hazır kelime listesi 2

 0    95 Datenblatt    serifinanir6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
competitive
Lernen beginnen
rekabetçi
comprehensive
Lernen beginnen
kapsamlı
considerable
Lernen beginnen
önemli
decent
Lernen beginnen
terbiyeli, uygun, yeterli
contemporary
Lernen beginnen
çağdaş
enthusiastic
Lernen beginnen
hevesli
exact
Lernen beginnen
kesin, tam
former
Lernen beginnen
önceki
keen
Lernen beginnen
hevesli, keskin
naughty
Lernen beginnen
yaramaz, terbiyesiz
numerous
Lernen beginnen
çok sayıda
obvious
Lernen beginnen
apaçık
plenty
Lernen beginnen
bolluk
severe
Lernen beginnen
şiddetli, keskin
subsequent
Lernen beginnen
sonraki
sufficient
Lernen beginnen
yeterli
sole
Lernen beginnen
Tek, özel
temporary
Lernen beginnen
geçici
favorable
Lernen beginnen
iyi niyetli, olumlu
reluctant
Lernen beginnen
isteksiz
sizeable
Lernen beginnen
oldukça büyük
drastic
Lernen beginnen
şiddetli
profitable
Lernen beginnen
kazançlı
detrimental
Lernen beginnen
zararlı
trivial
Lernen beginnen
önemsiz
affordable
Lernen beginnen
satın alınabilir
competent
Lernen beginnen
yetkili, yetenekli
implict
Lernen beginnen
ima etmek, üstü kapalı
explicit
Lernen beginnen
belli, açık
indispensable
Lernen beginnen
kaçınılmaz
charming
Lernen beginnen
büyüleyici, çekici
coherent
Lernen beginnen
tutarlı, uyumlu
deficient
Lernen beginnen
Yetersiz
abrupt
Lernen beginnen
ani, beklenmedik
fragile
Lernen beginnen
kırılgan
disposable
Lernen beginnen
tek kullanımlık
diffident
Lernen beginnen
çekingen
negligible
Lernen beginnen
önemsiz, göz ardı edilebilir
overwhelming
Lernen beginnen
ezici, baskın
glamorous
Lernen beginnen
göz alıcı
thorough
Lernen beginnen
tam
dazzling
Lernen beginnen
şaşırtıcı
inquisitive
Lernen beginnen
meraklı
transient
Lernen beginnen
geçici
conclusive
Lernen beginnen
kesin, inandırıcı
compatible
Lernen beginnen
uyumlu
perennial
Lernen beginnen
çok yıllık, devamlı
poignant
Lernen beginnen
dokunaklı
prominent
Lernen beginnen
belirgin
hostile
Lernen beginnen
düşman
adequate
Lernen beginnen
yeterli
futile
Lernen beginnen
faydasız
endemic
Lernen beginnen
yerli, özgü
liable
Lernen beginnen
sorumlu, yükümlü
conspicuous
Lernen beginnen
dikkat çekici
tedious
Lernen beginnen
can sıkıcı
previsional
Lernen beginnen
öngörüsel, geçici
versatile
Lernen beginnen
çok yönlü
faithful
Lernen beginnen
sadık
fanciful
Lernen beginnen
hayali
casual
Lernen beginnen
gündelik, sıradan
intrinsic
Lernen beginnen
içsel, gerçek, hakiki
negligent
Lernen beginnen
umursamaz
sincere
Lernen beginnen
samimi
stagnant
Lernen beginnen
durağan
worthy
Lernen beginnen
değerli
precarious
Lernen beginnen
istikrarsız
emphatic
Lernen beginnen
vurgulu, istikrarlı
untamed
Lernen beginnen
yabani
impetuous
Lernen beginnen
aceleci, düşünmeden yapılan
fairly
Lernen beginnen
oldukça, epey
occasionally
Lernen beginnen
ara sıra
reasonably
Lernen beginnen
makul, epey, oldukça
respectively
Lernen beginnen
sırasıyla
solely
Lernen beginnen
yalnızca, sadece
remarkably
Lernen beginnen
önemli bir biçimde
conversely
Lernen beginnen
tersine
densely
Lernen beginnen
yoğun ölçüde
abruptly
Lernen beginnen
aniden
tightly
Lernen beginnen
sıkıca
confidentially
Lernen beginnen
gizlice
severely
Lernen beginnen
şiddetli, sert bir şekilde
superficially
Lernen beginnen
görünüşte
adequately
Lernen beginnen
yeterli ölçüde
inclusively
Lernen beginnen
kapsamlı bir şekilde
tremendously
Lernen beginnen
olağan üstü düzeyde
broadly
Lernen beginnen
ayrıntılı olarak, geniş
evenly
Lernen beginnen
eşit olarak, düzenli olarak
favourably
Lernen beginnen
olumlu, uygun bir şekilde
indifferently
Lernen beginnen
ilgisizce
brutally
Lernen beginnen
vahşice
anxiously
Lernen beginnen
endişeyle
sensibly
Lernen beginnen
makul bir şekilde
acutely
Lernen beginnen
keskin bir şekilde
blatantly
Lernen beginnen
kabaca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.