10 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

Mimisia Mimisia

Die Verwendung von VocApp4938Tagen. Ich lerne von VocApp10Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor163Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2011-10-13 15:31:23.

Meine Vokabelkarteien


Władza wykonawcza
Wybory do parlamentu
Teorie i formy rządzenia
Demokracja - podstawy
Władza ustawodawcza
Legislacja – podstawowe informacje
Powoływanie rządu
Samorząd terytorialny RP
Polityka zagraniczna Polski i organizacje międzynarodowe
Unia Europejska - podstawowe informacje
Instytucje i organy Unii Europejskiej
Podstawy istnienia Unii Europejskiej
Filary i fundusze Unii Europejskiej
ONZ – podstawowe informacje
ONZ – misje pokojowe i walka z terroryzmem
ONZ – organizacje wyspecjalizowane
Droga Polski do NATO
Międzynarodowe organizacje regionalne
OBWE i problemy współczesnego świata
Konflikty na świecie
Świat w latach 1989-2008
Cytaty po angielsku - kino amerykańskie
Seriale sprzed lat
Общество и политыка - русская лексика; Społeczeństwo i polityka - słownictwo rosyjskie
Погода - русская лексика; Pogoda - słownictwo rosyjskie
Государства и континенты - русская лексика; Państwa i kontynenty - słownictwo rosyjskie
Покупки - русская лексика; Zakupy - słownictwo rosyjskie
Дом и мебель - русская лексика; Dom i meble - słownictwo rosyjskie
Сказки - русская лексика; Bajki - słownictwo rosyjskie
Любезные слова - русская лексика; Zwroty grzecznościowe - słownictwo rosyjskie
Основные глаголы – русскпя лексика; Podstawowe czasowniki - słownictwo rosyjskie
Кухня - русская лексика; Kuchnia i gotowanie - słownictwo rosyjskie
Основные прилагательные - русская лексика; Podstawowe przymiotniki - słownictwo rosyjskie
Время - русская лексика; Czas - słownictwo rosyjskie
Здоровье - русская лексика; Zdrowie - słownictwo rosyjskie
Еда и напитки - русская лексика; Jedzenia i picie - słownictwo rosyjskie
Цвета и формы - русская лексика; Kolory i kształty - słownictwo rosyjskie
Национальности - русская лексика; Narodowości – słownictwo rosyjskie
Одежда - русская лексика; Ubrania i dodatki - słownictwo rosyjskie
Средства транспорта - русская лексика; Środki transportu - słownictwo rosyjskie
Профессии - русская лексика; Zawody - słownictwo rosyjskie
Образование - русская лексика; Edukacja - słownictwo rosyjskie
Спорт - русская лексика; Sport - słownictwo rosyjskie
Słynne cytaty z polskich komedii
Anatomical position – Medical English, Położenie anatomiczne – angielski medyczny
Manifestations of gastrointestinal disorders – Medical English; Objawy ze strony układu pokarmowego – angielski medyczny
Manifestations of respiratory disorders – Medical English; Objawy ze strony układu oddechowego – angielski medyczny
Parts of the body – Medical English; Części ciała – angielski medyczny
The skeleton – Medical English; Szkielet – angielski medyczny
Anatomical description – Medical English; Opis anatomiczny – angielski medyczny
What are these parts of the body commonly called? – Medical English; Jak potocznie nazywamy te części ciała? – angielski medyczny
Systems & organs – Medical English; Układy i narządy wewnętrzne – angielski medyczny
The terms for the regions and cavities of the body – Medical English; Określenia okolic i jam ciała – angielski medyczny
Heart – Medical English; Serce – angielski medyczny
Antybiotyki cz. 4 - Aminoglikozydy
Antybiotyki cz. 6 - Antybiotyki β-laktamowe: Cefalosporyny i cefamycyny.
Antybiotyki cz. 7 - Antybiotyki β-laktamowe: Karbapenemy i monobaktamy.
Antybiotyki cz. 3 - Linkozamidy
Antybiotyki cz. 1- Makrolidy i ketolidy
Ortomyxoviridae - Grypa
Paramyxoviridae - Paramyksowirusy
Antybiotyki cz. 5 - Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny.
Antybiotyki cz. 2 - Tetracykliny
Wirusowe zapalenia wątroby
Przyimki miejsca; Ortpräpositionen
Narzędzia – słownictwo niemieckie; Die Werkzeuge – Wortschatz
География - русская лексика; Geografia – słownictwo rosyjskie
Гостиница - русская лексика; Hotel – słownictwo rosyjskie
Аэропорт - русская лексика; Lotnisko – słownictwo rosyjskie
город - русская лексика; Miasto – słownictwo rosyjskie
Орудия - русская лексика; Narzędzia – słownictwo rosyjskie
Фрукты - русская лексика; Owoce – słownictwo rosyjskie
Характар и индивидуальность - русская лексика; Charakter i osobowość – słownictwo rosyjskie
Работа - русская лексика; Praca – słownictwo rosyjskie
Предлоги места; Przyimki miejsca
Растения - русская лексика; Rośliny – słownictwo rosyjskie
Охрана окружающей среды - русская лексика; Ochrona środowiska – słownictwo rosyjskie
Названия праздников - русская лексика; Nazwy świąt – słownictwo rosyjskie
Овощи - русская лексика; Warzywa – słownictwo rosyjskie
Игрушки и игры - русская лексикаab; Zabawki i zabawy – słownictwo rosyjskie
Odkrycia geograficzne
Najsłynniejsze bitwy w historii Polski
Wynalazki i odkrycia w epoce nowożytnej (XVI – XIXw.)
Wynalazki i odkrycia XX wieku
Handwerk – Wirtschaftsdeutsch; Rzemiosło – niemieckie słownictwo biznesowe
Unternehmensgründung und Führun – Wirtschaftsdeutsch; Zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej – niemieckie słownictwo biznesowe
Kaufvertrag, Gewährleistung und Haftung – Wirtschaftsdeutsch; Umowa zakupu, gwarancja i odpowiedzialność – niemieckie słownictwo biznesowe
Ausbildung im Betrieb – Wirtschaftsdeutsch; Nauka zawodu w zakładzie – niemieckie słownictwo biznesowe
Forschung und Entwicklung – Wirtschaftsdeutsch; Badania nad produktem i rozwój – niemieckie słownictwo biznesowe
Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – Wirtschaftsdeutsch; Automatyzacja i racjonalizacja pracy – niemieckie słownictwo biznesowe
Gaststätten – Wirtschaftsdeutsch; Lokale gastronomiczne – niemieckie słownictwo biznesowe
Joint Venture – Wirtschaftsdeutsch; Joint Venture – niemieckie słownictwo biznesowe
Spedition und Kommunikation – Wirtschaftsdeutsch; Spedycja i komunikacja – niemieckie słownictwo biznesowe
Kombinierter Güterverkehr – Wirtschaftsdeutsch; Łączony przewóz towarów – niemieckie słownictwo biznesowe
Incentivereisen – Wirtschaftsdeutsch; Premie i podróże – niemieckie słownictwo biznesowe
Hotelführung – Wirtschaftsdeutsch; Prowadzenie hotelu – niemieckie słownictwo biznesowe
Consulting und Versicherungssystem – Wirtschaftsdeutsch; Consulting i system ubezpieczeń – niemieckie słownictwo biznesowe
Unternehmensfinanzierung in EDV-Dienstleistungsunternehmen – Wirtschaftsdeutsch; Finansowanie w przedsiębiorstwie informatycznym – niemieckie słownictwo biznesowe
Auslandsniederlassung– Wirtschaftsdeutsch; Filia zagraniczna – niemieckie słownictwo biznesowe
Marketing – Wirtschaftsdeutsch; Marketing – niemieckie słownictwo biznesowe
Messe – Wirtschaftsdeutsch; Targi – niemieckie słownictwo biznesowe
Sporty wodne – słownictwo włoskie
Cytaty po angielsku - kobiety
Call me – American Slang
Clothes – American Slang
Crime – British Slang
People – American Slang
Cytaty po angielsku - polityka
Społeczeństwo i polityka – słownictwo japońskie
Zawody – słownictwo japońskie
Sport – słownictwo japońskie
Edukacja – słownictwo japońskie
Środki transportu – słownictwo japońskie
Jedzenie i picie – słownictwo japońskie
Kultura – słownictwo japońskie
Części ciała – słownictwo japońskie
Podstawowe czasowniki – słownictwo japońskie
Podstawowe przymiotniki – słownictwo japońskie
Medical specialist – Medical English
Operating theatre – Medical English; Blok operacyjny – angielski medyczny
Skin lesions – Medical English; Zmiany skórne – angielski medyczny
Abbreviations of the names of the hospital facilities – Medical English; Skróty międzynarodowych nazw oddziałów szpitalnych – angielski medyczny
Skin description – Medical English; Opis skóry – angielski medyczny
Hospital facilities – Medical English
The hospital departments – Medical English
Idioms and expressions used to describe health conditions – Medical English
Rekordy geograficzne świata
Dziesięć Przykazań Bożych
Tajemnice Różańca Świętego
Który święty jest patronem ...?
Interrogativpronomen - Wortschatz; Zaimki pytające - słownictwo niemieckie
Instrumenty muzyczne – słownictwo niemieckie; Musikinstrumente - Wortschatz
Ordnungszahlen - Wortschatz; Liczebniki porządkowe - słownictwo niemieckie
Nationalität - Wortschatz; Narodowości – słownictwo niemieckie
Barok – podstawowe informacje o epoce
Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce
Oświecenie - podstawowe informacje o epoce
Średniowiecze - podstawowe informacje o epoce
Wielka vs. Mała litera
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowy
Geografia – działy i dziedziny
Lądowe formy ukształtowania terenu
Śmieszne zagadki
Codzienne czynności – słownictwo rosyjskie
Przybory szkolne – słownictwo rosyjskie
"Wierzę w Boga" (Credo)
Podstawowe prawa fizyczne
Pierwiastki chemiczne i ich symbole (najczęściej występujące)
Przygotowanie do bierzmowania – Eucharystia i pokuta
Przygotowanie do bierzmowania – sakramenty, chrzest i bierzmowanie
Przygotowanie do bierzmowania – namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo
Przygotowanie do bierzmowania – sumienie, dekalog, modlitwa i Pismo Święte
Getränke - Deutsche Wirtschatz; Napoje i drinki – słownictwo niemieckie
Populäre Hundrassen - Deutsche Wirtschatz; Popularne rasy psów - słownictwo niemieckie
Gewürzu - Deutsche Wortschatz; Przyprawy – słownictwo niemieckie
Städte - Deutsche Namen; Miasta świata – słownictwo niemieckie
Niemieckie imiona żeńskie
Niemieckie imiona męskie i ich polskie odpowiedniki; Deutsche männliche Vornamen und ihre polnische Äquivalente
Tiergeräusche - Deutsch Wortschatz; Odgłosy zwierząt – słownictwo niemieckie
Opis obrazka – zwroty do matury ustnej z niemieckiego
Kartografia – najważniejsze pojęcia i definicje
Renesans - kto jest autorem tego utworu muzycznego?
Jazz - CZYJ to utwór?

Kommentare:

Oddech.zamrozonej. er schrieb: 2020-10-22 20:14:51
Wow, dużo zrobiłaś. "Mądre kobiety kochają mądrych mężczyzn bardziej niż mądrzy mężczyźni kochają mądre kobiety,
Natalie Portman" tylko ona nie jest autorytetem a hipokrytką.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.