GOLD lesson 10

 0    56 Datenblatt    magdalenatur88
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wave
Lernen beginnen
fala, machać
few
I have a few concerns.
Lernen beginnen
mało
Mam kilka zastrzeżeń.
a few
I met a few friends.
Lernen beginnen
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
scan
Lernen beginnen
scanowanie kodu
forward
Could you please forward me his email address?
Lernen beginnen
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
exaggerate
Lernen beginnen
wyolbrzymiać
get away with sth
Lernen beginnen
piekło się
scam
Lernen beginnen
oszustwo
apparently
Lernen beginnen
najwyraźniej
firm
Lernen beginnen
twardy
firm up
Lernen beginnen
utwardzać
stroll
Lernen beginnen
spacer
robust
Lernen beginnen
krzepki, silny, mocny
authorities
Lernen beginnen
władze
hospitality
Lernen beginnen
gościnność
hospitable
Lernen beginnen
gościnny
require
Lernen beginnen
wymagać
appraise
Lernen beginnen
rozliczyć
detailed
Lernen beginnen
szczegółowy
feel like + ing
Lernen beginnen
mieć ochote na
subtitles
Lernen beginnen
napisy do filmu
dumplings
Lernen beginnen
pierogi
sour rye soup
Lernen beginnen
żurek
be in charge of
Lernen beginnen
odpowiedzialna za, kierowac czymś
fork lift truck
Lernen beginnen
wózek widłowy
figure sth out
Lernen beginnen
rozwiązac coś, wykombinować
customs
He was stopped at customs and questioned.
Lernen beginnen
cło
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
only today
Lernen beginnen
tylko dzisiaj, dopiero dzisiaj
regret + ing
Lernen beginnen
żałować + ing
so as to + bezok
Lernen beginnen
tak aby
so as not to + bezok
Lernen beginnen
w taki sposób, aby nie + bezok
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
Lernen beginnen
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
leave work
Lernen beginnen
wyjść z pracy
leave for work
Lernen beginnen
wyjść do pracy
it's high time (sb did sth)
Lernen beginnen
Najwyższy czas (sb zrobił sth)
paramedic
Lernen beginnen
sanitariusz, ratownik medyczny
involve
Lernen beginnen
angażować, wiązać sie z
sight
Lernen beginnen
widok
novelty
Lernen beginnen
nowość, nowinka
pros and cons
Lernen beginnen
za i przeciw
drawback, flaw
Lernen beginnen
wada, wada
remuneration
Lernen beginnen
wynagrodzenie
prospects
Our financial prospects are growing brighter.
Lernen beginnen
widoki na przyszłość, perspektywy
Nasze perspektywy finansowe stają się coraz bardziej optymistyczne.
get promoted
Lernen beginnen
awansować
enrich
Lernen beginnen
wzbogacać
demand
Lernen beginnen
popyt, zapotrzebowanie
grasp, command of languages
Lernen beginnen
pojąć, znajomość języków
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
Lernen beginnen
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
route
I'd like to ride a motorbike on road 66.
Lernen beginnen
trasa
Chciałbym pojechać motocyklem po drodze 66.
climax
Lernen beginnen
punkt kulminacyjny
bravery, courage, boldness
Lernen beginnen
męstwo, odwaga, śmiałość
touch screen
Lernen beginnen
ekran dotykowy
groceries
Lernen beginnen
produkty spożywcze
digest
Lernen beginnen
trawić
digestion
Lernen beginnen
trawienie
poo
Lernen beginnen
kupka

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.