FILE 3 - TRANSPORT (BUS, CAR, BIKE)

 0    20 Datenblatt    elzbietasmolinska1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przystanek autobusowy
Musimy biec na przystanek, albo spóźnimy się na autobus!
Lernen beginnen
a bus stop
We have to run to the bus stop, or we'll miss our bus!
wypadek samochodowy
Lernen beginnen
car accident
fotelik dziecięcy
Lernen beginnen
child seat
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
Lernen beginnen
a coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
ścieżka rowerowa
Lernen beginnen
bicycle path (or cycle lane)
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Lernen beginnen
a lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
Lernen beginnen
a motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
mandat
Lernen beginnen
ticket
grzywna
narzucić komuś grzywnę
Lernen beginnen
fine
to impose a fine on sb
peron
Pociąg odjeżdża z peronu 5 za dziesięć minut.
Lernen beginnen
railway platform
The train departs from platform 5 in ten minutes.
roboty drogowe
Roboty drogowe są jedną z głównych przyczyn korków w Wielkiej Brytanii.
Lernen beginnen
roadworks
Roadworks are one of the primary causes of traffic jams in the UK.
korek uliczny
Lernen beginnen
traffic jam
godzina szczytu
Natężenie ruchu drogowego jest zawsze najgorsze w godzinach szczytu.
Lernen beginnen
a rush hour
Traffic congestion is always the heaviest during rush hours.
hulajnoga
Lernen beginnen
scooter
postój taksówek
Ponieważ w zasięgu wzroku nie było taksówek, pospieszył na postój taksówek.
Lernen beginnen
a taxi rank
As there were no taxis in sight, he hurried to a taxi-rank.
fotoradar
Lernen beginnen
speed camera
sygnalizacja świetlna
Lernen beginnen
traffic lights
chodnik
Lernen beginnen
pavement
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
Lernen beginnen
a pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
Lernen beginnen
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.