Teorie i formy rządzenia

 0    24 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Koncepcje i teorie pochodzenia instytucji państwa
Lernen beginnen
podboju i przemocy; klasyczna; teistyczna; umowy społecznej; klasowa; organiczna
Twórca koncepcji podboju i przemocy
Lernen beginnen
Ludwik Gumplowicz
Twórca koncepcji klasycznej
Lernen beginnen
Arystoteles
Twórcy koncepcji teistycznej
Lernen beginnen
św. Augustyn; św Tomasz
Twórcy koncepcji umowy społecznej
Lernen beginnen
Jean Jacques Rousseau; Thomas Hobbes
Twórcy koncepcji klasowej
Lernen beginnen
Karol Marks; Fryderyk Engels
Twórcy koncepcji organicznej
Lernen beginnen
August Comte; Herbert Spencer
Założenia koncepcji podboju i przemocy
Lernen beginnen
państwo powstało w wyniku podbijania grup słabszych przez silniejsze
Założenia koncepcji klasycznej
Lernen beginnen
państwo zostało stworzone przez człowieka; człowiek jest z natury polityczny; państwo jest gwarantem ładu społecznego
Założenia koncepcji teistycznej
Lernen beginnen
państwo i władza pochodzą od Boga; tylko władza pochodząca od Boga jest legitymizowana; państwo jest gwarantem spokoju i porządku
Założenia koncepcji umowy społecznej
Lernen beginnen
ludzie jako istoty polityczne są wolni i równi, naturalnie dążą do stworzenia i uczestnictwa w kulturze politycznej; umowa społęczna to porozumienie między suwerenem a poddanymi
Założenia koncepcji klasowej
Lernen beginnen
państwo powstało w wyniku konfliktu klasowego; państwo było formą ucisku proletariatu przez klasę posiadającą – zastąpi je państwo bezklasowe
Założenia koncepcji organicznej
Lernen beginnen
państwo to jednolity organizm, w którym każda z grup ma do odegrania istotną rolę, pełni właściwą sobie funkcję – jak organy w organizmie
Systemy rządzenia
Lernen beginnen
parlamentarno-gabinetowy; parlamentarno-komitetowy; kanclerski; prezydencki; półprezydencki/mieszany
System parlamentarno-gabinetowy
Lernen beginnen
rząd i parlament (władza wykonawcza i ustawodawcza) pełnią najważniejsze funkcje w państwie; rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem; przykład – Holandia, Włochy
System parlamentarno-komitetowy
Lernen beginnen
inaczej system rządów zgromadzenia/konwentu; najwyższym organem władzy jest parlament; rząd pełni funkcję podporządkowanego parlamentowi komitetu wykonawczego – rząd jest powoływany przez parlament i może być przez niego odwołany; przykład – Szwajcaria
System kanclerski
Lernen beginnen
odmiana systemu parlamentarno-gabinetowego; władzy wykonawczej nie sprawuje Prezes Rady Ministrów, tylko kanclerz; prezydent pełni jedynie funkcje reprezentacyjne w stosunkach dyplomatycznych; przykład – Niemcy
System prezydencki
Lernen beginnen
najsilniejszą pozycję ma prezydent – pełni funkcje prezydenta i szefa rządu jednocześnie – ma pełnię władzy wykonawczej; parlament i prezydent są wyraźnie oddzieleni (prezydent nie ponosi przed parlamentem odpowiedzialności politycznej, ale nie posiada też możliwości rozwiązania parlamentu); przykład – USA, Federacja Rosyjska
System półprezydencki
Lernen beginnen
połączenie systemu parlamentarno-gabinetowego i prezydenckiego; prezydent ma większą władzę niż w systemi parlamentarno-gabinetowym i posiada prawo rozwiązanie parlamentu; ministrowie odpowiadają zarówno przed prezydentem, jak i przed parlamentem; przykład – Francja, Rumunia
Współczesne monarchie
Lernen beginnen
Australia; Belgia; Dania; Hiszpania; Holandia; Japonia; Kanada; Luksemburg; Norwegia; Szwecja; Tajlandia; Wielka Brytania
Współczesne federacje
Lernen beginnen
Austria; Brazylia; Niemcy; Rosja; USA; Szwajcaria
Kanclerz jest szefem rządu w:
Lernen beginnen
Austrii i Niemczech
Prezydent jest szefem rządu w:
Lernen beginnen
Brazylii; USA; Szwajcarii
Głowa jakiego państwa wybierana jest w wyborach pośrednich?
Lernen beginnen
USA

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.