Future simple czy going to?

 0    8 Datenblatt    darek3d3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
My idziemy do kina dzisiaj wieczorem. Dołączysz do nas?
Lernen beginnen
We're going to the cinema tonight. Will you join us?
Myślę, że będę bardzo bogaty, kiedy dorosnę.
Lernen beginnen
I think I will be very rich when I grow up.
Gdzie idziesz Matt? Cóż, mam zamiar kupić trochę jedzenia na wieczór.
Lernen beginnen
Where are you going Matt? Well, I am going to buy some food for the evening.
Nie bój się kochane. Wszystko będzie dobrze
Lernen beginnen
Don't be afraid honey. Everything will be OK
Nie będę tolerować takiego zachowania
Lernen beginnen
I am not going to tolerate such behaviour.
W przyszłym tygodniu jedziemy do Irlandii. Cóż, myślę, że dołączę do was
Lernen beginnen
We're going to Ireland next week. Well, I think I will join you
Czuję się tak strasznie. Będę chory.
Lernen beginnen
I feel so terrible. I'm going to be sick.
Ona wie że on dzwonił do niej znowu, ale ona nie zamierza oddzwonić do niego
Lernen beginnen
She knows he phoned her again but she isn't going to phone him back.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.