HIMYM s01e01 dialog

 0    422 Datenblatt    zawilam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kids, I'm gonna tell you an incredible story
Lernen beginnen
Dzieci, opowiem wam niesamowitą historię
the story of how I met your mother
Lernen beginnen
Historię o tym, jak poznałem waszą mamę
Are we being punished for something?
Lernen beginnen
Czy to jest kara za
Yeah, is this gonna take a while?
Lernen beginnen
Czy to trochę potrwa?
Yes. 25 years ago, before I was Dad
Lernen beginnen
Tak. 25 lat temu, zanim zostałem tatą
I had this whole other life
Lernen beginnen
wiodłem całkiem odmienne życie
It was way back in 2005
Lernen beginnen
Cofnijmy się do 2005 roku
I was 27, just starting to make it as an architect
Lernen beginnen
Miałem 27 lat, zaczynałem jako architekt
and living in New York with Marshall, my best friend from college
Lernen beginnen
i mieszkałem w Nowym Jorku z Marshallem, moim najlepszym kolegą ze studiów.
My life was good
Lernen beginnen
Moje życie było w porządku
And then Uncle Marshall went and screwed the whole thing up
Lernen beginnen
I wtedy wujek Marshall wszystko zepsuł
Yes. Perfect!
Lernen beginnen
Tak. Doskonale!
And then you're engaged
Lernen beginnen
I już jesteś zaręczony.
You pop the champagne
Lernen beginnen
Powinieneś otworzyć szampana,
You drink a toast
Lernen beginnen
wznieść toast
You have sex on the kitchen floor
Lernen beginnen
uprawiać seks na podłodze w kuchni
Don't have sex on our kitchen floor
Lernen beginnen
Albo lepiej nie
Got it
Lernen beginnen
Zrozumiałem.
Thanks for helping me plan this out, Ted
Lernen beginnen
Dzięki za pomoc Ted.
Dude, are you kidding?
Lernen beginnen
Stary, żartujesz?
It's you and Lilly
Lernen beginnen
To ty i Lilly.
I've been there for all the big moments of you and Lilly
Lernen beginnen
Byłem zawsze przy ważnych okazjach z tobą i Lilly,
night you met, your first date, other first things
Lernen beginnen
noc, kiedy ją poznałeś, wasza pierwsza randka i inne pierwsze rzeczy
Yeah, sorry.
Lernen beginnen
Przepraszam.
We thought you were asleep
Lernen beginnen
Myśleliśmy, że spałeś
It's physics, Marshall
Lernen beginnen
To jest fizyka Marshall
If the bottom bunk moves, the top bunk moves, too
Lernen beginnen
Jeżeli dół łóżka się rusza to góra też
My God
Lernen beginnen
Mój Boże.
You're getting engaged tonight
Lernen beginnen
Dziś wieczorem są twoje zaręczyny.
Yeah. What are you doin' tonight?
Lernen beginnen
Tak. A co ty robisz dziś wieczorem?
What was I doing?
Lernen beginnen
Co robiłem?
Here Uncle Marshall was taking the biggest step of his life.
Lernen beginnen
Tutaj wujek Marshall zrobił największy krok w swoim życiu.
And me?
Lernen beginnen
A ja?
I'm calling up your Uncle Barney.
Lernen beginnen
Ja zadzwoniłem do wujka Barney'a.
Hey, so you know how I've always had a thing for half-Asian girls?
Lernen beginnen
Wiesz, że zawsze coś mnie łączyło z półazjatyckimi dziewczynami?
Well, now I've got a new favorite... Lebanese girls
Lernen beginnen
Teraz mam nowe faworytki... Libańskie dziewczyny.
Lebanese girls are the new half-Asians
Lernen beginnen
Libańskie Libańskie dziewczyny są teraz nowymi półazjatkami
Hey, you want to do somethin' tonight?
Lernen beginnen
Robisz dzisiaj coś wieczorem?
Okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
Lernen beginnen
Dobra, spotkajmy się w barze za 15 minut. I załóż garnitur!
Where's your suit?
Lernen beginnen
Gdzie jest twój garnitur?
Just once, when I say suit up, I wish you'd put on a suit.
Lernen beginnen
Kiedy powiedziałem załóż garnitur, miałem nadzieję, że go założysz.
I did that one time.
Lernen beginnen
Zrobiłem tak jeden raz.
Now, it's gonna be Marshall and Lilly... and me.
Lernen beginnen
Teraz to będzie Marshall i Lilly... i dopiero ja.
They'll get married, start a family
Lernen beginnen
Oni biorą ślub, zakładają rodzinę.
Before long, I'm that weird, middle-aged bachelor their kids call Uncle Ted
Lernen beginnen
Wkrótce, będę dziwakiem i kawalerem w średnim wieku, na którego dzieci będą wołać wujek Ted.
I see what this is about
Lernen beginnen
Już wiem, o co tu chodzi.
Have you forgotten what I said to you the night we met?
Lernen beginnen
Już zapomniałeś, co ci mówiłem; w noc, kiedy się poznaliśmy?
Ted, I'm gonna teach you how to live
Lernen beginnen
Ted, nauczę cię jak żyć.
Barney. We met at the urinal
Lernen beginnen
Barney. Poznaliśmy się w toalecie.
Oh, right. Right
Lernen beginnen
Och, racja
Lesson one: lose the goatee
Lernen beginnen
Lekcja pierwsza: pozbądź się bródki.
It doesn't go with your suit
Lernen beginnen
To nie pasuje do garnituru.
I'm not wearing a suit
Lernen beginnen
Nie noszę garnituru.
Suits are cool
Lernen beginnen
Garnitury są spoko.
Exhibit "A."
Lernen beginnen
Rozmiar "A".
Lesson three: don't even think about getting married till you're 30.
Lernen beginnen
Lekcja trzecia: nawet nie myśl o braniu ślubu przed trzydziestką.
I guess it's just, your best friend gets engaged,
Lernen beginnen
Ale kiedy twój najlepszy przyjaciel się zaręcza,
you start thinking about that stuff
Lernen beginnen
zaczynasz o tym myśleć.
I thought I was your best friend
Lernen beginnen
Myślałem, że to ja jestem twoim najlepszym przyjacielem.
Ted, say I'm your best friend
Lernen beginnen
Ted, powiedz, że to ja jestem twoim najlepszym przyjacielem.
You're my best friend, Barney.
Lernen beginnen
Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Barney
Good. Then, as your best friend,
Lernen beginnen
Dobrze. Jako twój najlepszy przyjaciel, sugeruję,
I suggest we play a little game I like to call
Lernen beginnen
iż powinniśmy zagrać w małą grę, która się nazywa
Have you met Ted?
Lernen beginnen
Poznałaś Teda?
- Wait. No, no, no.
Lernen beginnen
Zaczekaj. Nie, nie, nie.
We're not playing "Have you met Ted?"
Lernen beginnen
Nie będziemy grać w "Poznałaś Teda?"
Hi, I'm Ted.
Lernen beginnen
Cześć, jestem Ted.
That's a very pretty name.
Lernen beginnen
To bardzo ładne imię.
Thanks. It's Lebanese.
Lernen beginnen
Dzięki. Libańskie.
I'm exhausted
Lernen beginnen
Jestem wykończona.
It was finger-painting day at school
Lernen beginnen
Malowaliśmy w szkole rękami
and a five year-old boy got to second base with me
Lernen beginnen
i pięciolatek zaliczył ze mną drugą bazę.
Wow! You're cooking?
Lernen beginnen
Gotujesz?
Are you sure that's a good idea?
Lernen beginnen
Czy myślisz, że to dobry pomysł?
After last time, you looked really creepy without eyebrows.
Lernen beginnen
Po ostatnim razie, wyglądałeś naprawdę strasznie bez brwi.
I can handle this.
Lernen beginnen
Poradzę sobie.
I think you'll find I'm full of surprises tonight
Lernen beginnen
Myślę, że dziś wieczorem jeszcze cię zaskoczę.
So, there's more surprises?
Lernen beginnen
Jest więcej niespodzianek?
Like what?
Lernen beginnen
Jakie?
Marshall was in his second year of law school,
Lernen beginnen
Marshall był na drugim roku w szkole prawniczej,
so he was pretty good at thinking on his feet.
Lernen beginnen
więc był dość dobry w kombinowaniu z marszu
I'm gonna go... cook.
Lernen beginnen
To ja wracam do... gotowania.
I'm so happy for Marshall, I really am.
Lernen beginnen
Jestem szczęśliwy z powodu Marshalla, naprawdę.
I just couldn't imagine settling down right now.
Lernen beginnen
Ale jakoś nie mogę wyobrazić sobie siebie w tej roli.
So, do you think you'll ever get married?
Lernen beginnen
Myślisz, że kiedykolwiek się ożenisz?
Well, maybe eventually...
Lernen beginnen
Może kiedyś...
some fall day, possibly in Central Park.
Lernen beginnen
jesienią, prawdopodobnie w Central Parku.
Simple ceremony.
Lernen beginnen
Skromna ceremonia.
We'll write our own vows.
Lernen beginnen
Napiszemy nasze własne śluby.
Band, no DJ.
Lernen beginnen
Jakaś kapela, nie DJ.
People will dance!
Lernen beginnen
Ludzie będą tańczyć!
I'm not gonna worry about it!
Lernen beginnen
O to się nie martwię!
Damn it, why did Marshall have to get engaged?
Lernen beginnen
Czemu Marshallmusiał się zaręczyć?
Yeah, nothing hotter than a guy planning out his own imaginary wedding, huh?
Lernen beginnen
Nie ma nic gorętszego niż facet planujący swój wymyślony ślub?
Actually, I think it's cute.
Lernen beginnen
W sumie myślę, że to jest urocze.
Well, you're clearly drunk.
Lernen beginnen
Bo jesteś pijana
One more for the lady!
Lernen beginnen
Jeszcze jednego dla pani!
Oh, hey, look what I got.
Lernen beginnen
Zobacz, co mam.
Oh, honey! Champagne.
Lernen beginnen
Och, kochanie! Szampan
No. You are too old to be scared to open a bottle of champagne.
Lernen beginnen
Jesteś za stary, żeby się bać otworzyć butelkę szampana.
I'm not scared
Lernen beginnen
Nie boję się
- Then open it.
Lernen beginnen
To ją otwórz.
Fine.
Lernen beginnen
Dobra.
Please open it?
Lernen beginnen
Proszę, otworzysz ją?
You are unbelievable, Marshall.
Lernen beginnen
Jesteś niewiarygodny, Marshall.
There are two big questions a man has to ask in life.
Lernen beginnen
Są dwa pytania, które człowiek musi zadać w życiu.
One, you plan out for months.
Lernen beginnen
Pierwsze planujesz przez miesiąc.
The other just slips out when you're half drunk at some bar.
Lernen beginnen
Inne tylko, kiedy siedzisz na w pół pijany w jakimś barze.
Will you marry me?
Lernen beginnen
Czy wyjdziesz za mnie?
You wanna go out sometime?
Lernen beginnen
Chciałabyś gdzieś wyjść czasami?
Of course, you idiot!
Lernen beginnen
Jasne, ty idioto!
I'm sorry, Carl's my boyfriend.
Lernen beginnen
Przepraszam, Carl jest moim chłopakiem.
'Sup, Carl?
Lernen beginnen
Co słychać, Carl?
I promised Ted we wouldn't do that.
Lernen beginnen
Przyrzekałem Tedowi, że nie będziemy tego robić.
Did you know there's a Pop Tart under your fridge?
Lernen beginnen
Wiedziałeś, że pod twoją lodówką jest placek?
Where's that champagne?
Lernen beginnen
Gdzie jest ten szampan?
I wanna drink a toast with my fiancée.
Lernen beginnen
Chcę wznieść toast za moją narzeczoną.
I don't know why I was so scared of this.
Lernen beginnen
Nie wiem, czemu tak się tego bałem.
It's pretty easy, right?
Lernen beginnen
To jest bardzo proste, prawda?
Why am I freaking out all of a sudden?
Lernen beginnen
Dlaczego jestem taki zakręcony?
This is crazy.
Lernen beginnen
To szaleństwo.
I'm not ready to settle down.
Lernen beginnen
Nie jestem na to gotowy.
How does Carl land a Lebanese girl?
Lernen beginnen
Jak Carl sprowadził tą libańską dziewczynę?
The plan has always been don't even think about it until you're 30.
Lernen beginnen
Plan zawsze brzmiał, nie myśl o tym przed trzydziestką.
Exactly. The guy doesn't even own a suit.
Lernen beginnen
Dokładnie. Gość nawet nie ma garnituru.
Plus, Marshall's found the love of his life
Lernen beginnen
Do tego Marshall znalazł miłość swojego życia.
Even if I was ready, which I'm not...
Lernen beginnen
Nawet, jeśli byłbym gotowy, ale nie jestem...
but if I was, it's, like, "Okay, I'm ready. Where is she?"
Lernen beginnen
ale jeżeli bym był to: "Dobra, jestem gotowy. Gdzie ona jest?"
And there she was.
Lernen beginnen
I oto była.
It was like something from an old movie,
Lernen beginnen
To było coś jak ze starego filmu,
where the sailor sees the girl across the crowded dance floor,
Lernen beginnen
gdzie marynarz po drugiej stronie zatłoczonego parkietu widzi dziewczynę,
turns to his buddy and says, "See that girl?
Lernen beginnen
i mówi do kumpla, "Widzisz tą dziewczynę?
I'm gonna marry her someday."
Lernen beginnen
Ożenię się z nią którego dnia.
Hey, Barney, see that girl?
Lernen beginnen
Barney, widzisz tą dziewczynę?
Oh, yeah. You just know she likes it dirty.
Lernen beginnen
Tak. Widać, że lubi świństwa.
Go say hi.
Lernen beginnen
Idź się przywitać.
I can't just go say hi.
Lernen beginnen
Nie mogę tak po prostu się przywitać.
I need a plan.
Lernen beginnen
Potrzebuję planu.
I'm gonna wait until she goes to the bathroom,
Lernen beginnen
Zaczekam, aż wyjdzie do łazienki,
then I'll strategically place myself by the jukebox...
Lernen beginnen
wtedy stanę w strategicznym miejscu. koło szafy grającej...
Hi, have you met Ted?
Lernen beginnen
Cześć, poznałaś Teda?
Let me guess... Ted.
Lernen beginnen
Pozwól, że zgadnę... Ted.
Sorry, Lilly.
Lernen beginnen
Przepraszam, Lilly.
I'm so sorry.
Lernen beginnen
Tak mi przykro
Take us to the hospital.
Lernen beginnen
Zawieź nas do szpitala.
Did you hit her?
Lernen beginnen
Uderzyłeś ją?
Hit me? Please!
Lernen beginnen
Uderzył mnie? Proszę!
This guy can barely even spank me in bed for fun.
Lernen beginnen
Ten facet może mi zaledwie dać klapsa w łóżku dla przyjemności.
He's all like, "Oh, honey. Did that hurt?"
Lernen beginnen
On jest zupełnie jak: "Kochanie, czy to bolało?"
And, I'm like, "Come on!
Lernen beginnen
A ja na to: "Na dalej!
Let me have it, you pansy!"
Lernen beginnen
Przyłóż mi, ty słabeuszu!"
- Wow, a complete stranger.
Lernen beginnen
- Och, pan całkiem obcy...
- No, no, no, no! It's okay.
Lernen beginnen
- Nie, nie, nie! Wszystko w porządku.
Go on.
Lernen beginnen
Kontynuuj
So, these, uh, spankings...
Lernen beginnen
Więc, klapsy...
you in pajamas or au naturel?
Lernen beginnen
Jesteś wtedy w piżamie, czy jak cię pan Bóg stworzył?
So, what do you do?
Lernen beginnen
Więc, co porabiasz?
I'm a reporter for Metro News One.
Lernen beginnen
Jestem reporterką w Metro News One.
Well, kind of a reporter.
Lernen beginnen
Taką sobie reporterka.
I do those dumb little fluff pieces at the end of the news.
Lernen beginnen
Robię te głupie, małe kawałki na końcu wiadomości.
You know, like, um...
Lernen beginnen
No wiesz, coś jak...
monkey who can play the ukulele.
Lernen beginnen
Małpa, która potrafi grać na gitarze.
I'm hoping to get some bigger stories soon.
Lernen beginnen
Mam nadzieję zająć się niedługo czymś bardziej poważnym.
Bigger, like, uh... gorilla with an upright bass?
Lernen beginnen
Większym jak... goryl grający na basie?
Sorry. You're really pretty.
Lernen beginnen
Przepraszam. Jesteś bardzo ładna.
Oh, your friends don't seem to happy.
Lernen beginnen
Twoje koleżanki nie wyglądają na zbyt szczęśliwe.
Yeah, see, the one in the middle just got dumped by her boyfriend.
Lernen beginnen
Tak, tą w środku rzucił chłopak.
So, tonight, every guy is "the enemy."
Lernen beginnen
Więc dziś wieczorem każdy facet jest dla niej wrogiem.
You know if it'll make your friend feel better,
Lernen beginnen
Wiesz, żeby twoja koleżanka poczuła się lepiej,
you could throw a drink in my face. I don't mind.
Lernen beginnen
mogłabyś wylać na mnie drinka. Nie mam nic przeciwko.
She would love that!
Lernen beginnen
To by jej pomogło!
And it does look fun in the movies.
Lernen beginnen
I to by było zabawne jak w filmach.
Hey, you wanna have dinner with me Saturday night?
Lernen beginnen
Chciałabyś zjeść ze mną obiad w sobotę wieczorem?
Oh, I can't.
Lernen beginnen
Nie mogę.
I'm going to Orlando for a week on Friday.
Lernen beginnen
W piątek jadę na tydzień do Orlando.
Some guy's attempting to make the world's biggest pancake.
Lernen beginnen
Jakiś facet usiłuje zrobić największy naleśnik świata.
Guess who's covering it?
Lernen beginnen
Zgadnij, kto to robi?
That's gonna take a week?
Lernen beginnen
To zajmie aż tydzień?
Yeah, he's gonna eat it, too.
Lernen beginnen
Tak, on chce go potem zjeść.
It's another record.
Lernen beginnen
To będzie kolejny rekord.
Hey! What's takin' so long?
Lernen beginnen
Hej! Co ci tak długo zajmuje?
Uh, I know this is a long shot, but how 'bout tomorrow night?
Lernen beginnen
Może to za szybko, ale co powiesz na jutrzejszy wieczór?
Yeah. What the hell?
Lernen beginnen
Tak. A co mi tam...
Jerk!
Lernen beginnen
Palant!
That was fun.
Lernen beginnen
To było zabawne.
De... wait for it... nied!
Lernen beginnen
Od... zaczekaj... rzucony!
Denied!
Lernen beginnen
Odrzucony!
We're goin' out tomorrow night.
Lernen beginnen
Wychodzimy jutro wieczorem.
I thought we were playin' laser tag tomorrow night.
Lernen beginnen
Myślałem, że idziemy graćw LaserTag jutro wieczorem.
Yeah, I was never gonna go play laser tag.
Lernen beginnen
Tak, ale nigdy nie zamierzałem iść.
The next night, I took her out to this little bistro in Brooklyn.
Lernen beginnen
Następnego wieczoru poszliśmy do tego małego lokalu na Brooklinie.
That is one badass blue French horn.
Lernen beginnen
To jest jedna z tych niebieskich francuskich trąbek.
Sort of looks like a Smurf penis.
Lernen beginnen
Wygląda jak penis smerfa.
Son, a piece of advice
Lernen beginnen
/Synu, to jest dobra rada.
when you go on a first date, you really don't wanna say "Smurf penis."
Lernen beginnen
Kiedy będziesz na pierwszej randce /nie wspominaj nic o "penisie smerfa".
Girls don't ordinarily like that.
Lernen beginnen
Dziewczyny zazwyczaj tego nie lubią.
But this was no ordinary girl.
Lernen beginnen
Ale to nie była żadna zwykła dziewczyna.
How long have you been sitting there?
Lernen beginnen
Od jak dawna tu siedzisz?
Stupid eye patch.
Lernen beginnen
Głupia opaska.
Mom, Dad, I have found the future Mrs. Ted Mosby.
Lernen beginnen
Mamo, tato, znalazłem przyszłą panią Mosby.
Marshall, how have I always described my perfect woman?
Lernen beginnen
Marshall, jak opisywałemzawsze moją wymarzoną dziewczynę?
Now, let's see... she likes dogs?
Lernen beginnen
Pomyślmy... lubi psy?
I've got five dogs.
Lernen beginnen
Mam 5 psów.
She drinks scotch?
Lernen beginnen
Pije szkocką?
I love a scotch that's old enough to order its own scotch.
Lernen beginnen
Kocham szkocka, tą starą wspaniałą szkocką.
Can quote obscure lines from Ghostbusters?
Lernen beginnen
Cytuje fragmenty z filmu "Pogromcy Duchów"?
Ray! When someone asks you if you're a god, you say "Yes!"
Lernen beginnen
Ray! Kiedy ktoś pyta cię, czy jesteś bogiem, mówisz "tak"!
And I'm saving the best for last.
Lernen beginnen
I najlepsze zostawiłem na koniec.
Do you want these?
Lernen beginnen
Chcesz trochę?
I hate olives.
Lernen beginnen
Nienawidzę oliwek.
She hates olives! Awesome!
Lernen beginnen
Nienawidzi oliwek! Super!
The olive theory.
Lernen beginnen
Teoria oliwek.
The olive theory is based on my friends Marshall and Lilly.
Lernen beginnen
Teoria oliwek opiera się na moich znajomych Marshallu i Lilly.
He hates olives, she loves them.
Lernen beginnen
On nienawidzi oliwek, ona je kocha.
In a weird way, that's what makes them such a great couple.
Lernen beginnen
To właśnie z nich czyni wspaniałą parę.
Perfect balance.
Lernen beginnen
Doskonała równowaga.
You know, I've had a jar of olives just sitting in my fridge forever.
Lernen beginnen
Wiesz, mam słoik oliwek w swojej lodówce od niepamiętnych czasów.
I could take 'em off your hands.
Lernen beginnen
Mogę je wziąść.
They're all yours.
Lernen beginnen
Są twoje.
It's only the break of 10:30.
Lernen beginnen
Jest dopiero 10:30.
What happened?
Lernen beginnen
Co się stało?
I gotta get one of those blue French horns for over my fireplace.
Lernen beginnen
Muszę mieć jedną z tych niebieskich, francuskich trąbek nad moim kominkiem.
Come on. No purple tuba?
Lernen beginnen
Daj spokój. A purpurowa tuba?
It's a Smurf penis or no dice.
Lernen beginnen
Penis smerfa albo nic.
We got a jumper.
Lernen beginnen
Mamy skoczka.
Some crazy guy on the Manhattan Bridge.
Lernen beginnen
Jakiś szalony gość na moście.
Come on. You're coverin' it!
Lernen beginnen
Szybko. Musisz się tym zająć!
I had a really great time tonight.
Lernen beginnen
Świetnie się dzisiaj bawiłam.
So?! Did you kiss her?
Lernen beginnen
Więc?! Pocałowałeś ją?
No. The moment wasn't right.
Lernen beginnen
Nie. Moment nie był najlepszy.
Look, this woman could actually be my future wife.
Lernen beginnen
Zrozum, ta kobieta mogłaby właściwie być moją przyszłą żoną.
I want our first kiss to be amazing.
Lernen beginnen
Chcę, żeby nasz pierwszy pocałunek był niesamowity.
Aw, Ted, that is so sweet.
Lernen beginnen
Ted, to takie słodkie.
So you chickened out like a little bitch.
Lernen beginnen
więc stchórzyłeś jak mała suka.
What? I did not chicken out.
Lernen beginnen
Co? Nie stchórzyłem.
I don't need to take first kiss advice from some pirate
Lernen beginnen
Nie potrzebuję rad na temat pierwszego pocałunku od jakiegoś pirata,
who hasn't been single since the first week of college.
Lernen beginnen
który nie był samotny od pierwszego tygodnia szkoły.
Anyone who's single would tell you the same thing,
Lernen beginnen
Każdy samotny powiedziałby ci to samo,
even the dumbest single person alive.
Lernen beginnen
nawet najgłupsza samotna osoba.
And if you don't believe me, call him.
Lernen beginnen
I jeżeli mi nie wierzysz, zadzwoń do niej.
Hey, loser.
Lernen beginnen
Cześć, frajerze.
I need your opinion on something.
Lernen beginnen
Posłuchaj, potrzebuję twojej porady.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes.
Lernen beginnen
Dobra, spotkajmy się w barze za 15 minut.
And suit up!
Lernen beginnen
I załóż garnitur!
So, these guys think I chickened out.
Lernen beginnen
Więc, oni uważają, że stchórzyłem.
What do you think?
Lernen beginnen
A ty, co myślisz?
I can't believe you're still not wearing a suit.
Lernen beginnen
Wciąż nie mogę uwierzyć, że nie założyłeś garnituru.
She didn't even give me the signal.
Lernen beginnen
Nawet nie dała mi sygnału.
What, is she gonna, she gonna bat her eyes ayou in Morse code?
Lernen beginnen
Co, powinna... powinna ci mrugać oczami w alfabecie morsa?
No! You just kiss her!
Lernen beginnen
Nie! Po prostu ją całujesz!
Not if you don't get the signal.
Lernen beginnen
Nie, jeżeli nie dostałeś sygnału.
Did Marshall give me the signal?
Lernen beginnen
Czy Marshall dał mi sygnał?
No! I didn't. I swear.
Lernen beginnen
Nie! Nie dałem. Przysięgam
Oh, I should have kissed her.
Lernen beginnen
Powinienem ją pocałować.
Well, maybe in a week when she gets back from Orlando.
Lernen beginnen
Dobra, może za tydzień, kiedy wróci z Orlando.
A week? That's like a year in hot girl time.
Lernen beginnen
Za tydzień? To jest jak rok dla tak gorącej dziewczyny.
She'll forget all about you.
Lernen beginnen
Zapomni o tobie.
Mark my words... you will never see that one again.
Lernen beginnen
Zapamiętaj moje słowa... nigdy nie zobaczysz już tej dziewczyny.
There she is.
Lernen beginnen
Tam jest.
Ooh! She's cute.
Lernen beginnen
Jest urocza.
Hey, Carl, turn it up.
Lernen beginnen
Carl, podgłoś.
... persuaded him to reconsider.
Lernen beginnen
przekonał go, by rozważyć to ponownie.
At which point, the man came down off the ledge,
Lernen beginnen
W tym momencie skoczek /zrezygnował ze skoku,
giving this bizarre story a happy ending.
Lernen beginnen
dając tej dziwacznej /historii szczęśliwe zakończenie.
- Reporting from Metro One News...
Lernen beginnen
Mówiła dla Metro One News...
- Guy didn't jump.
Lernen beginnen
Facet nie skoczył.
I'm gonna go kiss her.
Lernen beginnen
Jadę ją pocałować.
As your future lawyer, I'm gonna advise you that's freakin' crazy.
Lernen beginnen
Jako twój przyszły prawnik, chcę ci powiedzieć, że to jest szaleństwo.
I never do anything crazy.
Lernen beginnen
Nigdy nie zrobiłem niczego zwariowanego.
I'm always waiting for the moment, planning the moment.
Lernen beginnen
Zawsze czekałem na właściwy moment, wszystko planowałem.
Well, she's leaving tomorrow.
Lernen beginnen
Ona jutro wyjeżdża.
This may be the only moment I'm gonna get.
Lernen beginnen
To jedyny moment, jaki mogę jeszcze mieć.
I gotta do what that guy couldn't.
Lernen beginnen
Mógłbym zrobić to, czego ten gość nie mógł.
I gotta take the leap!
Lernen beginnen
Mógłbym skoczyć!
Okay, not a perfect metaphor,
Lernen beginnen
No może to nie jest najlepsza metafora,
'cause for me it's fall in love and get married,
Lernen beginnen
bo dla mnie oznacza to miłość i małżeństwo,
and for him it's... death.
Lernen beginnen
a dla niego... śmierć.
Actually, that is a perfect metaphor.
Lernen beginnen
Właściwie, to jest doskonała metafora.
By the way, did I congratulate you two?
Lernen beginnen
Tak przy okazji, pogratulowałem wam obojgu?
- Word up.
Lernen beginnen
Zbierać się.
- We're coming with you.
Lernen beginnen
Idziemy z tobą.
All right, but under one condition.
Lernen beginnen
Dobra, ale pod jednym warunkiem.
Look at you, you beautiful bastard. You suited up!
Lernen beginnen
Spójrz na siebie, ty piękny gnojku. Założyłeś garnitur!
This is totally going in my blog!
Lernen beginnen
To się nadaje na mojego bloga!
Uh, pull over right here.
Lernen beginnen
Zatrzymaj samochód. Zatrzymaj się tam.
I gotta do something.
Lernen beginnen
Muszę coś wziąć.
Everybody brings flowers.
Lernen beginnen
Każdy przynosi kwiaty.
Moment of truth.
Lernen beginnen
Chwila prawdy.
Wish me luck.
Lernen beginnen
Życzcie mi szczęścia.
Ted's gonna get it on with a TV reporter.
Lernen beginnen
Ted zrobi to z reporterką TV.
"This just in." Okay.
Lernen beginnen
"Po prostu zrób to". Dobra.
Kiss the crap outta that girl!
Lernen beginnen
Pocałuj w końcu tą dziewczynę!
Marshall, remember this night.
Lernen beginnen
Marshall, zapamiętaj tą noc.
When you're the best man at our wedding and you give a speech,
Lernen beginnen
Kiedy będziesz drużbą na naszym ślubie i będziesz wygłaszał mowę,
you're gonna tell this story.
Lernen beginnen
opowiedz wszystkim tą historyjkę.
Why does he get to be the best man?
Lernen beginnen
Dlaczego on ma być drużbą?
I'm your best friend!
Lernen beginnen
To ja jestem twoim najlepszym przyjacielem!
As I walked up to that door, a million thoughts raced through my mind.
Lernen beginnen
Kiedy szedłem w stronę drzwi, /milion myśli chodziło mi po głowie.
Unfortunately, one particular thought did not.
Lernen beginnen
Niestety, jedna konkretna - nie.
- Get back in there!
Lernen beginnen
- Wracaj tam!
Ranjit, you must have done it with a Lebanese girl?
Lernen beginnen
Ranjit, robiłeś to już z libańską dziewczyną?
Okay, that's my Barney limit.
Lernen beginnen
limit wyczerpany.
I'm gonna see if that bodega has a bathroom.
Lernen beginnen
Muszę skorzystać z łazienki.
Actually, I'm from Bangladesh.
Lernen beginnen
Właściwie jestem z Bangladeszu.
The women hot there?
Lernen beginnen
Kobiety są tam gorące?
Here's a picture of my wife.
Lernen beginnen
To jest zdjęcie mojej żony.
A simple "no" would have sufficed.
Lernen beginnen
Wystarczyłoby zwykłe "nie"...
She's lovely.
Lernen beginnen
Jest urocza.
So, Ted, what brings you back to Brooklyn at 1:00 in the morning in a suit?
Lernen beginnen
Ted, co cię sprowadza do Brooklinu o 1:00 nad ranem w garniturze?
I was just hoping to...
Lernen beginnen
Miałem nadzieję...
get those olives...
Lernen beginnen
wziąć te oliwki...
that you said I could have.
Lernen beginnen
te, które powiedziałaś, że mogę wziąć.
Would you like those olives with some gin and vermouth?
Lernen beginnen
Chciałbyś do tych oliwek trochę dżinu z wermutem?
Are you trying to get me drunk?
Lernen beginnen
Próbujesz mnie upić?
For starters.
Lernen beginnen
Na początek.
So, Marshall, this olive theory, based on you and Lilly?
Lernen beginnen
Marshall, ta oliwkowa teoria opiera się na tobie i Lilly?
You hate olives.
Lernen beginnen
Nienawidzisz oliwek.
Lilly loves 'em.
Lernen beginnen
Lilly je kocha.
You can't stand 'em.
Lernen beginnen
Ty nie możesz ich znieść.
Two weeks ago, Spanish bar on 79th street, dish of olives, you had some... what up?
Lernen beginnen
Dwa tygodnie temu, w hiszpańskim barze na 79 ulicy. Było danie z oliwkami. Zjadłeś trochę...
You have to swear that this does not leave this cab.
Lernen beginnen
Musisz przyrzec, że to pozostanie tylko miedzy nami w tej taksówce.
- I swear.
Lernen beginnen
Przyrzekam.
On our first date, I ordered a Greek salad.
Lernen beginnen
Na naszej pierwszej randce, zamówiłem grecką sałatę.
Lilly asked if she could have my olives.
Lernen beginnen
Lily spytała, czy mogłaby dostać moje oliwki.
- I said, "Sure. I hate olives."
Lernen beginnen
Powiedziałem: "Jasne. Nienawidzę oliwek."
- But, you like olives.
Lernen beginnen
Ale lubisz oliwki.
Well, I was 18, okay?
Lernen beginnen
Miałem wtedy osiemnaście lat.
I was a virgin.
Lernen beginnen
Byłem prawiczkiem.
Been waitin' my whole life for a pretty girl to want my olives.
Lernen beginnen
Czekałem całe swoje życie na piękną dziewczynę, która zechce moje oliwki.
Marshall, I'm gonna give you an early wedding present.
Lernen beginnen
Marshall, dam ci radę zanim się ożenisz.
Don't get married.
Lernen beginnen
Nie żeń się.
I think I like your olive theory.
Lernen beginnen
Chyba podoba mi się twoja oliwkowa teoria
I think I like your new French horn.
Lernen beginnen
Chyba podoba mi się twoja nowa francuzka trąbka.
I think I like your nose.
Lernen beginnen
Chyba podoba mi się twój nos.
I think I'm in love with you.
Lernen beginnen
Chyba się w tobie zakochałem.
Come on, man, you said your stomach's been hurting, right?
Lernen beginnen
Daj spokój stary, powiedziałeś, że twój żołądek cierpi, prawda?
You know what that is.
Lernen beginnen
Wiesz jak to jest.
Hunger.
Lernen beginnen
Być spragnionym.
You're hungry for experience.
Lernen beginnen
Jesteś spragniony nowych doświadczeń.
Hungry for something new.
Lernen beginnen
Spragniony czegoś nowego.
Hungry for olives.
Lernen beginnen
Spragniony oliwek.
But you're too scared to do anything about it.
Lernen beginnen
Ale jesteś za bardzo wystraszony, żeby coś z tym zrobić.
Yeah, I'm scared, okay?
Lernen beginnen
Tak, jestem przerażony.;
But, when I think of spending the rest of my life with Lilly...
Lernen beginnen
Ale kiedy myślę o spędzeniu reszty życia z Lily...
committing, forever, no other women...
Lernen beginnen
zaangażowanie, wieczność, brak innych kobiet...
doesn't scare me at all.
Lernen beginnen
to mnie nie przeraża.
I'm marrying that girl.
Lernen beginnen
Poślubię tą dziewczynę.
Lilly, I like olives.
Lernen beginnen
Lily, lubię oliwki.
We'll make it work.
Lernen beginnen
Popracujemy nad tym.
So, Orlando.
Lernen beginnen
Więc, Orlando.
You gonna hit Disneyworld?
Lernen beginnen
Chcesz zwiedzić Disneyworld?
You love me?!
Lernen beginnen
Kochasz mnie?!
I-I-I can't believe I said that.
Lernen beginnen
Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem.
Why did I say that?
Lernen beginnen
Dlaczego to powiedziałem?
Who says that?
Lernen beginnen
Kto to powiedział?
I should just go.
Lernen beginnen
Powinienem już iść.
Hold on.
Lernen beginnen
Stój.
Wait a minute.
Lernen beginnen
Zaczekaj chwilę.
Promised you these.
Lernen beginnen
Obiecałam ci to.
Thanks. I love you.
Lernen beginnen
Dzięki. Kocham cię.
What is wrong with me?
Lernen beginnen
Co się ze mną dzieje?
Why are we still sitting here?
Lernen beginnen
Dlaczego wciąż tu jesteśmy?
Let's go. We can still make last call.
Lernen beginnen
Jedziemy. Możemy coś jeszcze zrobić.
What do you say, Lil?
Lernen beginnen
Co powiesz, Lil?
Yo-ho-ho and a bottle of rum?
Lernen beginnen
Yo-ho-ho i butelka rumu?
'Cause you're a pirate.
Lernen beginnen
Bawisz się w pirata.
Okay, eye patch, gone.
Lernen beginnen
Dobra, ściągam to.
And we can't just abandon Ted.
Lernen beginnen
Nie możemy tak zostawić Teda.
If it doesn't go well up there, he's gonna need some support.
Lernen beginnen
Jeżeli nie pójdzie mu zbyt dobrze będzie potrzebował wsparcia.
It's been, like, 20 minutes.
Lernen beginnen
Jest tam jakieś 20 minut.
You think they're doin' it in front of the dogs?
Lernen beginnen
- Myślisz, że to robią przy psach?
Hey, there was a girl in college, she had this golden retriever...
Lernen beginnen
Była taka dziewczyna w szkole, miała tego złotego retrivera...
Okay, we can go to the bar.
Lernen beginnen
Dobra, możemy jechać do baru.
Just stop talking.
Lernen beginnen
Tylko przestań gadać.
Hit it, Ranjit.
Lernen beginnen
Dalej Ranjit.
So, when you tell this story to your friends,
Lernen beginnen
Więc, kiedy będziesz opowiadać tą historię swoim znajomym,
could you avoid the word "psycho?"
Lernen beginnen
możesz nie używać słowa "psychopata"?
I'd prefer. "eccentric."
Lernen beginnen
Wolałbym "ekscentryczny".
Good night... psycho.
Lernen beginnen
Dobranoc... psychopato.
Um, how do I get to the F train?
Lernen beginnen
Jak dojść do metra?
Oh, um, two blocks that way and take a right.
Lernen beginnen
Dwie przecznice w tamtą stronę i w prawo.
You know what?
Lernen beginnen
Wiesz co?
I'm done being single.
Lernen beginnen
Mam już dość bycia samotnym.
I'm not good at it.
Lernen beginnen
Nie jestem w tym dobry.
Look, obviously, you can't tell a woman you just met you love her.
Lernen beginnen
Oczywiście nie możesz powiedzieć kobiecie, którą dopiero spotkałeś, że ją kochasz.
But... it sucks that you can't.
Lernen beginnen
Ale... to jest do kitu, że nie możesz.
I'll tell you something, though.
Lernen beginnen
Powiem ci coś.
If a woman... not you, just some hypothetical woman...
Lernen beginnen
Jeżeli kobieta... nie ty, jakaś tam hipotetyczna kobieta...
were to bear with me through all this,
Lernen beginnen
zaakceptowałaby to,
I think I'd make a damn good husband.
Lernen beginnen
myślę, że byłbym strasznie dobrym mężem.
Because, that's the stuff I'd be good at,
Lernen beginnen
Ponieważ w tym byłbym dobry.
stuff like making her laugh and being a good father.
Lernen beginnen
W rozśmieszaniu i byciu dobrym ojcem...
And walking her five hypothetical dogs.
Lernen beginnen
I w wyprowadzaniu jej hipotetycznych 5 psów.
Being a good kisser.
Lernen beginnen
Dobrze też całuję.
Everyone thinks they're a good kisser.
Lernen beginnen
Każdy myśli, że dobrze całuje.
Oh, I've got references.
Lernen beginnen
Mam referencje.
Good night, Ted.
Lernen beginnen
Dobranoc, Ted.
And I'm a good handshaker.
Lernen beginnen
I jestem dobry w uściskach dłoni.
That's a pretty great handshake.
Lernen beginnen
To bardzo dobry uścisk dłoni.
And that was it.
Lernen beginnen
I to wszystko.
I'll probably never see her again.
Lernen beginnen
Prawdopodobnie nigdy więcej jej nie zobaczę.
That was the signal.
Lernen beginnen
To był sygnał.
That long, lingering handshake?
Lernen beginnen
Tak długi uścisk dłoni?
You should have kissed her.
Lernen beginnen
Powinieneś ją pocałować.
There's no such thing as "the signal."
Lernen beginnen
To mogło nie wyglądać na "sygnał".
But, yeah, that was the signal.
Lernen beginnen
Ale tak, to był sygnał.
Ah, Carl, thank you.
Lernen beginnen
Ah, Carl, dziękuję.
Something I gotta do.
Lernen beginnen
Muszę coś zrobić.
By the way, you should have kissed her.
Lernen beginnen
Tak przy okazji, powinieneś ją pocałować.
Carl! You guys weren't there.
Lernen beginnen
Nie było was tam.
I am so turned on right now.
Lernen beginnen
Ależ jestem teraz nakręcona!
Guys, trust me.
Lernen beginnen
Chłopaki, zaufajcie mi.
I've seen the signal.
Lernen beginnen
Wiem i byłem tam.
That was not the signal.
Lernen beginnen
To nie był sygnał.
Yeah, Ted, we're not on you anymore.
Lernen beginnen
Ted, nie musisz tego powtarzać.
To one hell of a night!
Lernen beginnen
Za piekielną noc!
I asked her about it years later.
Lernen beginnen
/Zapytałem ją o to rok później.
And, yeah, that was the signal.
Lernen beginnen
/I tak, to był sygnał.
I could have kissed her.
Lernen beginnen
/Mogłem ją pocałować.
But that's the funny thing about destiny.
Lernen beginnen
Ale to jest właśnie zabawne.
It happens whether you plan it or not.
Lernen beginnen
Tak się właśnie dzieje, czy to planujesz, czy nie.
I mean, I never thought I'd see that girl again,
Lernen beginnen
Nigdy nie myślałem, że zobaczę jeszcze tą dziewczynę,

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.