GF NV 06.02.2014

 0    17 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
representative
Lernen beginnen
przedstawiciel
to highlight = to emphasize
Lernen beginnen
podkreślić
presume = assume
Lernen beginnen
zakładać
Sorry to inconvenience you.
Lernen beginnen
przepraszam, że sprawiam ci kłopot
to a certain extent = up to a point
Lernen beginnen
do pewnego stopnia
we’re pressed for time
Lernen beginnen
czas nas goni
I can’t go along with this.
Lernen beginnen
nie mogę się z tym zgodzić (iść wzdłuż)
I’ve come up with a great idea / solution.
Lernen beginnen
wpadłem na świetny pomysł / rozwiązanie
I’m in favour / favor (US) of your proposal.
Lernen beginnen
“Jestem za” twoją propozycją.
John called a meeting for Tuesday.
Lernen beginnen
John zwołał spotkanie na wtorek.
It’s fixed.
Lernen beginnen
To ustalone.
Do we have a fixed date of the event?
Lernen beginnen
Czy mamy ustaloną datę imprezy?
Is the date of the event fixed?
Lernen beginnen
Czy data imprezy jest ustalona?
speak up
Lernen beginnen
mówić głośniej; odezwać się, odzywać się (w jakiejś sprawie)
Stick to the point, John.
Lernen beginnen
Trzymaj się tematu John.
Let’s turn to = move on to the next point of the agenda.
Lernen beginnen
Przejdźmy do kolejnego punktu planu zebrania.
wind up = wrap thing up
Lernen beginnen
to finish, to stop

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.