Google Translator 5

 0    30 Datenblatt    dontrojano
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
Lernen beginnen
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
kpina
Lernen beginnen
mockery
wiersz
Proszę zaznaczyć wybrany wiersz w tabeli.
Lernen beginnen
row
Please highlight the selected table row.
wydłużać
Lernen beginnen
lengthen
wada, skaza
Wiem, że jestem przystojny, ale mam jedną poważną wadę: moje uszy są zbyt duże.
Lernen beginnen
flaw
I know I am handsome, but I have one major flaw: my ears are too big.
leniwy
Lernen beginnen
idle
stłumić
Lernen beginnen
muffle
śrut
Lernen beginnen
pellet
trądzik
Nastolatkowie często mają problem z trądzikiem i na twarzy pojawiają im się pryszcze.
Lernen beginnen
acne
Teenagers often have a problem with acne and get pimples on their faces.
ambulatorium
Lernen beginnen
dispensary
cielęcina
Lernen beginnen
veal
wykopać
Lernen beginnen
excavate
węgorz
Lernen beginnen
eel
odpowiedzialność
Skiper powinien być w pełni świadomy swojej odpowiedzialności.
Lernen beginnen
liability
A skipper should be fully aware of his liability.
pozbawienie wolności
Lernen beginnen
detention
gwałtowny spadek
Lernen beginnen
plunge
stado / gromada
Lernen beginnen
flock
oskarżenie
Lernen beginnen
charge
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.
Lernen beginnen
eager
I'm eager to start work.
rozszerzenie / rozbudowa
Lernen beginnen
extension
chwast
Lernen beginnen
weed
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
Lernen beginnen
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
pień
Lernen beginnen
trunk
porzucić
Porzućmy ten pomysł i wymyślmy coś innego. Ten po prostu nie działa!
Lernen beginnen
ditch
Let's ditch that idea and make another one. This just isn't working!
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
Lernen beginnen
abuse
No king should abuse his power.
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
Lernen beginnen
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
bagażnik
Lernen beginnen
boot
funt
Lernen beginnen
pound
dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
Lernen beginnen
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
Lernen beginnen
price
What's the price of this watch?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.