Grammar February

 0    18 Datenblatt    upietruszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Musiałem wczoraj wysłać maila
Lernen beginnen
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
Lernen beginnen
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jeachć do Warszawy ale nie miałem czasu
Lernen beginnen
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
Lernen beginnen
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
Lernen beginnen
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
Lernen beginnen
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
Lernen beginnen
I am sellin my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
Lernen beginnen
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
Lernen beginnen
It sounds great!
O której kończymy?
Lernen beginnen
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
Lernen beginnen
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
Lernen beginnen
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
Lernen beginnen
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
Lernen beginnen
I wasn't able to help him.
Czy chesz abym podrzucił go z powrtem
Lernen beginnen
Do you want me to drop him back.
On został poinformowany o tym ostatnio.
Lernen beginnen
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
Lernen beginnen
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
Lernen beginnen
I don't feel working today.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.