Przygotowanie do bierzmowania – namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo

 0    17 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest namaszczenie chorych?
Lernen beginnen
To sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie.
Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?
Lernen beginnen
Kapłan
W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?
Lernen beginnen
Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.
Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?
Lernen beginnen
nie
Co to jest Wiatyk?
Lernen beginnen
To Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci.
Kto jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem?
Lernen beginnen
Jezus Chrystus
Jakie są rodzaje kapłaństwa w Kościele?
Lernen beginnen
Kapłaństwo hierarchiczne (biskup, kapłan, diakon) i kapłaństwo wiernych (wszyscy ochrzczeni).
Co to jest sakrament kapłaństwa?
Lernen beginnen
To sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.
Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa?
Lernen beginnen
W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.
Jakie jest zadanie kapłana?
Lernen beginnen
Prowadzić lud Boży do zbawienia przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i dobry przykład życia.
Kto ustanowił małżeństwo?
Lernen beginnen
Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.
Jakie jest małżeństwo z woli Boga?
Lernen beginnen
Święte i nierozerwalne.
Kto udziela sakramentu małżeństwa?
Lernen beginnen
Chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana, który udziela im błogosławieństwa i świadków.
Co ślubują małżonkowie w sakramencie małżeństwa?
Lernen beginnen
Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.
Jaki jest cel małżeństwa?
Lernen beginnen
Współpraca z Bogiem w przekazywaniu życia.
Do czego są zobowiązani małżonkowie?
Lernen beginnen
Do życia we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości, do religijnego wychowania dzieci i za wzajemne zbawienie.
Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?
Lernen beginnen
Mężczyzna i kobieta, którzy mają ponad 18 lat, nie są blisko spokrewnieni, są stanu wolnego, nie zatajają choroby i chcą je zawrzeć dobrowolnie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.