historia po ang

 0    27 Datenblatt    juliabanasiuk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
scribe
Lernen beginnen
uczony w piśmie
civil
Lernen beginnen
cywilny
artisan
Lernen beginnen
rzemieślnik
river
Are there any fish in this river?
Lernen beginnen
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?
ruler
Lernen beginnen
linijka
peasant
During the Industrial revolution, peasants moved from their farms to the cities.
Lernen beginnen
chłop
Podczas rewolucji przemysłowej chłopi przenieśli się z gospodarstw rolnych do miast.
keep
Lernen beginnen
zachować
crop
Lernen beginnen
wole
extension
Lernen beginnen
rozszerzenie / rozbudowa
government
Our government has a lot of power.
Lernen beginnen
rząd
Nasz rząd ma dużą władzę.
soil
Plants need soil to grow.
Lernen beginnen
gleba
Rośliny potrzebują ziemi żeby rosnąć.
farm
Lernen beginnen
farma
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
Lernen beginnen
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
division
Lernen beginnen
dzielenie
empire
Lernen beginnen
imperium
land
jurneys on land
Lernen beginnen
ląd
podróż lądem
territory
Lernen beginnen
terytorium
complex
Lernen beginnen
kompleks
tower
Lernen beginnen
wieża
write
Lernen beginnen
pisać
farm
Lernen beginnen
farma
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
Lernen beginnen
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
society
The criminal was allowed back out into society after he had served his time in prison.
Lernen beginnen
społeczeństwo
Przestępcy pozwolono na powrót do społeczeństwa, gdy odbył karę więzienia.
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
Lernen beginnen
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
surround
Lernen beginnen
otaczać
skill
Lernen beginnen
zręczność
village
I was born in a small village.
Lernen beginnen
wioska
Urodziłem się w małej wiosce.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.