Filec - III rok (II sem)

 0    104 Datenblatt    myslniczka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spadek
Lernen beginnen
inheritance
część ułamkowa spadku
Lernen beginnen
fraction / portion of an estate
nabycie spadku
Lernen beginnen
accesion to an estate
powołanie do nabycia spadku
Lernen beginnen
person instituted as an heir
odrzucenie spadku
Lernen beginnen
renunciation of an estate
pozostawić w spadku, pozostawić spadek
Lernen beginnen
to leave / bequeath a legacy
powództwo o wydanie spadku
Lernen beginnen
action for recovery of the inheritance
przyjąć spadek
Lernen beginnen
accept an inheritance
przyjęcie spadku proste
Lernen beginnen
simple / unreserved acceptance of the inheritance
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Lernen beginnen
acceptance with a benefit of the inventory
wyłudzenie spadku
Lernen beginnen
legacy hunting
zrzec się spadku, zrzeczenie się spadku
Lernen beginnen
waive / renounce the inheritance
spadek bezdziedziczny
Lernen beginnen
estate in an abeyance
spadkobierca niegodny
Lernen beginnen
unworthy heir / inheritor
spadkobierca testamentowy
Lernen beginnen
inheritor by will / devisee
spadkobierca w linii bocznej
Lernen beginnen
collateral heir / inheritor
spadkobierca w linii prostej
Lernen beginnen
bodily heir
spadkobrać
Lernen beginnen
to inherit
spadkodawca (testator)
Lernen beginnen
testator / divisor / decedent / bequeather
spadkobierca z linii matki / ojca
Lernen beginnen
successor in the maternity. paternity line
spadkobierczyni
Lernen beginnen
heiress, inheritress, inheritrix
spadek nieobjęty
Lernen beginnen
assets in the absence of the kin / vacant
spadkobierca legalny
Lernen beginnen
legal heir
testament, ostatnia wola
Lernen beginnen
last will, testament
niepozostawienie / brak testamentu
Lernen beginnen
intestacy
podważać testament
Lernen beginnen
to contest / dispute a testament
odwołać testament
Lernen beginnen
to revoke a will
odwołanie testamentu
Lernen beginnen
revocation of a will
rozporządzać w drodze testamentarnej
Lernen beginnen
to dispose by will
testament notarialny
Lernen beginnen
notarial will
testament szczególny
Lernen beginnen
emergency will
własnoręczny testament
Lernen beginnen
holograph will
testament wojskowy
Lernen beginnen
military testament
testament w formie zwykłej
Lernen beginnen
common form testament
spełniać wolę / wykonać testament
Lernen beginnen
to execute a will
sporządzić testament
Lernen beginnen
to make out a will
ważność testamentu
Lernen beginnen
validity of a will
dziedziczenie po ojcu / po mieczu
Lernen beginnen
patrilineal succession
dziedziczenie po matce / po kądzieli
Lernen beginnen
matrilineal succession
dziedziczenie przez pierworodnego
Lernen beginnen
primogeniture
dziedziczenie przez ostatniego z rodu
Lernen beginnen
ultimogeniture
spadek do podziału
Lernen beginnen
partible inheritance
resztki spadkowe
Lernen beginnen
residuary estate
wydziedziczyć
Lernen beginnen
to disinherit
zachowek
Lernen beginnen
legitim
odwołanie
Lernen beginnen
revocation
wymazanie
Lernen beginnen
obliteration
narzeczony
Lernen beginnen
fiancé
narzeczona
Lernen beginnen
fiancée
narzeczeni
Lernen beginnen
betrothed
małżeństwo
Lernen beginnen
matrimony, wedlock
z pierwszego małżeństwa
Lernen beginnen
in first marriage
zawarcie małżeństwa
Lernen beginnen
solemisation of marriage
wielożeństwo
Lernen beginnen
poligamy
dwużeństwo
Lernen beginnen
bigamy
oświadczyny
Lernen beginnen
engagement, marriage proposal
jedna żona, wielu mężów
Lernen beginnen
polyandry
jeden mąż, wiele żon
Lernen beginnen
polygyny
zerwanie zaręczyn
Lernen beginnen
breach of promise of marriage
małżeństwo niedozwolone ustawowo
Lernen beginnen
illicit / unlawful marriage
małżeństwo ważne
Lernen beginnen
lawful marriage
małżeństwo z rozsądku
Lernen beginnen
marriage of convenience
zdolność do zawarcia związku małżeńskiego
Lernen beginnen
capability for contracting marriage
obowiązki małżeńskie
Lernen beginnen
marital duties
przeszkoda unieważniająca małżeństwo
Lernen beginnen
legal impediment to marriage
wierność małżeńska
Lernen beginnen
fidelity, conjugal faith
węzeł małżeński
Lernen beginnen
bonds of matrimony, marriage ties
prawo małżeńskie
Lernen beginnen
mariage law
ślub kościelny
Lernen beginnen
church wedding
małżeństwo morganatyczne (z osobą z niższego stanu)
Lernen beginnen
morganatic marriage, marry somebody with left hand
konkubinat
Lernen beginnen
common-law marriage, cohabitat, concubinage
małżeństwo dopełnione
Lernen beginnen
consumated marriage
małżeństwo dobrze dobrane
Lernen beginnen
well-suited / harmoniuos marriage
rejestr ślubów
Lernen beginnen
register of marriages
zakaz zawarcia małżeństwa
Lernen beginnen
prohibition of marriage
pożycie małżeńskie
Lernen beginnen
conjugal life
małżeństwo między krewnymi
Lernen beginnen
consanguine marriage
małżeństwo na łożu / w obliczu śmierci
Lernen beginnen
marriage in extremis
równouprawnienie
Lernen beginnen
equality of sexes
zapowiedzi
Lernen beginnen
banns of marriage
przyczynianie się małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny
Lernen beginnen
contribution of spouses to satisfy the needs of a marriage
akt ślubu
Lernen beginnen
certificate of marriage
powództwo o unieważnienie małżeństwa
Lernen beginnen
claim for annulment of marriage
unieważnić małżeństwo
Lernen beginnen
annul a marriage
rozwiązanie małżeństwa
Lernen beginnen
dissolution of a marriage
pozamałżeński
Lernen beginnen
extra-marital
podstawa unieważnienia
Lernen beginnen
the ground for annulment of marriage
cudzołóstwo
Lernen beginnen
adultery, fornication
separacja od łóża i stołu
Lernen beginnen
separation from bed and board
żyć w separacji
Lernen beginnen
to live separate and apart
ustanie pożycia małżeńskiego
Lernen beginnen
breaking of conjugal relations
uznanie za zmarłego
Lernen beginnen
presumed dead / deceased
pogodzenie małżonków
Lernen beginnen
reconciliation of spouses
obowiązek alimentacyjny
Lernen beginnen
maintenance obligations
majątkowa umowa małżeńska
Lernen beginnen
antenuptial / premaritial / prenuptial agreement
ustawowy ustrój małżeństwa
Lernen beginnen
statutory matrimonial property regime
umowny ustrój majątkowy
Lernen beginnen
contractual matrimonial property regime
ustawowa rozdzielność majątkowa
Lernen beginnen
statutory separation of property goods
posag
Lernen beginnen
dowry, marriage portion
ustawowa wspólność majątkowa
Lernen beginnen
statutory joint/common property
zniesienie wspólności majątkowej
Lernen beginnen
dissolution of joint property
dziecko uznane za ślubne
Lernen beginnen
legitimate child / child declared legitimate
przysposobienie
Lernen beginnen
adoption
uznanie ojcowstwa
Lernen beginnen
recognition of paternity

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.