I don't present simple negative Str. 4

 0    72 Datenblatt    koko1muz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
operator
Lernen beginnen
don't, doesn't
prosty czas teraźniejszy - przeczenie
Lernen beginnen
present simple negative
ja pracuję
Lernen beginnen
I work
my lubimy
Lernen beginnen
we like
ty robisz
Lernen beginnen
you do
oni mają
Lernen beginnen
they have
on pracuje
Lernen beginnen
he works
ona lubi
Lernen beginnen
she likes
ono/ to robi
Lernen beginnen
it does
on ma
Lernen beginnen
he has
Nie pracuję
Lernen beginnen
I don't work
my nie lubimy
Lernen beginnen
we don't like
nie robisz
Lernen beginnen
you don't do
oni nie mają
Lernen beginnen
they don't have
on nie ma
Lernen beginnen
he doesn't have
ona nie lubi
Lernen beginnen
she doesn't like
to nie działa (ono nie pracuje)
Lernen beginnen
it doesn't work
Ona nie pije kawy.
Lernen beginnen
She doesn't drink coffee.
On nie lubi swojej pracy.
Lernen beginnen
He doesn't like his job.
Piję kawę, ale nie piję herbaty.
Lernen beginnen
I drink coffee but I don't drink tea.
Sue pije herbatę, ale ona nie pije kawy.
Lernen beginnen
Sue drinks tea but she doesn't drink coffee.
Ty nie pracujesz bardzo ciężko.
Lernen beginnen
You don't work very hard.
My nie oglądamy telewizji zbyt często.
Lernen beginnen
We don't watch television very often.
Pogoda jest zwykle fajna. Nie pada bardzo często.
Lernen beginnen
The weather is usually nice. It doesn't rain very often.
Gerry i Linda nie znają wielu ludzi.
Lernen beginnen
Gerry and Linda don't know many people.
Nie lubię piłki nożnej.
Lernen beginnen
I don't like football.
On nie lubi piłki nożnej.
Lernen beginnen
He doesn't like football.
Nie lubię Freda i Fred nie lubi mnie.
Lernen beginnen
I don't like Fred and Fred doesn't like me.
Mój samochód nie zużywa dużo benzyny.
Lernen beginnen
My car doesn't use much petrol.
Czasami on jest późno, ale to nie zdarza się zbyt często.
Lernen beginnen
Sometimes he is late but it doesn't happen very often.
Nie lubię mycia samochodu. Nie robie tego zbyt często.
Lernen beginnen
I don't like washing the car. I don't do it very often.
Sandra mówi po hiszpańsku, ale ona nie mówi po włosku.
Lernen beginnen
Sandra speaks Spanish but she doesn't speak Italian.
Bill nie wykonuje swojej pracy bardzo dobrze.
Lernen beginnen
Bill doesn't do his job very well.
Paula nie ma zazwyczaj śniadania.
Lernen beginnen
Paula doesn't usually have breakfast.
Ja gram na pianinie bardzo dobrze.
Lernen beginnen
I play the piano very well.
Nie gram na pianinie bardzo dobrze.
Lernen beginnen
I don't play the piano very well.
Jane gra na pianinie bardzo dobrze.
Lernen beginnen
Jane plays the piano very well.
Jane nie gra na pianinie bardzo dobrze.
Lernen beginnen
Jane doesn't play the piano very well.
Oni znają mój numer telefonu.
Lernen beginnen
They know my phone number.
My pracujemy bardzo ciężko.
Lernen beginnen
We work very hard.
My nie pracujemy bardzo ciężko.
Lernen beginnen
We don't work very hard.
On ma(bierze) kąpiel codziennie.
Lernen beginnen
He has a bath every day.
On nie ma (bierze) kąpieli codziennie.
Lernen beginnen
He doesn't have a bath every day.
Ty robisz to samo każdego dnia.
Lernen beginnen
You do the same thing every day.
Ty nie robisz to samo co dzień.
Lernen beginnen
You don't do the same thing every day.
Bill i Rose lubią muzykę klasyczną.
Lernen beginnen
Bill and Rose like classical music.
Carol nie lubi muzyki klasycznej.
Lernen beginnen
Carol doesn't like classical music.
Lubię muzykę klasyczną.
Lernen beginnen
I like classical music.
Bill i Rose nie lubią boksu.
Lernen beginnen
Bill and Rose don't like boxing.
Carol lubi boks.
Lernen beginnen
Carol likes boxing.
Lubię boks.
Lernen beginnen
I like boxing.
Nie lubię horrorów.
Lernen beginnen
I don't like horror films.
Nie oglądam telewizji zbyt często.
Lernen beginnen
I don't watch TV very often.
Często chodzę do teatru.
Lernen beginnen
I often go to the theatre.
Ja nie jażdżę na rowerze bardzo często.
Lernen beginnen
I don't ride a bicycle very often.
Ja nigdy nie jem w restauracji.
Lernen beginnen
I never eat in restaurants.
Nie podróżuję pociągiem.
Lernen beginnen
I don't travel by train.
Ja kupuję gazetę codziennie, ale czasami nie czytam jej.
Lernen beginnen
I buy a newspaper every day but sometimes I don't read it.
Paul ma samochód ale nie używać go zbyt często.
Lernen beginnen
Paul has a car but he doesn't use it very often.
Oni lubią filmy, ale nie chodzą do kina bardzo często.
Lernen beginnen
They like films but they don't go to the cinema very often.
Amanda jest mężatką, ale ona nie nosi pierścionka.
Lernen beginnen
Amanda is married but she doesn't wear a ring.
Nie wiem zbyt wiele o polityce. Nie jestem zainteresowany to.
Lernen beginnen
I don't know much about politics. I'm not interested in it.
To nie jest drogi hotel. Nie kosztuje wiele, aby zatrzymać się tam.
Lernen beginnen
It's not an expensive hotel. It doesn't cost much to stay there.
Brian mieszka niedaleko nas, ale nie widzę go bardzo często.
Lernen beginnen
Brian lives near us but we don't see him very often.
Margaret mówi w czterech językach - angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Lernen beginnen
Margaret speaks four languages - English, French, German and Spanish.
Nie lubię mojej pracy. Jest bardzo nudna.
Lernen beginnen
I don't like my job. It's very boring.
Gdzie jest Martin? Przykro mi. Nie wiem.
Lernen beginnen
Where's Martin? I'm sorry. I don't know.
Sue jest bardzo spokojną osobą. Ona nie mówi bardzo wiele.
Lernen beginnen
Sue is a very quiet person. She doesn't talk very much.
Jim pije dużo herbaty. To jego ulubiony napój.
Lernen beginnen
Jim drinks a lot of tea. It's his favourite drink.
To nie prawda! Ja nie wierzę w to!
Lernen beginnen
It's not true! I don't believe it!
To bardzo piękny obraz. Podoba mi się bardzo.
Lernen beginnen
That's a very beautiful picture. I like it very much.
Mark jest wegetarianinem. On nie je mięsa.
Lernen beginnen
Mark is a vegetarian. He doesn't eat meat.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.