Fibre optics

 0    36 Datenblatt    imram
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
światłowód
Lernen beginnen
fiber optics
prowadzić coś, kierować czymś
Lernen beginnen
to guide sth
glikol propylenowy
Lernen beginnen
propylene glycol
rozpraszać się
Lernen beginnen
to disperse
miejsce (w sensie punktu)
Lernen beginnen
interface
całkowite wewnętrzne odbicie
Lernen beginnen
total internal reflection
współczynnik załamania światła
Lernen beginnen
index of refraction
pokrycie, powłoka
Lernen beginnen
cladding
rozchodzić się, rozprzestrzeniać, przenosić
Lernen beginnen
to propagate
dwutlenek krzemu
Lernen beginnen
silicon dioxide
zawijać coś
Lernen beginnen
to warp sth
zawijać coś wokół czegoś
Lernen beginnen
to warp sth around sth
osadzić, wstawić, zanurzyć, wbudować
Lernen beginnen
to embed sth in sth
jednoczesny
Lernen beginnen
simultaneous
modulacja impulsowo-kodowa
Lernen beginnen
pulse code modulation (PCM)
aproksymować, podawać w przybliżeniu
Lernen beginnen
to approximate sth
dyskretny, osobny
Lernen beginnen
discrete
tłumić
Lernen beginnen
to attenuate
tłumienie
Lernen beginnen
attenuation
rozwidlać, rozchodzić się
Lernen beginnen
to diverge
kąt krytyczny (maksymalny kąd pod jakim promień swietlny może padać na granicę ośrodków ulegając przy tym załamaniu)
Lernen beginnen
critical angle
rozpakowywać
Lernen beginnen
to unwrap sth
zanurzać coś w czymś
Lernen beginnen
to submerge sth in sth
obracać, kręcić
Lernen beginnen
to spin
osad, nieczystość
Lernen beginnen
residue
temperatura szczytowa
Lernen beginnen
peak temperature
łączyć razem
Lernen beginnen
to fuse together
wstrzykiwać, zaszczepić
Lernen beginnen
to inject sth
obfity
Lernen beginnen
abundant
półprzewodnik
Lernen beginnen
semi-conductor
brać udział w czymś, być obiektem czegoś (np. procesu)
Lernen beginnen
to undergo sth
struktura wewnętrzna
Lernen beginnen
internal structure
koło pasowe, koło transmisyjne
Lernen beginnen
pulley
powtarzacz, urządzenie wzmacniające sygnał
Lernen beginnen
repeater
być niepodatnym na coś, być odporny na coś
Lernen beginnen
to be immune to sth
zakłócenia elektromagnetyczne
Lernen beginnen
electromagnetic interference (EMI)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.