FIZJO STOMA K1 GLIKOKORTYKOSTEROIDY

 0    34 Datenblatt    smolskamarysia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Glikokortykosteroidy to
Lernen beginnen
kortyzol kortyzon kortykosteron
syntetyzowane w
Lernen beginnen
przy udziale cholesterolu, w warstwie pasmowatej kory nanderczy
transportowane we krwi
Lernen beginnen
przy udziale białka TRANSKORYNY
regulacja syntezy GSK (glikokortykosteroidów)
Lernen beginnen
enzym DESMOLAZA _ ODSZCZEPIA STAR +> reguluje
stymulacja syntezy GSK, zależna od osi PPN
Lernen beginnen
zależna od osi PPN wzrost CRH => wzrost ACTH => pobudzenie syntezy kortyzolu
stymulacja syntezy GSK z OUN => STRES
Lernen beginnen
wzrost CRH i ACTH i KORTYZOLU niezależnie od stężenia kortyzolu
stymulacja syntezy GSK - rytm dobowy
Lernen beginnen
szczyt wydzielania między 6.00 a 8.00
STRES
Lernen beginnen
blokada sprzężenia zwrotnego
wysokie egzogenne dawki GSK
Lernen beginnen
obiżenie CRH i ACTH ==> zanik KORY NADNERCZY
działanie genomowe
Lernen beginnen
wpływ pośredni lub bezpośredni na tranlacje trankrypcję i syntezę białek
receptor glikokortykosteroidowy GR
Lernen beginnen
wewnątrz komórki docelowej; może przekazywac sygnał a takze zmieniac przebieg tranksrypcji bo
GRE glucocortycoid response element
Lernen beginnen
fragment DNA (łączy się) odpowiadający na kompleks hormon- receptor (GR) => kontorla transkrypcji i ekpresji genów
kompleks ligand - receptor
Lernen beginnen
czynnik transkrypcjny lub wiąże inne czyniki trankrycpcyjne
NFxB
Lernen beginnen
jądrowy czynnik tranksrypcyjny
AP-1
Lernen beginnen
activator protein
STAT
Lernen beginnen
signal transducer and activator of Transcriptcion
GSK wpływ potranskrypcyjny na syteze białek
Lernen beginnen
destabilizacja mRNA (np dla mediatorów prozapalnych) wpływ na jego żywotność i transport do rybosomów
(SWOISTE) IMMUNOSUPERSYJNE DZIALANIE GSK
Lernen beginnen
stabilizacja błony kom --> ogranicza możliwości działania limofcytów, makrofagów (spadek fagocytozy i migracji) spadek uwalniania cytokin |
PRZECIWZAPAlNE DZIAŁANIE GSK
Lernen beginnen
hamowanie: przenikania białek osocza i mediatorów procesu zapalnego przez ściany naczyń krwio | uwalniania cytokin subst bólotwórczych i pirogenów |
NIESWOISTE działanie GKS - i PRZECIW ALERGICZNE
Lernen beginnen
hamowanie ruchliwości i migracji FAGOCYTÓW i FAGOCYTOZT spadek ich wydajnosci (chociaz ogólny wzrost ich liczby) hamowanie cytokin, interakcji komórkowych |
działanie IgE
Lernen beginnen
produkowana pezez plazmocyty, krązy wolna woosoczy a po zwiazaniu z mastocytami = kom tucznymi i bazofilami po zwiazaniu z ich błoną powoduje ich degranuzlację - uwolnienie histaminy
GKS wpływ na liczbę el morfotycznych
Lernen beginnen
wzrost liczny: erytrocytów --> policytemia wzrost Ht | trombocytów --> powikłania zakrzepowe |
WPŁYW NA METABOLIZM węglowodany GKS
Lernen beginnen
spadek zużycia glukozy w kom => nadmiar glukozy we krwi | hiperglikemia wzrost glukoneogenezy i glikogenolizy | działanie diabetogenne!!!
GSK WPŁYW NA METABOLIZM BIAŁEK
Lernen beginnen
wzrost syntezy białek w ukł pokarmowym i wątrobie, reszta spadek syntezy --> katabolizm tk mięśniowej atrofia, osteroperoza
GSK wpływ na lipidy
Lernen beginnen
lipoliza i moblizacja wkt z tk tłuszczowej - głównie z kończyn
GSK wpływ na inne hormony 1
Lernen beginnen
promowanie działania amin katecholowych wzorst ekspresji i wrażliwości receptorów beta adrenergicznych +>
promowanie działania amin katecholowych wzorst ekspresji i wrażliwości receptorów beta adrenergicznych +>
Lernen beginnen
ułatwienie skurczu mięsni naczyń wzrost siły skurczu mięśnia sercowego wzrost RR, działanie przeciwwstrząsowe |ułatwienie rozkurczu mięśni gładkich
GSK wpływ na inne hormony 2 gastryna
Lernen beginnen
wzrost gastryny -- nadmiar HCL
GR może wpływać na coś tam bo
Lernen beginnen
ma miejsca wiążące dla: GSK, DNA BIAŁEK OPIEKUŃCZYCH, CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH (NFxB, AP-1) BIAŁKA STAT
swoiste immunosupresyjne działanie GSK II
Lernen beginnen
apoptoza i rozpad tk limfatycznej |spadek limfocytów B I T (hamowanie mitozy) | wzrost tolerancji na przeszczep | hamowanie chorób autoimmunologicznych
GSK na granulocyty neutrofilwe eozynofilne
Lernen beginnen
GSK egranulocytów neutrofilnych -> hiperneutrofilia (jednak maa uposlodzena reakcje i funkcje -- spada jakos fagocytozy!) spadek limfocytów bazofili i eozynofili --> bo nie ma migracji i sa zatrzymane wśledzionie hamowanie mitoz
przeciwzapalne działanie GSK II
Lernen beginnen
aktywność PA2 -fosfolipazy A2 i COx2 => spadek synt LEUKOTRIENÓW I PROSTAGLANDYN | hamowanie proliferacji fibroblastów (utrufnione gojenie ran)
nieswoiste działanie GSK II i antyalergiczne
Lernen beginnen
hamowanie reakcji AG AB(antygen -przeciwciało), hamowanie uwalaniania histaminy i nnych anafilotoksyn
hamowanie aktywnośći PA2 i COX2
Lernen beginnen
spadek syntezy leukotrienów prostaglandyn prostacyklin tromboksan

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.