Hay i está(n)

 0    21 Datenblatt    aapacanowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy jest metro w pobliżu?
Lernen beginnen
hay un metro cerca?
Tak, najbliższy znajduje się po prawej, w parku.
Lernen beginnen
sí, el más próximo está a la derecha, en el parque
Jakiś pies jest w przejściu.
Lernen beginnen
hay un perro está en la puerta de casa
Przepraszam, gdzie tu jest jakaś piekarnia?
Lernen beginnen
dónde hay una panadería, por favor?
Jakaś apteka znajduje się na placu.
Lernen beginnen
hay una farmacia en la plaza
W Madrycie znajdują się ważne muzea.
Lernen beginnen
en Madrid hay museos muy importantes
W tej akademii są bardzo dobrzy profesorowie.
Lernen beginnen
hay profesores muy buenos en esta academia
W tym mieszkaniu są cztery krzesła.
Lernen beginnen
hay cuatro sillas en esta habitación
Są trzy dni świąt.
Lernen beginnen
hay tres días de fiesta
Restauracja López znajduje się na końcu ulicy.
Lernen beginnen
el restaurante López está al final de la calle
Gdzie znajdują się toalety?
Lernen beginnen
dónde están los servicios?
Uczniowie znajdują się w klasie.
Lernen beginnen
Los estudiantes están en clase.
Czy Marta jest w domu?
Lernen beginnen
está Marta en casa?
Nie ma twoich rodziców w domu.
Lernen beginnen
no están tus padres en casa
Czy są tu moje książki?
Lernen beginnen
están mis libros aquí?
W tym centrum handlowym sklepy są drogie.
Lernen beginnen
hay tiendas muy baratas en este centro comercial
Czy są jakieś kina w twojej dzielnicy?
Lernen beginnen
hay cines en tu barrio?
Na placu są dwa teatry.
Lernen beginnen
hay dos teatros en la plaza
W jednym pokoju nie ma szafy.
Lernen beginnen
en una habitación no hay armario
Po prawej znajduje się gabinet.
rodzajnik określony
Lernen beginnen
a la derecha está el despacho
Ilu uczniów jest w tej grupie?
Lernen beginnen
cuántos estudiantes hay en este grupo?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.