Flavour - Goût

 0    10 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sweet
This cheesecake is too sweet for her.
Lernen beginnen
séiss
Dëse Kéisekuch ass ze séiss fir hatt.
salty
Kathe likes salty popcorn.
Lernen beginnen
salzeg
D'Kathe huet gesalzte Popcorn gären.
sour
He cooked sour cabbage soup.
Lernen beginnen
sauer
Hien huet sauer Kabeszopp gemaach.
bitter
Grapefruits are usually bitter.
Lernen beginnen
batter
Pamplemousse si gewéinlech batter.
tart
Yesterday I drank tart wine.
Lernen beginnen
saierlech
Gëschter hunn ech saierleche Wäi gedronk.
sweet-and-sour
With sweet-and-sour sauce, please.
Lernen beginnen
séiss-sauer
Mat séiss-sauer Zooss wannechgelift.
spicy
Asia is famous for spicy food.
Lernen beginnen
schaarf
Asien ass bekannt fir schaarft Iessen.
bland
Yucca has a bland flavour.
Lernen beginnen
fad
Yucca huet e fade Goût.
umami
A human being differentiates an umami flavour.
Lernen beginnen
lecker
E Mënsch ënnerscheet e leckere Goût.
metallic
It has a metallic taste.
Lernen beginnen
metallesch
Et huet e metallesche Goût.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.