Historia -ST

 0    61 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abdykacja
Lernen beginnen
abdication
absolutyzm
Lernen beginnen
absolutism
starożytny
Lernen beginnen
ancient
antyk
Lernen beginnen
antiquity
barbarzyńca
Lernen beginnen
barbarian
Bizancjum
Lernen beginnen
Byzantium
kronika
Lernen beginnen
chronicle
chronologia
Lernen beginnen
chronology
zimna wojna
Lernen beginnen
cold war
kolonialny
Lernen beginnen
colonial
kolonizować
Lernen beginnen
to colonize
kolonia
Lernen beginnen
colony
Kongres Wiedeński
Lernen beginnen
Congress of Vienna
zdobywca
Lernen beginnen
conqueror
podbój
Lernen beginnen
conquest
historia współczesna
Lernen beginnen
contemporary history
Reformation
Lernen beginnen
Counter
kontrreformacja
Księstwo Warszawskie
Lernen beginnen
Duchy of Warsaw
dynastia
Lernen beginnen
dynasty
imperium
Lernen beginnen
empire
ekspansja
Lernen beginnen
expansion
feudalizm
Lernen beginnen
feudalism
pierwsza wojna światowa
Lernen beginnen
First World War
dziedzictwo; spuścizna
Lernen beginnen
heritage
historyczny
Lernen beginnen
historic
historia Polski
Lernen beginnen
history of Poland
imperializm
Lernen beginnen
imperialism
rycerz
Lernen beginnen
knight
legenda
Lernen beginnen
legend
Plan Marshalla
Lernen beginnen
Marshall Plan
średniowieczny
Lernen beginnen
medieval
średniowiecze
Lernen beginnen
Middle Ages
rozbiór
Lernen beginnen
partition
piractwo
Lernen beginnen
piracy
pirat
Lernen beginnen
pirate
książę
Lernen beginnen
prince
księżniczka
Lernen beginnen
princess
reformacja
Lernen beginnen
reformation
królewski
Lernen beginnen
royal
druga wojna światowa
Lernen beginnen
Second World War
niewolnik
Lernen beginnen
slave
niewolnictwo
Lernen beginnen
slavery
Związek Socjalistycznych Republik
Lernen beginnen
Soviet Union
Soviet
Lernen beginnen
Radzieckich
Traktat Wersalski
Lernen beginnen
Treaty of Versailles
plemienny
Lernen beginnen
tribal
plemię
Lernen beginnen
tribe
powstanie
Lernen beginnen
uprising
Wojna wietnamska to już historia.
Lernen beginnen
The Vietnam War is history.
Przyszłość narodu rysuje się jasno.
Lernen beginnen
The future of the nation looks bright.
Wojny religijne znane jako krucjaty.
Lernen beginnen
The religious wars known as the Crusades.
Założyli kolonie handlowe w Afryce.
Lernen beginnen
They established trading colonies in Africa.
Była to pierwsza amerykańska wojna o niepodległość.
Lernen beginnen
It was the first day of America's war for independence.
Bitwa o Quebec była punktem zwrotnym konfliktu.
Lernen beginnen
The Battle for Quebec was the turning point in the conflict.
one.
Lernen beginnen
The Soviet Union collapsed in nineteen ninety
Związek Radziecki rozpadł się w 1991.
To było wielkie wydarzenie.
Lernen beginnen
It was a big event.
Niemieccy żołnierze przemaszerowali przez Francję.
Lernen beginnen
German soldiers marched through France.
Francja została zmuszona do podpisaniu traktatu.
Lernen beginnen
France was forced to sign a treaty.
Timor Wschodni był portugalską kolonią.
Lernen beginnen
East Timor was a colony of Portugal.
Jednym z serbskich sojuszników była Rosja.
Lernen beginnen
One of Serbia's allies was Russia.
Stany Zjednoczone stały się mocarstwem.
Lernen beginnen
The United States had become a world power.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.