Fce zestaw 3

 0    21 Datenblatt    ironz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nasty
It looked all very, very nasty.
Lernen beginnen
paskudny, przykry, wstrętny(trudny, problem), zły
To wszystko wyglądało bardzo bardzo paskudnie
to conceive, to digest
I can't conceive why you did that. I just don't understand it.
Lernen beginnen
pojąć, pojmować (digest - strawić)
beltway
Check how to get to the beltway.
Lernen beginnen
obwodnica
Sprawdź, jak dostać się do obwodnicy.
bigheaded
Tom's a bigheaded boy- it's hard to stand his behaviour.
Lernen beginnen
przemądrzały
Tom jest przemądrzały- trudno znieść jego zachowanie.
bizarre
She put forward her ideas employing a rather bizarre style.
Lernen beginnen
dziwaczny, groteskowy
Przedłożyła swoje pomysły używając raczej dziwacznego stylu.
blackmail
He was trying to blackmail the whole family.
Lernen beginnen
szantaż, szantażować
Próbował zaszantażować całą rodzinę.
blank
What do I put in the blank space?
Lernen beginnen
pusty, czysty
Co mam wpisac w pustej luce?
bleak, gloomy
The neighbourhood was bleak and not welcoming.
Lernen beginnen
posępny, ponury
Okolica była ponura i nieprzyjazna.
bizzard
They forecast a blizzard tomorrow.
Lernen beginnen
burza śnieżna
Przepowiadają na jutro burzę śnieżną.
blockbuster
I'm always skeptical about Hollywood blockbusters.
Lernen beginnen
przebój, hit filmowy wydawniczy
Zawsze jestem sceptyczny, jeśli chodzi o przeboje Hollywood.
blotch
Sally was unhappy to find an ugly blotch on her face.
Lernen beginnen
plama, krosta, plamić
Sally była nieszczęśliwa, kiedy zobaczyła, że na twarzy ma brzydką krostę.
blush
Tony blushed when he saw his ex.
Lernen beginnen
rumienić się
Tony zarumienił się, kiedy zobaczył swoją byłą.
boastful
Henry's always been a boastful boy.
Lernen beginnen
zarozumiały
bold
In a bold step the management decided to downisize the staff.
Lernen beginnen
śmiały, odważny, wyraźny
Zarząd zrobił śmiały krok decydując się na redukcję personelu.
bore
He's such a bore! How can you spend so much time with him?
Lernen beginnen
nudziarz, nuda, nudziarstwo
To taki nudziarz! Jak możesz spędzać z nim tyle czasu?
breakthrough
We counted on a breakthrough in the negotiations till the very end.
Lernen beginnen
przełom
Do samego końca liczyliśmy na przełom w negocjacjach.
brevity
He's a master of brevity. I really admire his works.
Lernen beginnen
zwięzłość
Jest mistrzem zwięzłości. Podziwiam jego prace.
bribery
He was acuused of bribery.
Lernen beginnen
przekupstwo, łapownictwo
Został oskarżony o łapownictwo.
brisk
He took a brisk walk to relax and think the problem over.
Lernen beginnen
rześki, ożywiony, energiczny, żwawy
Poszedł na żwawy spacer, żeby odpocząć I przemyśleć problem.
buffer
She was wrong to buy those shares as a buffer against future inflation.
Lernen beginnen
bufor; zabezpieczenie; zabezpieczać
Żle postąpiła, kupując te akcje jako zabezpieczenie przed przyszłą inflacją.
bulging
This lady with a bulging suitcase is my aunt.
Lernen beginnen
wybrzuszony, brzuchaty; wypukły

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.