0 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

aapacanowska aapacanowska

Die Verwendung von VocApp161Tagen. Ich lerne von VocApp91Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor151Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2020-02-06 12:11:02.

Meine Vokabelkarteien


A
unit 1
lesson 1,2,3
Pogoda i klimat
Ukształtowanie terenu, krajobraz
Zaimki osobowe
LLAMARSE
Jak się nazywasz?
SER
Formuły powitania i pożegnania
4.10.19
el abecedario
Fonetyka
2.10.19
3.10.19
7.10.19
ESTAR
Narodowości
TRABAJAR
COMER
VIVIR
Zawody
III deklinacja - rzeczowniki
III deklinacja - paradygmat
Sententiae - Lectio VIII, IX
Teoria fugi
Kanon VI
Symfonia w romantyzmie
Terrorisme
En el presente 1
23.10.19
TENER
QUERER
Liczby
Wygląd
Rodzina
Adjetivos posesivos
IR
30.10.19
La préposition 24.10.19
Indicatif Présent
Passé composé
Futur simple
Indicatif Présent
Indicatif Imparfait
En el presente 2
HACER
Los días de la semana
6.11.19
Przybory szkolne
l'indicatif présent
Passé composé
La préposition 7.11.19
Kolory
Szkoła
Przedmioty szkolne
Adjetivos 1-40
Adjetivos 41-80
Dom
Preposiciones de lugar + jak dojechać?
Skróty bibliograficzne
Sententiae/Varia - Lectio XII - IV deklinacja
IV deklinacja - paradygmat
Varia - Lectio XII - V deklinacja
Pronomen demonstrativum: is
Pronomen demonstrativum: is, ea, id
Pronomen demonstrativum: hic, haec, hoc
Pronomen demonstrativum: ille, illa, illud
Indicativus praesentis passivi - saluto, salutare
Indicativus praesentis passivi - video, videre
Indicativus praesentis passivi - duco, ducere
Indicativus praesentis passivi - audio, audire
Indicativus imperfecti passivi - saluto, salutare
Indicativus imperfecti passivi - video, videre
Indicativus imperfecti passivi - duco, ducere
Indicativus imperfecti passivi - audio, audire
Indicativus futuri I passivi - saluto, salutare
Indicativus futuri I passivi - video, videre
Indicativus futuri I passivi - duco, ducere
Indicativus futuri I passivi - audio, audire
Imperativus praesentis passivi
Infinitivus praesentis passivi
Indicativus perfecti passivi - amo, amare, amavi, amatum
Pronomen relativum: qui, quae, quod
Dictionnaire juridique
Le cadre de la vie juridique
Wyrażenia z TENER
Miasto
PENSAR
DORMIR
JUGAR
COGER
SALIR
SEGUIR
Números ordinales
¿Muy o mucho/a/s?
algún, alguno/a/s, ningún o ninguno/a
haber y estar
Stopniowanie nieregularne
odmiana czasowników être
czasownik "mieć" i przykłady zdań z nim
odmiana czasownika być
La hora
słowa, których nie umiem i są trudne
L'indicatif present
Passe compose
Indicatif present
Indicatif - Passe compose
Indicatif - Imparfait
Indicatif - Plus-que-parfait
Indicatif - Futur simple
podstawowe zdania
un día normal
Mr Bean
¿Qué tiempo hace?
Moja lekcja
Los meses del año
Sentencje do egzaminu
Nos gusta la vida
Boże Narodzenie
Un cuerpo humano
Un cuerpo humano
Mente sana en cuerpo sano
H
lekcje
Moja lekcja
zdania przyczynowe i celowe
liczebniki
spójniki
Muy i mucho
Zaimki osobowe dopełnienia bliższego
Czasownik gustar i zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Por i para
Przyimki
Zaimki wskazujące
Zaimki pytające
Hay i está(n)
Czasowniki zwrotne
Ser i estar
Przymiotniki
La vida sana
Łączniki logiczne
¿Qué te pasa? 1
¿Qué te pasa?
Pronomina personalia-EGO
Pronomina personalia-TU
Pronomina personalia-NOS
Pronomina personalia-VOS
Pronomen reflexivum
Pronomina possessiva

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.