Wierzę w Boga (Credo)

 0    35 Datenblatt    Mimisia
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Credo in unum Deum
Lernen beginnen
Wierzę w jednego Boga
Patrem omnipotentem
Lernen beginnen
Ojca wszechmogącego
factorem caeli et terrae
Lernen beginnen
Stworzyciela nieba i ziemi
visibilium omnium et invisibilium
Lernen beginnen
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Et in unum Dominum, Iesum Christum
Lernen beginnen
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Filium Dei unigenitum
Lernen beginnen
Syna Bożego jednorodzonego
Et ex Patre natum ante omnia saecula
Lernen beginnen
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Deum de Deo
Lernen beginnen
Bóg z Boga
lumen de lumine
Lernen beginnen
Światłość ze Światłości
Deum verum de Deo vero
Lernen beginnen
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Genitum non factum
Lernen beginnen
Zrodzony a nie stworzony
consubstantialem Patri
Lernen beginnen
współistotny Ojcu
per quem omnia facta sunt
Lernen beginnen
a przez Niego wszystko się stało
Qui propter nos homines
Lernen beginnen
On to dla nas ludzi
et propter nostram salutem
Lernen beginnen
i dla naszego zbawienia
descendit de caelis
Lernen beginnen
zstąpił z niebios
Et incarnatus est. De Spiritu Sancto Ex Maria Virgine
Lernen beginnen
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
ET HOMO FACTUS EST
Lernen beginnen
I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
Crucifixus etiam pro nobis
Lernen beginnen
Ukrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est
Lernen beginnen
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas
Lernen beginnen
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo
Et ascendit in caelum
Lernen beginnen
I wstąpił do nieba
sedet ad dexteram Patris
Lernen beginnen
siedzi po prawicy Ojca
Et iterum venturus est cum gloria
Lernen beginnen
I powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos, et mortuos
Lernen beginnen
sądzić żywych i umarłych
cuius regni non erit finis
Lernen beginnen
a Królestwu Jego nie będzie końca
Et in Spiritum Sanctum
Lernen beginnen
Wierzę w Ducha Świętego
Dominum et vivificantem
Lernen beginnen
Pana i Ożywiciela
Qui ex Patre Filioque procedit
Lernen beginnen
który od Ojca i Syna pochodzi
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
Lernen beginnen
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę
qui locutus est per Prophetas
Lernen beginnen
który mówił przez Proroków
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam
Lernen beginnen
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum
Lernen beginnen
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
Et exspecto resurrectionem mortuorum
Lernen beginnen
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
Et vitam venturi saeculi
Lernen beginnen
i życia wiecznego w przyszłym świecie

„Wierzę w Boga” po łacinie

„Wierzę w Boga” w języku łacińskim należy do kanonu tekstów, który muszą poznać wszyscy uczący się tego języka w bardziej zaawansowanym stopniu. Łacina od wieków była językiem liturgii i nauki. Dziś tylko pozornie jest „martwym” językiem. Nadal jest ona niezbędna przyszłym lekarzom i prawnikom, a przede wszystkim – humanistom i teologom. W nauce łaciny nie ma konwersacji i kontaktu z żywym językiem, za to na pierwszy plan wysuwa się tłumaczenie antycznych i średniowiecznych tekstów, połączone z poznawaniem słownictwa i niełatwej, pełnej wyjątków gramatyki.

Tradycyjna modlitwa „Wierzę w Boga”

„Wierzę w Boga”, zwane także Credo czy Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim, odmawia się podczas każdej mszy. Czy wiecie, że jej polska wersja pojawiła się w Kościołach całkiem niedawno? Do lat 60’ XX wieku językiem, w jakim odprawiano mszę i odmawiano Credo, była łacina. Dopiero sobór watykański II dopuścił języki narodowe do liturgii. Spróbujcie swoich sił w tłumaczeniu tekstu tak ważnego dla religii, a jednocześnie będącego zabytkiem języka łacińskiego z V w.!

Łacina dla ambitnych

Tłumaczenie „Wierzę w Boga” z łaciny na polski to spore wyzwanie dla uczniów i studentów przedmiotów humanistycznych oraz osób zainteresowanych religią i teologią. Ale nawet przy nauce tak szacownego języka można skorzystać z rozwiązań, jakie stwarza nowoczesna technika. System fiszek, pokazujący przekład poszczególnych fraz łacińskich, pozwala sprawdzić swoją znajomość tekstu. Dzięki nauce opartej na materiałach wizualnych, można nie tylko udoskonalić swoje zdolności translatorskie, ale także utrwalić skomplikowaną łacińską składnię i słownictwo.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.