Verbs - Verben

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cut
Cut the celery.
Lernen beginnen
schneiden
Schneit den Zelleri!
peel
Peel the parsley.
Lernen beginnen
schielen
Schiel de Péiterséileg!
break
He breaks four eggs into a bowl.
Lernen beginnen
briechen
Hie brécht véier Eeër an eng Schossel.
melt
Melt the chocolate.
Lernen beginnen
schmëlzen
Schmëlz de Schockela.
spread
Spread some butter on your sandwich.
Lernen beginnen
schmieren
Schmier e bësse Botter op däi Brout.
roll
I'm rolling the cake.
Lernen beginnen
rullen
Ech rullen den Deeg.
layer
Layer the whipped cream on the sponge.
Lernen beginnen
leeën
Lee d'Schlagsahn op den Biscuit.
fry
Fry the chicken in a large frying pan.
Lernen beginnen
frittéieren
Frittéier de Poulet an enger grousser Pan.
mix
Mix all the ingredients well.
Lernen beginnen
mëschen
Mësch all d'Ingredientse gutt.
weigh
Weigh how much flour we have.
Lernen beginnen
weien
Wei wéi vill Miel mir hunn.
stir
Remember to stir the soup repetitively.
Lernen beginnen
réieren
Denk drun d'Zopp oft ze réieren.
bake
How long should the cheesecake be baking?
Lernen beginnen
baken
Wéi laang sollt de Kéiskuch baken?
whip
Whip the cream until ready.
Lernen beginnen
schloen
Schlot d'Crème bis et fäerdeg ass.
saute
Saute both sites for five minutes.
Lernen beginnen
broden
sauté in French
Brot béid Säite fënnef Minutte laang.
chop
Chop the garlic.
Lernen beginnen
haen
Ha de Knuewelek.
taste
Let's taste.
Lernen beginnen
schmaachen
Loosst eis schmaachen.
boil
Boil three eggs for three minutes.
Lernen beginnen
kachen
Kach dräi Eeër dräi Minutte laang.
grate
Grate the cheese finely.
Lernen beginnen
rappen
Rapp de Kéis dënn.
steam
The vegetables should be steamed until they are al dente.
Lernen beginnen
dëmpen
D'Geméis soll gedëmpt ginn, bis se al dente sinn.
pour
Would you pour me a glass of water?
Lernen beginnen
schëdden
Kéins du mir e Glas Waasser schëdden?
pinch
Add a pinch of salt.
Lernen beginnen
eng Pouz
Gëff eng Pouz Salz bäi.
add
Add two tablespoons of sugar.
Lernen beginnen
bäiginn
Gëff zwee Iessläffel Zocker bäi.
roast
She roasted the chicken in the oven.
Lernen beginnen
broden
Si huet de Poulet am Uewe gebroden.
barbecue
He likes barbecued steak.
Lernen beginnen
grillen
Hien huet gegrillte Bifdeck gären.
slice
Slice the salami.
Lernen beginnen
schnëppelen
Schnëppel d'Zoossiss.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.