FCE - podręcznik, unit 11

 0    44 Datenblatt    Lunaine
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
latter
Lernen beginnen
drugi m, (ten) ostatni
pick
Lernen beginnen
wybór
take sth for granted
Lernen beginnen
brać coś za pewnik
put off
Lernen beginnen
zniechęcić, odstraszać
contentment with
Lernen beginnen
zadowolenie z czegoś
stuck with
Lernen beginnen
utknąć w
relate to
Lernen beginnen
mieć kontakt
rid of tension
Lernen beginnen
pozbyć się czegoś
set yourself the task of noticing
Lernen beginnen
postawić sobie cel
choose sth over sth
Lernen beginnen
stawiać coś ponad coś
as
Lernen beginnen
z powodu
stamina
Lernen beginnen
wytrzymałość f, odpornoś
press-up
Lernen beginnen
pompka
sit-up
Lernen beginnen
przysiad
stroke
Lernen beginnen
udar
circulation
Lernen beginnen
krążenie
arthritis
Lernen beginnen
artretyzm
bronchitis
Lernen beginnen
zapalenie n oskrzeli;
tonsillitis
Lernen beginnen
zapalenie n migdałków
processed food
Lernen beginnen
przetworzone żarcie
allergic to sth
Lernen beginnen
uczulony na coś
cheer
Lernen beginnen
wiwatować
relieve
Lernen beginnen
przyn|ieść, -osić ulgę
barely
Lernen beginnen
ledwie, ledwo,
estimate
Lernen beginnen
o|szacować
get round
Lernen beginnen
zabrać się or wziąć się do robienia czegoś;
give over
Lernen beginnen
przeznacz|yć, -ać [place, area, day] (to sth na coś) 2. poświęc|ić, -ać [time, life] (to sb/sth komuś/czemuś)
work out
Lernen beginnen
ćwiczyć, robić ćwiczenia
nevertheless
Lernen beginnen
niemniej (jednak), jednakże
feeling sb age
Lernen beginnen
czuć się staro
hasn't feel himself
Lernen beginnen
unwell
off food
Lernen beginnen
nie chcieć jesć
run-down
Lernen beginnen
wykończony
in good shape
Lernen beginnen
w dobrej fiz formie
clean bill of health
Lernen beginnen
świadectwo zdrowia
be going strong
Lernen beginnen
być w doskonałym stanie, dobrze się trzymać
cut down on
Lernen beginnen
ograniczać spożycie czegoś
get over
Lernen beginnen
prze|jść, -chodzić; (by vehicle) [person, vehicle] przeje|chać, -żdżać
take up
Lernen beginnen
podn|ieść, -osić [carpet, pavement, track]; chwy|cić, -tać [pen] 2. (start) zainteresować się (czymś) [golf, guitar, gardening]; pod|jąć, -ejmować [job];
give up
Lernen beginnen
podda|ć, -wać się
come down with
Lernen beginnen
zachorować na coś
cut out
Lernen beginnen
wy|eliminować [carbohydrates, fatty foods]; rzuc|ić, -ać [drinking]; z|rezygnować z (czegoś) [luxuries]
pick up
Lernen beginnen
kup|ić, -ować [milk, bread, newspaper] na|uczyć się (czegoś) [language]; zdoby|ć, -wać [knowledge, skill, information]; u|słyszeć [rumour, news];
put on
Lernen beginnen
za|łożyć, -kładać, w|łożyć, -kładać [garment]; położyć, kłaść, na|łożyć, -kładać [cream, lipstick]; przygotow|ać, -ywać [exhibition, play]; wystawi|ć, -ać [play]

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.