Google Meet

 0    35 Datenblatt    Piwniczan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
Lernen beginnen
conference
The conference will be held on 31st of May.
użytkownik
Na tym pliku może pracować jednocześnie kilku użytkowników.
Lernen beginnen
user
Multiple users can work on this file simultaneously.
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
Lernen beginnen
platform
Which platform does the train to New York depart from?
cecha
Lernen beginnen
feature
naciśnięcie klawisza
Lernen beginnen
keystroke
polepszyć
Lernen beginnen
improve
magnetowid
Lernen beginnen
video
układ, rozmieszczenie
Lernen beginnen
layout
dachówka
Lernen beginnen
tile
ekran
Na ekranie widoczne są różne ikony.
Lernen beginnen
screen
Various icons are displayed on the screen.
wystarczający
Lernen beginnen
sufficient
hałas
Lernen beginnen
noise
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
uczestniczyć
Lernen beginnen
participate
tło
Lernen beginnen
background
zdolność
Lernen beginnen
ability
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
Lernen beginnen
connection
I have a fast Internet connection.
jakość
Lernen beginnen
quality
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
Lernen beginnen
product
We want to change the reception of our product.
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
Lernen beginnen
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
zdolny
Lernen beginnen
able
wszechświat
Lernen beginnen
universe
niezbędny / potrzebny
Lernen beginnen
necessary
pogląd
Lernen beginnen
view
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
Lernen beginnen
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
spotkać
Lernen beginnen
meet
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
Lernen beginnen
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
publiczny, powszechny
Lernen beginnen
public
klocek
Lernen beginnen
block
operacja
Lernen beginnen
operation
kontakt
Straciliśmy z nią kontakt.
Lernen beginnen
contact
We’ve lost contact with her.
przez coś
Lernen beginnen
across
typ
Nienawidzę ludzi tego typu.
Lernen beginnen
type
I hate this type of people.
milion
milion dzieci
Lernen beginnen
million
million children

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.