HF, 10.02.2015

 0    35 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
There is 1 robot on the line.
Lernen beginnen
“Jest jeden robot na linii.”
There are 3 saws on the line.
Lernen beginnen
“Są trzy piły na linii.”
There is 1 cross saw.
Lernen beginnen
Jest jedna piła ukośna.
There is 1 longitudinal saw.
Lernen beginnen
Jest jedna piła wzdłużna.
There is 1 transversal saw.
Lernen beginnen
Jest jedna piła poprzeczna.
There are 3 saws on the line: cross saw, longitudinal saw and transversal saw.
Lernen beginnen
Istnieją 3 piły na linii: krzyż piła, piła wzdłużna i poprzeczna Piła.
There are conveyors on the line.
Lernen beginnen
Są przenośniki na linii.
Which machine?
Lernen beginnen
Która maszyna?
Wrapper and grinder are big machines.
Lernen beginnen
Owijarka i szlifierka (to) są duże maszyny.
Glue station is small.
Lernen beginnen
Stacja klejenia jest mała.
dangerous
Lernen beginnen
niebezpieczny
the most dangerous
Lernen beginnen
najniebezpieczniejszy
Longitudinal saw is the most dangerous machine.
Lernen beginnen
Piła wzdłużna jest najniebezpieczniejszą maszyną.
safe
Lernen beginnen
bezpieczny
Glue station is a safe machine.
Lernen beginnen
Stacja klejenia jest bezpieczną maszyną.
Wrapper is new.
Lernen beginnen
Owijarka jest nowa.
Welding machine is old.
Lernen beginnen
Zgrzewarka jest stara.
Welding machine is 12 years old.
Lernen beginnen
Zgrzewarka jest ’12 lat stara’.
Wrapper is 6 years old.
Lernen beginnen
Owijarka jest ‘6 lat stara’.
all
Lernen beginnen
wszystkie
not all
Lernen beginnen
nie wszystkie
All machines on the line work automatically.
Lernen beginnen
Wszystkie maszyny na linii pracują w automacie.
check
Lernen beginnen
sprawdzać
according to
Lernen beginnen
według
according to preventives
Lernen beginnen
według prewentiwów
I check work of the machines according to preventives.
Lernen beginnen
Sprawdzić pracę maszyn według profilaktyce.
Sprawdzam pracę maszyn według prewentiwów.
Lernen beginnen
Sprawdzam Prace Maszyn wedlug prewentiwów.
standby
Lernen beginnen
postój
on stanby
Lernen beginnen
na postoju
I check machines on standby.
Lernen beginnen
Sprawdzam maszyny na postoju.
I check machines on standby and working.
Lernen beginnen
Sprawdzam maszyny na postoju i podczas pracy.
once
Lernen beginnen
raz
I check screw of bolts on conveyors.
Lernen beginnen
Sprawdzam dokręcenie śrub na przenośnikach.
print
Lernen beginnen
drukować
once a week
Lernen beginnen
raz na tydzień

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.