HOW TO TALK ABOUT YOUR STUDIES

 0    108 Datenblatt    pantinciaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to graduate from
Lernen beginnen
ukończyć(np. studia)
a seminar
Lernen beginnen
seminarium
a certificate of completion
Lernen beginnen
absolutorium
an index book
Lernen beginnen
indeks
classes
Lernen beginnen
ćwiczenia
a campus
Lernen beginnen
miasteczko studenckie
scholarship/academic scholarship
Lernen beginnen
stypendium naukowe
a defence of master’s/doctoral thesis
Lernen beginnen
obrona pracy magisterskiej/doktorskiej
to get a credit
Lernen beginnen
uzyskać zaliczenie
to attend lectures
Lernen beginnen
chodzić na wykłady
to obtain/get a degree in the field of
Lernen beginnen
uzyskać stopień w dziedzinie
a master’s thesis/dissertation
Lernen beginnen
praca magisterska
a scientific circle
Lernen beginnen
koło naukowe
a syllabus
Lernen beginnen
program studiów
lab classes
Lernen beginnen
laboratoria
dean’s office
Lernen beginnen
dziekanat
an exam session
Lernen beginnen
sesja egzaminacyjna
an examining board
Lernen beginnen
komisja egzaminacyjna
standards of teaching
Lernen beginnen
poziom nauczania
a resist/retake/reapt/make-up exam
Lernen beginnen
egzamin poprawkowy
a maintenance grant
Lernen beginnen
stypendium socjalne
to do a project on
Lernen beginnen
robić project
an academic year
Lernen beginnen
rok akademicki
to do student practice/internship
Lernen beginnen
odbywać praktyki
a rector
Lernen beginnen
rektor
a dean
Lernen beginnen
dziekan
Prof.(professor)
Lernen beginnen
professor
PhD(Doctor of Philosophy)
Lernen beginnen
doctor
TA
Lernen beginnen
asystent
MSc(Master of Science)
Lernen beginnen
magister inżynier
BSc(Bachelor of Science)
Lernen beginnen
inżynier
MA(Master of Arts)
Lernen beginnen
magister(nauk humanistycznych)
BA(Bachelor of Arts)
Lernen beginnen
licencjat(stopień po ukończeniu 3-letnich studiów humanistycznych)
a research worker
Lernen beginnen
pracownik naukowy
a PhD student/doctoral student
Lernen beginnen
doktorant
a lecturer
Lernen beginnen
wykładowca
an examiner of thesis
Lernen beginnen
recenzent (pracy magisterskiej)
a trainee
Lernen beginnen
praktykant
a graduate of
Lernen beginnen
absolwent
BSc studies(undergraduate studies)
Lernen beginnen
studia inżynierskie
MSc studies
Lernen beginnen
studia magisterskie(techniczne)
PhD studies
Lernen beginnen
studia doktoranckie
postgraduate studies
Lernen beginnen
studia podypolomowe
full-time studies / university courses
Lernen beginnen
studia dzienne
extramural studies / courses
Lernen beginnen
studia zaoczne
expertise
Lernen beginnen
wiedza specjalistyczna
extensive knowledge
Lernen beginnen
rozległa wiedza
the exact sciences
Lernen beginnen
nauki ścisłe
educational background
Lernen beginnen
wykształcenie
know-how
Lernen beginnen
znajomość tematyki
skills
Lernen beginnen
umiejętności
to specialize in/to major in
Lernen beginnen
specjalizować się w
in the field of
Lernen beginnen
w dziedzinie
the humanities
Lernen beginnen
nauki humanistyczne
a specialization
Lernen beginnen
specjalizacja, kierunek studiów
a department/a chair
Lernen beginnen
wydział/katedra
a faculty
Lernen beginnen
wydział, fakultet
tenured professor
Lernen beginnen
prof. z tytułem naukowym
senior lecturer
Lernen beginnen
starszy wykładowca
associate professor
Lernen beginnen
docent i doktor habilitowany
assistant professor
Lernen beginnen
adiunkt
Institute
Lernen beginnen
katedra
chancellor
Lernen beginnen
kanclerz
bursar
Lernen beginnen
kwestor
major/field of study
Lernen beginnen
kierunek studiów
administrative personnel
Lernen beginnen
pracownicy administracyjni
technical and engineering personnel
Lernen beginnen
pracownicy inżynieryjno-techniczni
library personnel / librarian
Lernen beginnen
pracownicy biblioteki
a member of... personnel
Lernen beginnen
pracownik zespołu...
an employee of ... office
Lernen beginnen
pracownik biura
the head of the office...
Lernen beginnen
kierownik biura
main campus
Lernen beginnen
teren główny
university canteen
Lernen beginnen
stołówka
students’Hall of Residence/dormitory
Lernen beginnen
akademik
evening courses/studies
Lernen beginnen
studia wieczorowe
apprenticeship
Lernen beginnen
praktyka zawodowa
continuous assessment
Lernen beginnen
ocenianie poszczególnych projektów w ciągu semestru
seminar
Lernen beginnen
zajęcia z małą grupą studentów traktujące jakiś szczególny temat, zajęcia specjalizacyjne
lecture theatre
Lernen beginnen
sala wykładowa
great hall
Lernen beginnen
duża aula
tutorial
Lernen beginnen
korepetycje, konsultacje indywidualne lub w małej grupie
tutor
Lernen beginnen
korepetytor, opiekun naukowy
semester
Lernen beginnen
semestr
freshman
Lernen beginnen
student 1 roku
sophomore
Lernen beginnen
student 2 roku
junior student
Lernen beginnen
student 3 roku
senior student
Lernen beginnen
student 4 roku
graduate student
Lernen beginnen
student z ukończonym licencjatem studiujący na studiach II stopnia
dissertation topic
Lernen beginnen
temat pracy dyplomowej
Faculty of Administration and Social Science
Lernen beginnen
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Faculty of Architecture
Lernen beginnen
Wydział Architektury
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
Lernen beginnen
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Faculty of Chemical and Process Engineering
Lernen beginnen
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Faculty of Civil Engineering
Lernen beginnen
Wydział Inżynierii Lądowej
Faculty of Electrical Engineering
Lernen beginnen
Wydział Elektryczny
Faculty of Electronics and Information Technology
Lernen beginnen
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Faculty of Environmental Engineering
Lernen beginnen
Wydział Ochrony Środowiska
Faculty of Geodesy and Cartography
Lernen beginnen
Wydział Geodezji i Kartografii
Faculty of Mathematics and Information Science
Lernen beginnen
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Faculty of Management
Lernen beginnen
Wydział Zarządzania
Faculty of Materials Science and Engineering
Lernen beginnen
Wydział Inżynierii Materiałowej
Faculty of Mechatronics
Lernen beginnen
Wydział Mechatroniki
Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Lernen beginnen
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Faculty of Production Engineering
Lernen beginnen
Wydział Inżynierii Produkcji
Faculty of Physics
Lernen beginnen
Wydział Fizyki
Faculty of Transport
Lernen beginnen
Wydział Transportu
thesis/dissertation supervisor
Lernen beginnen
promotor pracy dyplomowej
research/to research
Lernen beginnen
badania / prowadzić badania naukowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.