I, LUB, ALE, WIĘĆ... - AND, OR, BUT, SO...

 0    26 Datenblatt    ZIELINSKAKA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
i
Chcę chleb i wodę.
Lernen beginnen
and
I want some bread and water.
lub
Kawa czy herbata?
Lernen beginnen
or
Tea or coffee?
ale
Chcę, ale nie mogę.
Lernen beginnen
but
I want but I can't.
więc
Byłem głodny więc poszedłem coś zjeść.
Lernen beginnen
so
I was hungry so I went to eat something.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
Lernen beginnen
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
Lernen beginnen
too
You should visit the cathedral, too.
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
Lernen beginnen
also
You should also visit the cathedral.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
Lernen beginnen
that
Do you know that I like you?
jeśli
Jeśli będzie padać pójdziemy do kina.
Lernen beginnen
if
If it rains we will go to the cinema.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
Lernen beginnen
than
I'm smarter than you.
ten / ta / to
Kim jest ta kobieta?
Lernen beginnen
this
Who is this woman?
tamten / tamta / tamto
Tamta kobieta na końcu kolejki ma fajne buty.
Lernen beginnen
that
That woman at the end of the queue has nice shoes.
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
Lernen beginnen
these
Can you see these people next to us?
tamte / tamci
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
Lernen beginnen
those
I really like those monuments across the street.
tylko
Mam tylko 5 minut.
Lernen beginnen
only
I've got only 5 minutes.
mało
Dali nam mało czasu.
Lernen beginnen
little
They gave us little time.
trochę
Jesteśmy trochę zawiedzeni.
Lernen beginnen
a little
We're a little disappointed.
dużo
Rodzice zrobili dużo zdjęć.
Lernen beginnen
a lot
Parents took a lot of photos.
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
a few
I met a few friends.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
Lernen beginnen
more
Next year I want to see more.
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
Lernen beginnen
less
The gallery was less interesting than the concert.
bardzo
Jestem bardzo podekscytowany.
Lernen beginnen
very
I'm very excited.
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
Lernen beginnen
with
He went to church with his girlfriend.
dla
To prezent dla Ciebie.
Lernen beginnen
for
This is a present for you.
jako
Pracuję jako przewodnik turystyczny.
Lernen beginnen
as
I work as a tour guide.
może
Być może myliłem się.
Lernen beginnen
maybe
Maybe I was wrong.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.