Gałęzie krótkie splotu ramiennego

 0    8 Datenblatt    HopeSolo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie są gałęzie krótkie splotu ramiennego?
Lernen beginnen
Nerw grzbietowy łopatki, piersiowy długi, piersiowe przednie przyśrodkowy i boczny, podobojczykowy, nadłopatkowy, podłopatkowe, piersiowo-grzbietowy
Co zaopatruje nervus dorsalis scapulae?
Lernen beginnen
Musculus rhomboideuis major et minor
Co zaopatruje nervus thoracicus longus
Lernen beginnen
Musculus serratus anterior
Co zaopatrują nervi thoracidi anteriores medialis et lateralis
Lernen beginnen
Musculus pectoralis major et minor
Co zaoptruje nervus subclavius?
Lernen beginnen
Musculus subclavius
Co zaopatruje nervus suprascapularis?
Lernen beginnen
Musculus supraspiantus, infraspinatus
Co zaopatrują nervi infrascapulares?
Lernen beginnen
Musculus subscapularis, musculus teres major
Co zaopatruje nervus thoracodorsalis?
Lernen beginnen
Musculus latissimus dorsi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.