Anatomical position – Medical English, Położenie anatomiczne – angielski medyczny

5  1    40 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
anterior
The ribs are anterior to the heart.
Lernen beginnen
przedni
Żebra są położone z przodu w stosunku do serca.
posterior
The pancreas is posterior to the stomach.
Lernen beginnen
tylny
Trzustka leży z tyłu żołądka.
superior
The abdominal cavity is superior to the pelvic cavity.
Lernen beginnen
górny
Jama brzuszna jest położona powyżej jamy miednicy.
inferior
The duodenum is inferior to the stomach.
Lernen beginnen
dolny
Dwunastnica jest poniżej żołądka.
proximal
The elbow is proximal to the hand.
Lernen beginnen
proksymalny (bliższy)
Łokieć jest położony proksymalnie w stosunku do ręki.
distal
The hand is distal to the arm.
Lernen beginnen
dystalny (dalszy)
Ręka jest położona dystalnie w stosunku do ramienia
ventral
Lernen beginnen
brzuszny
dorsal
Lernen beginnen
grzbietowy
medial
The heart is medial to the lungs.
Lernen beginnen
przyśrodkowy
Serce jest położone przyśrodkowo stosunku do płuc.
lateral
The lungs are lateral to the heart.
Lernen beginnen
boczny
Płuca są położone bocznie w stosunku do serca.
external
Lernen beginnen
zewnętrzny
internal
Lernen beginnen
wewnętrzny
deep
Lernen beginnen
głęboki
superficial
Lernen beginnen
powierzchowny
parietal
Lernen beginnen
ścienny
visceral
Lernen beginnen
trzewny
prone
Lernen beginnen
nawrócony (lezący "twarzą w dół")
supine
Lernen beginnen
leżący na wznak
posterosuperior
Lernen beginnen
tylnogórny
posteroinferior
Lernen beginnen
tylnodolny
posterolateral
Lernen beginnen
tylnoboczny
posteromedial
Lernen beginnen
tylnoprzyśrodkowy
anterosuperior
Lernen beginnen
przedniogórny
anteroinferior
Lernen beginnen
przedniodolny
anteromedial
Lernen beginnen
przednioprzyśrodkowy
anterolateral
Lernen beginnen
przednioboczny
horizontal
Lernen beginnen
poziomy
oblique
Lernen beginnen
ukośny
transverse
Lernen beginnen
poprzeczny
at the top of
The adrenal gland lies at the top of the kidney.
Lernen beginnen
na szczycie
Nadnercze leży na szczycie nerki.
at the bottom of
The pituitary gland lies at the bottom of the brain.
Lernen beginnen
na dole/ na podstawie
Przysadka mózgowa leży na podstawie mózgu.
at the level of
Lernen beginnen
na poziomie
at the sides of
The thyroid gland is situated at the sides of neck.
Lernen beginnen
z obu stron
on either (each) side of
The lungs are situated on each side of the trachea.
Lernen beginnen
po obu stronach
Płuca są położone po obu stronach tchawicy.
at the front of
The uterus lies in front of the rectum.
Lernen beginnen
z przodu
Macica leży z przodu odbytnicy.
at the back of
Lernen beginnen
z tyłu
to lie
Lernen beginnen
leżeć
leżeć Englisch
to be found
Lernen beginnen
być znalezionym
to be located
Lernen beginnen
znajdować się
to be positioned
Lernen beginnen
być położonym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.