Antybiotyki cz. 1- Makrolidy i ketolidy

 0    41 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
makrolidy -budowa chemiczna
Lernen beginnen
14-16 członowy pierścień laktamowy, do którego przyłączone są reszty cukrowe
makrolidy - mechanizm działania
Lernen beginnen
hamowanie syntezy białek poprzez odwracalne przyłączenie się do podjednostki 50S rybosomów,
makrolidy - spektrum działania
Lernen beginnen
bakterie Gramm+, Gramm-, beztlenowe, bakterie atypowe: Legionella spp..., Mycoplasma, Ureoplasma, Chlamydia, Mycobacterium Avium Complex, Brucella, Bordetella, Borelia, Campylobacter
mikroorganizmy oporne na makrolidy
Lernen beginnen
pałeczki jelitowe (Enterobacteriacae), Pseudomonas Aeruginosa
makrolidy - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
atypowe zapalenia płuc, krztusiec, infekcje p. pokarmowego powodowane C. jejuni, infekcje ukł. Moczowo-płciowego, eradykacja H. pylori, infekcje paciorkowcowe
makrolidy - przedstawiciele
Lernen beginnen
erytromycyna, spiramycyna oraz nowsze makrolidy(II generacji): klarytromycyna, azitromycyna,
makrolidy - interakcje
Lernen beginnen
hamują metabolizm leków w wątrobie, ponieważ hamują cytochrom P450 (oprócz azitromycyny); leki przeciwhistaminowe-nadmierne wydłużenie QT i ryzyko arytmii
makrolidy - działania niepożądane
Lernen beginnen
zaburzenia ze str. ukł. pokarmowego, eozynofilia, wydłużenie QT, zapalenie naczyń (po podaniu iv), podwyższenie aminotransferaz, zapalenie wątroby z cholestazą
erytromycyna - drogi podania
Lernen beginnen
tabletki dojelitowe jako erytromycyna [jako zasada jest wrażliwa na kwas solny w żołądku]; doustnie jako estry erytromycyny [bardziej oporne na kwas solny]
erytromycyna - losy w organizmie
Lernen beginnen
podawane nieaktywne pochodne są hydrolizowane do aktywnej erytromycyny wchłanianej w przewodzie pokarmowym
erytromycyna - penetracja tkankowa
Lernen beginnen
dobrze penetruje do tkanek, w tym tkanki płucnej, także płynu opłucnowego i otrzewnowego, słabo do płynu m-r(mózgowo-rdzeniowego), gromadzi się w wątrobie
erytromycyna - okres półtrwania
Lernen beginnen
1-1,5 h, pochodne mają znacznie dłuższy okres półtrwania
erytromycyna - drogi wydalania
Lernen beginnen
głównie z żółcią, słabo wydala się z moczem
erytromycyna - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia ukł oddechowego atypowe oraz o trudnej do określenia etiologii, chlamydioza dróg rodnych, zakażenia paciorkowcowe alternatywnie do penicylin
erytromycyna - dawkowanie doustne
Lernen beginnen
250-500 mg co 6 h, przy niewydolności nerek co 12 h
erytromycyna - dawkowanie dożylne
Lernen beginnen
1-2 g we wlewie ciągłym (30-60min) co 6 h, przy niewydolności nerek co 12 h
erytromycyna a makrolidy II generacji
Lernen beginnen
erytromycyna silniej działa na bakterie Gramm+, słabiej na bakterie Gramm -, H. influenzae oraz Chlamydia spp.
erytromycyna - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Aknemycin, Cusi Erythromycin, Davercin
azitromycyna - wchłanianie
Lernen beginnen
w przewodzie pokarmowym
azitromycyna - penetracja tkankowa
Lernen beginnen
dobrze penetruje do tkanek, gromadzi się w fibroblastach
azitromycyna - wydalanie
Lernen beginnen
z żółcią po unieczynnieniu w wątrobie, z moczem niewielka ilość w postaci niezmienionej
azitromycyna - dawkowanie
Lernen beginnen
początkowo 500 mg raz dziennie, następnie 250 mg raz dziennie
azitromycyna - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Azibiot, Azimycin, Aziteva, Azitrin, AzitroLek, Summamed, Macromax, Nobaxin, Oranex
klarytromycyna - penetracja tkankowa
Lernen beginnen
dobrze penetruje do tkanek, zwłaszcza płucnej, jako 14-hydroksyklarytromycyna
klarytromycyna - wchłanianie
Lernen beginnen
z przewodu pokarmowego, pokarm nie wpływa na wchłanianie leku
klarytromycyna - wydalanie
Lernen beginnen
50% z moczem
klarytromycyna - okres półtrwania
Lernen beginnen
4-5 h
14-hydroksyklarytromycyna - okres półtrwania
Lernen beginnen
7 h
klarytromycyna - dawkowanie
Lernen beginnen
doustnie 250-500 mg co 12 h
klarytromycyna - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia ukł. Oddechowego, gardła i zatok przynosowych, zakażenia H. pylori
klarytromycyna - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Fromilid, Klabax, Klabion, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar
ketolidy
Lernen beginnen
nowe antybiotyki strukturalnie podobne do 14-pierścieniowych makrolidów
ketolidy - mechanizm działania
Lernen beginnen
podobny do makrolidów, 2 miejsca uchwytu na podjednostce 50S rybosomów
ketolidy - spektrum
Lernen beginnen
bakterie Gramm+, Gramm -: ziarenkowce, H. influenzae, M. Catharralis, B. pertussis, atypowe: L. pneumophila, M. pneumoniae
ketolidy - przedstawiciele
Lernen beginnen
telitromycyna
ketolidy - wskazania
Lernen beginnen
zapalenia płuc wywołane przez bakterie oporne na inne antybiotyki, ciężkie zap. Oskrzeli, gardła i migdałków podniebiennych
ketolidy - działania niepożądane
Lernen beginnen
zaburzenia ze str. ukł. pokarmowego, podwyższenie aminotranferaz, zaburzenia widzenia, wydłużenie QT
ketolidy - dawkowanie
Lernen beginnen
doustnie 0,8g raz dziennie
ketolidy - okres półtrwania
Lernen beginnen
10 h
ketolidy - penetracja tkankowa
Lernen beginnen
dobrze penetrują do tkanek, stężenia tkankowe do 10 razy wyższe od osoczowych
ketolidy - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Ketek

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.