fiszki z przykładami

 0    35 Datenblatt    paulinamotyliada8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być przekonanym, że
Rodzice Madeleine byli przekonani, że bierze narkotyki.
Lernen beginnen
be convinced (that)
Madeleine’s parents were convinced she was taking drugs.
zaplecze, obiekty
Hotel posiada wspaniałe obiekty konferencyjne.
Lernen beginnen
facilities
The hotel has excellent conference facilities.
zdolny (do zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
be able
zawody, konkurencja
Lernen beginnen
competition
przepis
przepis na ciasto czekoladowe
Lernen beginnen
recipe
a recipe for chocolate cake
dowiedzieć się
Nigdy nie dowiedzieliśmy się jak się nazywała.
Lernen beginnen
to find out
We never found out her name.
stołówka
Lernen beginnen
canteen
skarżyć się
Sąsiedzi skarżą się na hałas.
Lernen beginnen
to complain
The neighbours have been complaining about the noise.
rząd
Siedziałam w przednim rzędzie.
Lernen beginnen
row
I sat in the front row.
uzasadniony
Pańskie zażalenia są na pewno uzasadnione.
Lernen beginnen
justified
Your complaints are certainly justified.
uzasadniać
Jak uzasadnisz wydanie tylu pieniędzy na płaszcz?
Lernen beginnen
to justify
How can you justify spending so much money on a coat?
charakterystyczny
Śmiech Chrisa jest bardzo charakterystyczny.
Lernen beginnen
distinctive
Chris has a very distinctive laugh.
umożliwiać komuś zrobienie czegoś
Pieniądze od ciotki umożliwiły Janowi kupno domu.
Lernen beginnen
enable sb to do sth
The money from her aunt enabled Jan to buy the house.
kpić z
Wilson zawsze kpił z południowego akcentu Joe.
Lernen beginnen
to mock
Wilson was always mocking Joe’s southern accent.
na niby
Lernen beginnen
mock
zabawny
Lernen beginnen
amusing
rozpływać się w zachwytach
Spędziła cały wieczór rozpływając się w zachwytach na jej nową pracą.
Lernen beginnen
to enthuse
She spent the whole evening enthusing about her new job
niezależny
W roku 1947 Indie stały się niezależnym państwem.
Lernen beginnen
independent
India became an independent nation in 1947.
majstrować
Lernen beginnen
tinker
prąd
Wyłącz prąd zanim wymienisz żarówkę.
Lernen beginnen
current
Turn off the current before you change the bulb.
przepalać (się) [British English]
Oświetlenie się przepaliło.
Lernen beginnen
fuse
The lights had fused.
bezpiecznik
Bezpiecznik się przepalił.
Lernen beginnen
fuse
The fuse has blown.
marny, nędzny
Mam tylko marne 5$
Lernen beginnen
measly
I only got a measly $5.
znosić
Więźniowie musieli znosić miesiące głodu.
Lernen beginnen
to endure
The prisoners had to endure months of hunger.
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
usuwanie, likwidacja czegoś
Lernen beginnen
disposal of
być do czyjejś dyspozycji
Lernen beginnen
be at sb’s disposal
uparty
Lernen beginnen
stubborn
przeciąg
Lernen beginnen
draught
dowcipny
Lernen beginnen
witty
rozwiązywać
Lernen beginnen
solve
uczestnictwo
Lernen beginnen
participation
uczucie
Barry darzył ją wielkim uczuciem.
Lernen beginnen
affection
Barry felt a great affection for her.
zwiedzanie
Lernen beginnen
sightseeing
stosować się do
Prawo podatkowe nie jest stosowane względem zagranicznych gości.
Lernen beginnen
be applicable to
The tax laws are not applicable to foreign visitors.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.