grudzień 1 2019

 0    18 Datenblatt    monikakrol2005
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żyła
Krwawienie z żył nie jest tak zagrażające życiu jak krwawienie z tętnic.
Lernen beginnen
vein
Bleeding from veins isn't as life-threatening as bleeding from arteries.
utknąć
Lernen beginnen
get stuck
skórka, obierać
Lernen beginnen
peel
tak długo,
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
Lernen beginnen
as long as
She lived in the country as a child.
skazać
Lernen beginnen
sentence to
ofiara, zdobycz
Lernen beginnen
prey
działać niezwłocznie
Lernen beginnen
act promptly
podjąć trud weryfikacji
Lernen beginnen
to take the trouble to verify
wyjaśnienie
Lernen beginnen
explanation
grzmot
Lernen beginnen
thunder
spojrzenie, rzut oka
Lernen beginnen
glance at
urok
Lernen beginnen
charm
wyższość
Lernen beginnen
superiority
ogromnie
Lernen beginnen
immensely
nieodparcie
Lernen beginnen
irresistibly
nie najmniej, przynajmniej
Lernen beginnen
not least
oparzenie
Trzech członków załogi doznało oparzeń drugiego stopnia, gdy w maszynowni wybuchł pożar.
Lernen beginnen
burn
Three crew members sustained a second-degree burns when a fire broke in the engine room.
wiele
Lernen beginnen
a great deal

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.