Historia, powtórzenie do egzaminu gimnazjalisty

 0    166 Datenblatt    Olena601
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966 r.
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972 r.
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Olimpii (Grecja)
Lernen beginnen
776 r.p.n.e.
Wynalezienie pisma
Lernen beginnen
4000 r.p.n.e.
Powstanie alfabetu fenickiego
Lernen beginnen
1100 r.p.n.e.
Założenie Rzymu przez Romulusa.
Lernen beginnen
753 r.p.n.e.
Bitwa pod Maratonem - zwycięstwo Greków.
Lernen beginnen
490 r.p.n.e.
Bitwa pod Termopilami - zwycięstwo Persów
Lernen beginnen
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Salaminą - zwycięstwo Greków, bitwa morska
Lernen beginnen
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Platejami - Grecy pod wodzą Pauzaniasza odnieśli zwycięstwo
Lernen beginnen
479 r.p.n.e.
I wojna punicka, spór o Sycylię Kartaginy i Rzymu
Lernen beginnen
264 - 241 r.p.n.e.
II wojna punicka (Hannibal)
Lernen beginnen
218 - 201 r.p.n.e.
III wojna punicka, zburzenie Kartaginy
Lernen beginnen
149 - 146 r.p.n.e.
Zamordowanie Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 r.p.n.e.
Druga nazwa Grecji w starożytności
Lernen beginnen
Hellada
Położenie Mezopotamii
Lernen beginnen
nad Tygrysem i Eufratem
Najstarszy lud zamieszkujący Mezopotamię
Lernen beginnen
Sumerowie
Zbiór praw powstały w Mezopotamii
Lernen beginnen
Kodeks Hammurabiego
Budowle z cegły w Mezopotamii: pałace i świątynie
Lernen beginnen
Zikkuraty
Położenie starożytnego Egiptu
Lernen beginnen
Północno - wschodnia Afryka nad Nilem i Morzem Śródziemnym
Położenie Indii
Lernen beginnen
Półwysep Indyjski
Położenie Chin
Lernen beginnen
Wschodnia Azja
Inna nazwa starożytnego Izraela
Lernen beginnen
Palestyna
Monoteizm
Lernen beginnen
Jedyny Bóg Jahwe
Symbol Islamu
Lernen beginnen
Półksiężyc
Symbol judiazmu
Lernen beginnen
Menora, gwiazda Dawida
Położenie Fenicji
Lernen beginnen
Wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego
Położenie starożytnej Grecji
Lernen beginnen
Półwysep Bałkański nad Morzem Śródziemnym
Najstarsze cywilizacje greckie
Lernen beginnen
Minojska i mykeńska
Położenie Sparty
Lernen beginnen
Półwysep Peloponeski w Lakonii
Styl dorycki
Lernen beginnen
Czworokątna płyta
Styl joński
Lernen beginnen
Rogi baranie
Styl koryncki
Lernen beginnen
Liście akantu
Świątynia w Grecji
Lernen beginnen
Partenon
Wyrzeźbił "Dyskobol"
Lernen beginnen
Myron
Wyrzeźbił "Atenę", "Zeusa"
Lernen beginnen
Fidiasz
Autor "Iliady i Odysei"
Lernen beginnen
Homer
Dzięki temu władcy, Macedonia pokonała Grecję w bitwie pod Cheroneą w 338 r.p.n.e.
Lernen beginnen
Aleksander Wielki (Macedoński)
Położenie starożytnego Rzymu
Lernen beginnen
Półwysep Apeniński
Powstanie Spartakusa w Rzymie.
Lernen beginnen
73 r.p.n.e.
Krewny Juliusza Cezara
Lernen beginnen
Oktawian August
Rok, w którym Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Cesarstwo Bizantyjskie
Lernen beginnen
395 r.
Amfiteatr w Rzymie
Lernen beginnen
Koloseum
Świątynia w Rzymie
Lernen beginnen
Panteon
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476 r.
Justynian I Wielki spisał...
Lernen beginnen
Kodeks Justyniania
Cesarstwo Wschodnie
Lernen beginnen
Bizancjum
Schizma wschodnia - podział kościoła na katolicki i prawosławny
Lernen beginnen
1054 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Lernen beginnen
622 r.
Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Lernen beginnen
800 r.
Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego
Lernen beginnen
843 r.
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000 r.
Normanowie
Lernen beginnen
Wikingowie
Dagome Iudex - oddanie państwa pod opekę papieża
Lernen beginnen
992 r.
Misja Św. Wojciecha
Lernen beginnen
997 r.
Pokój w Budziszynie; Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce
Lernen beginnen
1018 r.
Koronacja Bolesława Chrobrego
Lernen beginnen
1025 r.
Panował w latach 1034 - 1058; przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa
Lernen beginnen
Kazimierz Odnowiciel
Koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego)
Lernen beginnen
1076 r.
Rok, w którym Bolesław Krzywousty podpisuje testament o następstwie tronu; Rozbicie dzielnicowe
Lernen beginnen
1138 r.
Zjazd w Łęczycy za czasów Kazmierza Sprawiedliwego
Lernen beginnen
1180 r.
Sprowadzenie przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226 r.
Czyngis-chan
Lernen beginnen
Temudżyn
Założenie nowych osad
Lernen beginnen
Lokacja
Koronacja Władysława Łokietka; koniec rozbicia dzielnicowego
Lernen beginnen
1320 r.
Bitwa na Psim Polu
Lernen beginnen
1109 r.
Synod w Clermont (Urban II ogłasza hasło wojny świętej)
Lernen beginnen
1095 r.
Bitwa nad rzeką Kalką (Rosja z Mongołami)
Lernen beginnen
1223 r.
Okres panowania Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1333 - 1370 r.
Unia polsko-litewska w Krewie (unia personalna)
Lernen beginnen
1385 r.
Przywilej koszycki
Lernen beginnen
1374 r.
Ulrich von Jungingen, poległ w bitwie pod Grunwaldem
Lernen beginnen
Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego
Data rozpoczynająca panowanie dynastii Jagiellonów; ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską
Lernen beginnen
1386 r.
Akademia Krakowska
Lernen beginnen
1364 r.
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410 r.
Pokój wieczysty w Kaliszu
Lernen beginnen
1343 r.
Układ w Horodle
Lernen beginnen
1413 r.
I pokój toruński; Żmudź przy Litwie, ziemia dobrzyńska w Polsce
Lernen beginnen
1411 r.
II pokój toruński, odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę
Lernen beginnen
1466 r.
Sobór w Konstancji; Polskę reprezentowali Mikołaj Trąba, Paweł Włodkowic i Zawisza Czarny
Lernen beginnen
1414 r.
Śmierć Jagiełły
Lernen beginnen
1434 r.
Upadek Konstantynopola
Lernen beginnen
1453 r.
Bitwa pod Chojnicami - przegrana Polaków z zakonem krzyżackim (pospolite ruszeni
Lernen beginnen
1454 r.
Konstytucja Nihil Novi („nic nowego” – Początek demokracji szlacheckiej.)
Lernen beginnen
1505 r.
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji.
Lernen beginnen
1517 r.
Pokój w Augsburgu, kończący wojny religijne w państwach niemieckich - czyj kraj,
Lernen beginnen
1555 r.
Hołd Pruski; Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525 r.
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
Lernen beginnen
1572 r.
I król elekcyjny; Henryk Walezy
Lernen beginnen
1573 r.
Unia lubelska; powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Lernen beginnen
1569 r.
Koronacja Stefana Batorego w Krakowie
Lernen beginnen
1576 r.
Dopłynął do Przylądka Burz (Dobrej Nadziei)
Lernen beginnen
Bartłomiej Diaz
Opłynął Afrykę i dotarł do Indii (Kalikatu)
Lernen beginnen
Vasco da Gama
Umowne rozpoczęcie nowożytności; odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Lernen beginnen
1492 r.
Opisał wybrzeże Ameryk; od jego imienia nazwano nowe kontynenty Ameryką
Lernen beginnen
Amerigo Vespucci
Zorganizował podróż dookoła świata
Lernen beginnen
Ferdynand Magellan
Autor fresków w Kaplicy Sykstyńskiej i rzeźby Dawida, Mojżesza i Piety
Lernen beginnen
Michał Anioł
Autor Mona Lisy, Ostatniej Wieczerzy, Damy z łasiczką, Człowieka witruwiańskiego
Lernen beginnen
Leonardo da Vinci
Obraz namalowany przez Rafaela Santi
Lernen beginnen
Szkoła Ateńska
Hamlet, Romeo i Julia
Lernen beginnen
William Szekspir
Żywot człowieka poczciwego
Lernen beginnen
Mikołaj Rej
O obrotach sfer niebieskich, teoria heliocentryczna
Lernen beginnen
Mikołaj Kopernik
Zapoczątkował kalwinizm
Lernen beginnen
Jan Kalwin
Anglikanizm
Lernen beginnen
Henryk VIII
Elekcja vivente rege
Lernen beginnen
1529 r.
Żona Zygmunta Starego (1506-1548)
Lernen beginnen
Bona Sforza
Bitwa pod Płowcami - zwycięska dla Łokietka
Lernen beginnen
1331 r.
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618 - 1648 r.
Pokój w Altmarku ze Szwecją
Lernen beginnen
1629 r.
1591 - 1596 r.
Lernen beginnen
Powstanie kozackie
Pokój w Chocimiu
Lernen beginnen
1621 r.
Powstanie Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648 r.
Potop szwedzki
Lernen beginnen
1655 - 1660 r.
Pokój w Oliwie
Lernen beginnen
1660 r.
Zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605 r.
Zwycięstwo hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem
Lernen beginnen
1610 r.
W 1674 r. zostaje królem Polski
Lernen beginnen
Jan III Sobieski
Autor "O duchu praw"
Lernen beginnen
Karol Monteskiusz
Styl w którym zbudowano pałac saski w Warszawie
Lernen beginnen
Rokoko
Władca Rosji w XVII w.
Lernen beginnen
Piotr Wielki
W czasie jego panowania powstała Szkoła Rycerska, KEN (Komisja Edukacji Narodowej), teatr publiczny, obiady czwartkowe; ostatni władca
Lernen beginnen
Stanisław August Poniatowski
Pierwszy prezydent USA
Lernen beginnen
Jerzy Waszyngton
Poparcie dla partii (procentowo)
Lernen beginnen
5%
Poparcie dla koalicji (procentowo)
Lernen beginnen
8%
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768 - 1772 r.
I rozbiór Polski (Rosja, Austria, Prusy)
Lernen beginnen
1772 r.
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołątaj
Lernen beginnen
Twórcy Konstytucji 3 maja
Uchwalenie Konstytucji 3 maja
Lernen beginnen
1791 r.
Konferencja targowicka
Lernen beginnen
1792 r.
II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
Lernen beginnen
1793 r.
Powstanie Kościuszkowskie (m.in. bitwa pod Racławicami)
Lernen beginnen
1794 r.
III rozbiór Polski (dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy)
Lernen beginnen
1795 r.
Bitwa pod Austerlitz
Lernen beginnen
1805 r.
1805 r.; klęski morskie
Lernen beginnen
Bitwa morska pod Trafalgarem
Prawa cywilne wprowadzone we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte
Lernen beginnen
Kodeks Napoleona
Pokój w Tylży; Księstwo warszawskie
Lernen beginnen
1807 r.
Abdykacja Napoleona na wyspę Elbę
Lernen beginnen
1814 r.
1814 - 1815 r.
Lernen beginnen
Kongres wiedeński
Miejsce, w którym drugi raz zesłano Napoleona Bonapartego
Lernen beginnen
Wyspa św. Heleny
Pieśń legionowa napisana przez Józefa Wybickiego
Lernen beginnen
Mazurek Dąbrowskiego
Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797 r.
Powstanie Listopadowe
Lernen beginnen
29/30 listopada 1830 r.
Powstanie krakowskie; rabacja galicyjska
Lernen beginnen
1846 r.
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848 r.
Rok zakończenia istnienia Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1815 r.
Śmierć Napoleona Bonaparte
Lernen beginnen
1821 r.
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863 r.
Rzym zostaje stolicą zjednoczonych Włoch
Lernen beginnen
1871 r.
Dwa pierwiastki promieniotwórcze które zostały wynalezone przez małżeństwo Skłodowskich
Lernen beginnen
Polon i rad
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna
Lernen beginnen
PPSD
Czas trwania I wojny światowej
Lernen beginnen
1914 - 1918 r.
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę
Lernen beginnen
11 listopada 1918 r.
Rok wstąpienia Polski do NATO
Lernen beginnen
1999 r.
Rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Lernen beginnen
2004 r.
Najbardziej na zachód wysuniętą częścią Europy jest Półwysep Iberyjski. W VIII wieku Półwysep Iberyjski opanowali Arabowie. W wyniku prowadzonych z nimi długoletnich wojen ukształtowały się w tej części świata dwa nowe państwa:
Lernen beginnen
Portugalia, Hiszpania
Środki umożliwiające dalekie podróże
Lernen beginnen
kompas, astrolabium, mapy
Jaki styl panował w 1050 - 1250r.?
Lernen beginnen
Romański
Jaki styl panował w 1250 - 1500 r.?
Lernen beginnen
Gotycki
Jaki styl panował w 1500 - 1650r.?
Lernen beginnen
Renesans
Jaki styl panował w 1650 - 1770r.?
Lernen beginnen
Barok, rokoko
Miasta zakładane zgodnie z kodeksem miały prostokątny rynek; prawo...
Lernen beginnen
Prawo magdeburskie
Lokacje miast portowych; prawo...
Lernen beginnen
Prawo lubeckie
Najbogatsza warstwa mieszkańców miasta
Lernen beginnen
Patrycjat
Bitwa pod Warną
Lernen beginnen
1444 r.
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1454 - 1466 r.
Polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego; Założyciel politycznego obozu konserwatywno-liberalnego Hotel Lambert
Lernen beginnen
Adam Jerzy Czartoryski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.