How the NSA betrayed the world's trust — time to act cz. 1

 0    32 Datenblatt    damianjez
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Szyfrowanie
Lernen beginnen
encrypt
agencja
Lernen beginnen
agency
inwigilacja
Lernen beginnen
surveillance
inteligencja
Lernen beginnen
intelligence
algorytm
Lernen beginnen
algorithm
nieszczelność
Lernen beginnen
leak
hurt
Lernen beginnen
wholesale
objawienie
Lernen beginnen
revelation
obcy
Niektórzy wierzą, że kosmos zamieszkują Obcy.
Lernen beginnen
foreign
Some people believe there are some aliens in the outer space.
deszyfrowania
Lernen beginnen
decryption
do złamania
Lernen beginnen
crackable
zbierać
Lernen beginnen
collect
naysayer
Lernen beginnen
naysayer
równoważny
Lernen beginnen
equivalent
ślizgać się
Wyślizgnąłem się z pokoju i wyszedłem na zewnątrz.
Lernen beginnen
slide
I slid out of the room and went outside.
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
Lernen beginnen
access
Every person should have access to reliable information.
sabotaż
Lernen beginnen
sabotage
obalić
Lernen beginnen
subvert
obcy
Niektórzy wierzą, że kosmos zamieszkują Obcy.
Lernen beginnen
outlandish
Some people believe there are some aliens in the outer space.
Superkomputer
Lernen beginnen
supercomputer
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
Lernen beginnen
file
Susan lost all her files on the computer.
przykład
Lernen beginnen
example
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
Lernen beginnen
provide
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
bezpieczeństwo
Lernen beginnen
security
zjednoczyć
Lernen beginnen
unite
Bas
Lernen beginnen
bas
koc
Lernen beginnen
blanket
duży
To miasto jest takie duże.
Lernen beginnen
large
This city is so big.
krzywda
Lernen beginnen
wrongdoing
uchylać się
Lernen beginnen
boggle
siekać
Posiekaj marchewki, dodaj sok z cytryny i cukier.
Lernen beginnen
hack
Chop the carrots and add some lemon juice and sugar.
serwis
Lernen beginnen
service

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.