fun and games - socialising

 0    89 Datenblatt    guest1961424
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spotkania
Lernen beginnen
socialising
zarezerwować lokal
Lernen beginnen
book a venue
nadrobić zaległości/dowiedziedzieć się co słychać
Lernen beginnen
catch up
spotkanie rodzinne
Lernen beginnen
family gathering
imprezować do późna
Lernen beginnen
make a night of it
organizować spotkanie towarzyskie
Lernen beginnen
organize a get-tohether
sporządzić listę gości
Lernen beginnen
put together guest list
wysyłać zaproszenia
Lernen beginnen
send out invitations
utworzyć wydarzenie
na facebooku
Lernen beginnen
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
Lernen beginnen
throw a big do
przyjazny, przystępny
Lernen beginnen
approachable
być przezabawnym
Lernen beginnen
be a scream
równy gość
Lernen beginnen
good sport
rozmowny, towarzyski
Lernen beginnen
gregarious
samotnik
Lernen beginnen
loner
być w centrum uwagi
Lernen beginnen
the centre of attention
dusza towarzystwa
Lernen beginnen
the life od the party
smutas, sztywniak
Lernen beginnen
wet blanked
jubileusz
Lernen beginnen
anniversary celebration
przyjęcie organizowane przed narodzianmi dziecka
Lernen beginnen
baby shower
przyjęcie urodzinowe
Lernen beginnen
birthday party
rezerwacja
Lernen beginnen
booking
przyjęcie z okazji ukończenia szkoły
Lernen beginnen
graduation celebration
w błędzie
Lernen beginnen
mistaken
okazja
Lernen beginnen
occasion
wyjątkowy
Lernen beginnen
outstanding
tłoczny
Lernen beginnen
packed
przyjęcie
Lernen beginnen
reception
krewny
Lernen beginnen
relative
przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę
Lernen beginnen
retirement party
zachwycony
Lernen beginnen
thrilled
przyjęcie weselne
Lernen beginnen
wedding reception
najlepsze życzenia z okazji narodzin dziecka
Lernen beginnen
best wishes for a happy, healthy baby
gratulacje z okazji dotychczasowych sukcesów
Lernen beginnen
congratulations on your achievement
powodzenia w przyszłości
Lernen beginnen
here's to your future
za kolejne szczęśliwe dwadzieścia lat małżeństwa
Lernen beginnen
congratulations to another twenty years of happy marriage
wszystkiego dobrego dla nowożeńców
Lernen beginnen
here's to the newlyweds
mieć bzika na punkcie czegoś
Lernen beginnen
be big on sth
siedzieć w domu, być zamkniętym w czterech ścianach
Lernen beginnen
be stuck indoors
chwilowa moda
Lernen beginnen
fad
spróbować czegoś
Lernen beginnen
have a got at sth
spędzać spokojnie wieczór w domu
Lernen beginnen
have quite night in
świetnie się bawić
Lernen beginnen
have a real laught
zajęcia w wolnym czasie
Lernen beginnen
leisure activity
gra w statki
Lernen beginnen
battleships
gry planszowe
Lernen beginnen
board games
gry komputerowe
Lernen beginnen
computer games
warcaby
Lernen beginnen
draughts
wisielec
Lernen beginnen
hangman
zabawa w chowanego
Lernen beginnen
hide and seek
gra w klasy
Lernen beginnen
hopscotch
chińczyk
Lernen beginnen
ludo
kółko i krzyżyk
Lernen beginnen
noughts and crosses
zabawy na świeżym powietrzu
Lernen beginnen
outdoor games
gry z wykorzystaniem papieru i ołówka
Lernen beginnen
paper and pencil games
gry fabularne
Lernen beginnen
role-playing
gra, w której uczestnicy muszą zebrać zestaw różnych przedmiotów
Lernen beginnen
scavenger hunt
gry komputerowe polegające na strzelaniu
Lernen beginnen
shooter games
przeciąganie liny
Lernen beginnen
tug of war
gry słowne
Lernen beginnen
word games
osiągnąć cel
Lernen beginnen
achieve
wykonywać jakąś czynność
Lernen beginnen
do an activity
przyciągać tłumy ludzi
Lernen beginnen
draw crowds of people
brać udział w jakiejś czynności, zdarzeniu
Lernen beginnen
engage in an activity
spędzać czaz z przyjaciółmi
Lernen beginnen
hang out with your friends
hobby
Lernen beginnen
free time activity
dążyć do celu
Lernen beginnen
pusue to goal
rozwiązać łamigłówkę
Lernen beginnen
solve the puzzle
stymulujące zajęcie
Lernen beginnen
stimulating activity
wymyśkić łamigłówke
Lernen beginnen
invent a puzzle
korzystny
Lernen beginnen
beneficial
podkreślać
Lernen beginnen
emphasise
stawiać czoło problemom
Lernen beginnen
face problems
forma rozrywki
Lernen beginnen
form of recreation
ponadto
Lernen beginnen
furthermore
sprawiać komuś przyjemność
Lernen beginnen
give somebody pleasure
pozostawać z kimś w dobrych relacjach
Lernen beginnen
have a good relationship with sb
błędne przekonanie
Lernen beginnen
misconception
niemniej
Lernen beginnen
nevertheless
roztargniony
Lernen beginnen
absent-minded
robić coś
Lernen beginnen
be up to sth
szczycić się
Lernen beginnen
boast sth
wybuchnąć płaczem
Lernen beginnen
burst into tears
przyjąć się
Lernen beginnen
catch on
uroczystość
Lernen beginnen
ceremony
pocieszać kogoś
Lernen beginnen
cheer sb up
informacja poufna
Lernen beginnen
classified information
wskazówka
Lernen beginnen
clue
wbrew czemuś
Lernen beginnen
contrary to sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.