First Conditional

 0    8 Datenblatt    damiankulig
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jeśli będę miał czas, pomogę Tobie.
Lernen beginnen
If I have time, I will help you.
Jeśli będziemy głodni, pójdziemy do restauracji.
Lernen beginnen
If we are hungry, we will go to a restaurant.
Jeśli on pójdzie na zakupy, kupi kwiaty.
Lernen beginnen
If he goes shoping, he will buy flowers.
Jeśli będzie padał deszcz, zostanę w domu.
Lernen beginnen
If it rains, I will stay at home.
Jeśli dostanę wizę, to polecę do USA.
Lernen beginnen
If I get a visa, I will fly to USA.
Jeśli nie umyjesz rąk, one będą brudne.
Lernen beginnen
If you don't wash your hands, they will be dirty.
Jeśli pogoda będzie brzydka, zostanę w domu.
Lernen beginnen
If the weather is horrible, I will stay at home.
Jeśli będę bogaty będę miał duży dom.
Lernen beginnen
If I'm rich, I will have a big house.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.