodyna
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
Topiramat
Lernen beginnen
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
toramifen
Lernen beginnen
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
tosylochloramin (chloramina T)
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Tramadol
Lernen beginnen
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
Tramazolina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
Tamsulodyna
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
trandolapril
Lernen beginnen
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Tranylcypromina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO
trawoprost
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Trazodon
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne
triamcynolon
Lernen beginnen
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
Triazolam
Lernen beginnen
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
triazotan glicerolu
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
triflurydyna
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
Triheksyfenidyl
Lernen beginnen
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
trijodotyronina
Lernen beginnen
(liotyronina - T3) – hormony tarczycy
trimetazydyna
Lernen beginnen
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
Trimipramina
Lernen beginnen
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
triptorelina
Lernen beginnen
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
tromantadyna
Lernen beginnen
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
Tropikamid
Lernen beginnen
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
tropisetron
Lernen beginnen
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
tropisetron
Lernen beginnen
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
Tulobuterol
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
tulobuterol
Lernen beginnen
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
Tybolon
Lernen beginnen
h. żeńskie – opisany przy esteogenach
tymol
Lernen beginnen
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
Tymolol
Lernen beginnen
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
tymopentyna (fragment tymopoetyny)
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
tymopoetyna
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
tymostymulina (TP-1)
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
tymozynę α1
Lernen beginnen
h. grasicy
tymulina
Lernen beginnen
osteoporoza – inne
Tyramina
Lernen beginnen
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
tyreoliberyna (protyrelina)
Lernen beginnen
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.