Fatal diseases and epidemics

 0    60 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fatal disease
Lernen beginnen
śmiertelna choroba
infection disease
Lernen beginnen
Choroba zakaźna
to decimate
The earthquake has decimated the population by a large scale
Lernen beginnen
zdziesiątkować
Trzęsienie ziemii zdziesiątkowało populację na wielką skalę
medicines
Lernen beginnen
leki
antibiotic
Lernen beginnen
antybiotyk
vaccine
Lernen beginnen
szczepionka
sanitation
Lernen beginnen
warunki sanitarne
global epidemic
Lernen beginnen
globalna epidemia
incurable disease
Lernen beginnen
nieuleczalna choroba
tumour
After two operations the tumour had returned, and it was growing rapidly inside him
Lernen beginnen
nowotwór / guz
Po dwóch operacjach nowotwór powrócił i w szybkim tempie rósł
devastating
The Brazilian soccer team suffered a devastating loss to the Americans
Lernen beginnen
niszczycielski / siejący spustoszenie / druzgocący
Brazilijski zespół piłki nożnej poniósł druzgocącą klęskę z Amerykanami
global problem
Lernen beginnen
problem globalny
to fall ill with
Lernen beginnen
zachorować na
lungs
Lernen beginnen
płuca
stomach
Lernen beginnen
żołądek
liver
Lernen beginnen
wątroba
brain
Lernen beginnen
mózg
skin
Lernen beginnen
skóra
larynx
Lernen beginnen
krtań
breast
Lernen beginnen
pierś
the growth of cancer cells
Lernen beginnen
wzrost komórek rakowych
curable
Lernen beginnen
uleczalny
chemotherapy
Lernen beginnen
chemioterapia
surgery
Lernen beginnen
operacja chirurgiczna
radiotherapy
Lernen beginnen
radioterapia
to forecast
Lernen beginnen
przewidywać
recovery
Lernen beginnen
wyzdrowienie
to become ill
Lernen beginnen
zachorować
detection
Lernen beginnen
wykrywanie
prevention
Lernen beginnen
zapobieganie
natural environment
Lernen beginnen
środowisko naturalne
to change one's lifestyle
Lernen beginnen
zmienić tryb życia
common habit
Lernen beginnen
powszechny nawyk
to give up smoking
Lernen beginnen
rzucić palenie
plague
In ancient times, plagues killed many people
Lernen beginnen
epidemia
W czasach starożytnych plaga zabiła wielu ludzi
contagious
I didn't know Tom had a contagious disease
Lernen beginnen
zaraźliwy / zakaźny
Nie wiedziałem, że Tom miał chorobę zakaźną
flu
Lernen beginnen
grypa
to resist infection
Lernen beginnen
oprzeć się infekcji
to cause death
Lernen beginnen
spowodować śmierć
cure
Lernen beginnen
lekarstwo
spread of disease
Lernen beginnen
Rozprzestrzenianie się choroby
to combat
We should play a more active role in combating global warmin
Lernen beginnen
zwalczać
Powinniśmy aktywniej zwalczać globalne ocieplenie
victim
Lernen beginnen
ofiara
to be infected
Lernen beginnen
być zarażonym
to perish
My whole family perished in the fire
Lernen beginnen
zginąć
Cała moja rodzina zginęła w pożarze
touch
Lernen beginnen
dotknąć
accidential
Lernen beginnen
przypadkowy
contagion
Lernen beginnen
zarażenie
ill with
Lernen beginnen
chory na
bodily immunity
Lernen beginnen
Odporność organizmu
possibility of infection
Lernen beginnen
Możliwość zakażenia
risky behavioural pattern
Lernen beginnen
ryzykowny sposób zachowania
accidential sexual intercourse
Lernen beginnen
przypadkowy kontakt seksualny
sexual freedom
Lernen beginnen
swoboda seksualna
a group of higher risk
Lernen beginnen
grupa podwyższonego ryzyka
homosexual
Lernen beginnen
homoseksualny
sharing syringes
Lernen beginnen
wspólne korzystanie ze strzykawek
precautions
We have to take every precaution
Lernen beginnen
środki ostrożności
Musimy wziąć wszystkie środki ostrożności
faithfulness to a partner
Lernen beginnen
wierność wobec partnera
blood test
Lernen beginnen
Badanie krwi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.