growing up/growing old cae (i nie tylko)

 0    156 Datenblatt    rena1331
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I need to learn to ask for help.
Lernen beginnen
muszę nauczyć się prosić o pomoc
I have no illusions
Lernen beginnen
nie mam złudzeń
I have created a list of words and phrases
Lernen beginnen
tworzę listę słow i zdań
toddler
Lernen beginnen
brzdąc, małe dziecko (uczące się chodzić)
pre-school child
Lernen beginnen
dziecko w wieku przedszkolnym
preschooler
Lernen beginnen
dziecko w wieku przedszkolnym
infant
Lernen beginnen
niemowlę
completely helpless
Lernen beginnen
całkowicie bezradny
constant attention
Lernen beginnen
stała uwaga
to throw (have) a temper tantrum
Lernen beginnen
dostać napadu złości (dziecko) wpaść we wściekłość
temper
Lernen beginnen
nastrój, humor
tantrum
Lernen beginnen
napad złości
peer
Lernen beginnen
rówieśnik
inquisitive
Lernen beginnen
dociekliwy, wścibski
impressionable
Lernen beginnen
podatny na wpływy, łatwowierny
susceptible
Lernen beginnen
podatny na wpływy
susceptible to illness
Lernen beginnen
podatny na choroby
extract
Lernen beginnen
fragment
strict upbringing
Lernen beginnen
surowe wychowanie
sb's formative years
Lernen beginnen
(czyjś) okres kształtowania osobowości
become independent
Lernen beginnen
uniezależniać się
shape their character
Lernen beginnen
kształtuje ich charakter
inquisitive nature
Lernen beginnen
wścibski, dociekliwy charakter
bringing up children
Lernen beginnen
wychowywać dzieci
peer pressure
Lernen beginnen
presja rówieśnicza
develop
Lernen beginnen
rozwijać
"Spare the rod and spoil the child."
Lernen beginnen
kto dobrze kocha, karci surowo
"Experience is the best teacher."
Lernen beginnen
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
"Do as I say, not as I do."
Lernen beginnen
To co mówię a nie to co robię.
"All work and not play makes Jack a dull boy."
Lernen beginnen
Od samej pracy człowiek głupieje.
consistent
Lernen beginnen
konsekwentny
guidelines
Lernen beginnen
wskazówki
set an example
Lernen beginnen
dawać przykład
in order to feel secure
Lernen beginnen
aby czuć się bezpiecznie
consistent rewards
Lernen beginnen
spójne nagrody
punishment
Lernen beginnen
kara
smacking
Lernen beginnen
klapsy
spanking
Lernen beginnen
lanie
except
Lernen beginnen
z wyjątkiem
as a last resort
Lernen beginnen
ostatecznie
corporal punishment
Lernen beginnen
kara cielesna
exploring
Lernen beginnen
analiza
restrict
Lernen beginnen
ograniczać
curiosity
Lernen beginnen
ciekawość
annoying
Lernen beginnen
denerwujący
the annoying thing is that...
Lernen beginnen
denerwujące jest to, że...
embarrassing
Lernen beginnen
kłopotliwy, wprawiający w zakłopotanie
constructive
Lernen beginnen
konstruktywny
if not more
Lernen beginnen
jeśli nie bardziej
self-expression
Lernen beginnen
wyrażanie własnego „ja”
nuclear family
Lernen beginnen
rodzina dwupokoleniowa
extended family
Lernen beginnen
rodzina wielopokoleniowa
to afford
Lernen beginnen
pozwolić sobie
to spoil
Lernen beginnen
zepsuć
don't have to share
Lernen beginnen
nie musieć się dzielić
to interfere
Lernen beginnen
ingerować
unsupervised
Lernen beginnen
bez opieki
juvenile
Lernen beginnen
nieletni
ties
Lernen beginnen
więzi
shared
Lernen beginnen
wspólny
relative
Lernen beginnen
krewny
It might (must, can't) be nice (unpleasant) to live with ... becouse
Lernen beginnen
To może (musi, nie może) być miłe (nieprzyjemne) mieszkać z ... ponieważ
I would (propably) like/hate it if my parents live/were to live in the same house as us...
Lernen beginnen
Prawdopodobnie mogłabym lubić/nie lubić gdyby moi rodzice mieszkali z nami
it would be better to be part of a large family than a small one, becouse...
Lernen beginnen
pewnie jest przyjemniej być częścią dużej rodziny niż małej, ponieważ...
I'd rather have lots of brothers and sisters than have lots of toys but nobody to play with.
Lernen beginnen
Raczej wolałabym mieć dużo rodzeństwa niż zabawek, którymi nie miałabym się z kim bawić.
If i was/were an only child, I wouldn't have to share a bedroom with my horrible little brother.
Lernen beginnen
Gdybym był jedynakiem, nie musiałbym dzielić pokoju z moim okropnym, małym bratem.
I wish I was an only child, becouse...
Lernen beginnen
Chciałbym być jedynakiem, ponieważ...
in order to feel
Lernen beginnen
aby poczuć (czuć się)
consistent reward and punishment when deserved
Lernen beginnen
konsekwentne nagroda lub kara kiedy zasłużył
except as a last resort
Lernen beginnen
chyba że w ostateczności
spoil the child
Lernen beginnen
rozpieścić dziecko (rozpuścić)
natural curiosity
Lernen beginnen
naturalna ciekawość
to mix sb up in sth
Lernen beginnen
wplątać kogoś w coś
to get mixed up in sth
Lernen beginnen
wplątać się w coś
if looks could kill, I'd be dead by now
Lernen beginnen
gdyby spojrzenia mogły zabijać, już bym nie żył
in your face
Lernen beginnen
chrzań się!
let's face it
Lernen beginnen
spójrzmy prawdzie w oczy
I don't think I can face another coffee
Lernen beginnen
dość już mam kawy na dzisiaj
memorising facts
Lernen beginnen
zapamiętywanie faktów
moral values
Lernen beginnen
wartości moralne
encouraging
Lernen beginnen
zachęcający, wiele obiecujący
you might sound a bit more encouraging!
Lernen beginnen
mógłbyś okazać trochę więcej entuzjazmu!
furthermore
Lernen beginnen
ponadto
in addition
Lernen beginnen
dodatkowo
appreciate
Lernen beginnen
być wdzięcznym za
I appreciate your point of view, but...
Lernen beginnen
rozumiem twój punkt widzenia, ale...
as you will appreciate
Lernen beginnen
jak wiesz dobrze
I appreciate (the fact) that...
Lernen beginnen
zdaję sobie sprawę (z tego), że...
values
Lernen beginnen
wartości
over-protective
Lernen beginnen
nadopiekuńczy
put up with
Lernen beginnen
znosić kogoś/coś
argue
Lernen beginnen
sprzeczać się, spierać się
sulky
Lernen beginnen
nadąsany
weird
Lernen beginnen
dziwne
disturb
Lernen beginnen
zakłócać, przeszkadzać
to be mixed up in sth
Lernen beginnen
być w coś zamieszanym
touching
Lernen beginnen
wzruszające
influence
Lernen beginnen
wpływ
anxiety
Lernen beginnen
niepokój, obawa
mature
Lernen beginnen
dojrzały, dorosły
mood swing
Lernen beginnen
huśtawka nastrojów
puberty
Lernen beginnen
okres dojrzewania płciowego
at puberty
Lernen beginnen
w okresie dojrzewania
frightening
Lernen beginnen
przerażający
resentment
Lernen beginnen
uraza
restriction
Lernen beginnen
ograniczenie
unpredictable
Lernen beginnen
nieprzewidywalny
he’s unpredictable
Lernen beginnen
nigdy nie wiadomo, czego się można po nim spodziewać
a source of
Lernen beginnen
źródło niepokoju
impress
Lernen beginnen
imponować
desire
Lernen beginnen
pragnienie
appear
Lernen beginnen
wydawać się
risk-taking
Lernen beginnen
ryzyko
risk-taking is part of the job
Lernen beginnen
ryzyko jest częścią tej pracy
there must be no risk-taking
Lernen beginnen
nie wolno nam ryzykować
rebellious
Lernen beginnen
zbuntowany
my class was getting a bit rebellious
Lernen beginnen
moja klasa zaczynała się trochę buntować
target
Lernen beginnen
wybierać
to be targeted at sb/sth
Lernen beginnen
być adresowanym do kogoś/czegoś
keen to follow
Lernen beginnen
chętny do naśladowania
replace
Lernen beginnen
zastępować
reject
Lernen beginnen
odrzucać
deep down
Lernen beginnen
głębi duszy
deep down she’s a nice woman
Lernen beginnen
tak naprawdę jest miłą osobą
though
Lernen beginnen
chociaż, mimo że
average
Lernen beginnen
średni; przeciętny
various
Lernen beginnen
różny; rozmaity
doesn't face a lot of difficult decision
Lernen beginnen
nie muszą podejmować wielu trudnych decyzji
plenty
Lernen beginnen
dużo
indicate
Lernen beginnen
wskazywać, pokazywać
to be indicated
Lernen beginnen
być wskazanym
benefit
Lernen beginnen
korzyść, pożytek
provide
Lernen beginnen
zapewniać, dostarczać
provided
Lernen beginnen
pod warunkiem, że; o ile
confusing
Lernen beginnen
dezorientujący, zagmatwany
maturity
Lernen beginnen
dojrzałość
wisdom
Lernen beginnen
mądrość, rozsądek
senility
Lernen beginnen
starość
failing eyesight
Lernen beginnen
pogarszający się wzrok
heating
Lernen beginnen
ogrzewanie
inadequate
Lernen beginnen
niedostateczny, niewystarczający
affected by sth
Lernen beginnen
zaatakowany przez coś
injury
Lernen beginnen
obrażenie, uraz
pass away
Lernen beginnen
umrzeć
burden
Lernen beginnen
ciężar, brzemię
income
Lernen beginnen
dochód, dochody
drawback
Lernen beginnen
minus
The best/worst thing about being... is (the fact) that...
Lernen beginnen
Najlepszą/najgorszą rzeczą w byciu... jest to że...
it would be better to be...
Lernen beginnen
byłoby lepiej być...
although it is true that
Lernen beginnen
choć prawdą jest, że
compare
Lernen beginnen
porównywać
particularly
Lernen beginnen
szczególnie; (in particular) w szczególności
not particularly
Lernen beginnen
nieszczególnie, nie bardzo, niezbyt
he’s not particularly bright
Lernen beginnen
on nie jest zbyt błyskotliwy
I didn’t particularly want to do it
Lernen beginnen
nie bardzo/niezbyt mi się chciało to robić
current
Lernen beginnen
tendencja, trend, tok

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.