Gorąca linia

 0    13 Datenblatt    albertkarolbak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gorąca linia przedstawia sprawę
Lernen beginnen
Hotline shows the case
Gorąca linia przedstawia sprawę
Lernen beginnen
Hotline submit the case
W ramach odwetu prognozując wydatki
Lernen beginnen
In retaliation forecasting expenses
Gorąca linia zapewnia ujście świadomej jednostki
Lernen beginnen
Hotline enure an outlet of conscious man
Dręczy ubliżającymi dokumentami
Lernen beginnen
Harass with disparaging documents
Podpowiada do kogo wpaść z wizyta
Lernen beginnen
Prompts drop in
Obwieszcza niechęć do zmiany
Lernen beginnen
Proclaim her remain
Gorąca linia staje się wyblakłą koperta
Lernen beginnen
Hot line becomes faded envelope
Tłustą szkodą bez prawdopodobienstwa
Lernen beginnen
It's like greasy detriment without likelihood
Uważaj na akcje i obligacje tłustej koperty
Lernen beginnen
Be aware of stocks and bonds of greasy envelope
Bo zostaniesz nieokreśloną społką zależną
Lernen beginnen
Because you will be indefinable subsidiary
Z insynuacją, która zaczyna dręczyć
Lernen beginnen
With the allegation that begins to harass
Bez możliwości krzyku
Lernen beginnen
Without the option of exclaim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.