I SUPER EASY ENGLISH ZDANIA 2

 0    26 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It's the biggeszone in the country. t industrial
Lernen beginnen
To najwieksza strefa przemyslowa w tym kraju.
The future of our industry doesn't look good.
Lernen beginnen
Przyszlosc naszego przemyslu nie wyglonda dobrze.
She has a lot of influence on her brother.
Lernen beginnen
Ona ma durzy wplyw na swojego brata.
My daughter informed me that she was pregnant.
Lernen beginnen
Moja curka poinformowala mnie rze jest w cionrzy.
He'll give you all the necessary information.
Lernen beginnen
On da tobie wszystkie niezbendne informacje.
The keys are inside the car.
Lernen beginnen
kluczyki som wewnontrz samochodu.
Look at this, for instance.
Lernen beginnen
Spujrz na to na przyklad.
The album was an instant success.
Lernen beginnen
Album odniusl bluskawiczny sukces.
Instead of going to school they went to the cinema.
Lernen beginnen
Zamiast isc do szkoly oni poszli do kina.
All the instruments are broken.
Lernen beginnen
Wszystkie przyrzondy som zepsute.
How much does the insurance cost?
Lernen beginnen
Ile kosztuje ubezpieczenis?
You'd better inure your car.
Lernen beginnen
lepiej ubezpiecz swuj samochud.
She is pretty and intelligent.
Lernen beginnen
Ona jest ladna i inteligentna.
She doesn't intend to go out with him.
Lernen beginnen
Ona nie zamierza z nim chodzic.
I have no intention of working for them.
Lernen beginnen
Nie mam zamiaru dla nich pracowac.
What are you interests?
Lernen beginnen
Jakie som twoje zainteresowania?
He isn't interested in fashion.
Lernen beginnen
On nie jest zainteresowany modom.
It would be interesting to see him in action.
Lernen beginnen
To byloby interesujonce zobaczyc jego w akcji.
I have been invited for an interview.
Lernen beginnen
Zostalem zaproszony na rozmowe kwalifikacyjnom.
He put the money into his bag.
Lernen beginnen
On wlorzyl pieniondze do swojej torby.
I invited Ann to my birthday party.
Lernen beginnen
Zaprosilem Anie na moje urodziny.
The iron is too hot.
Lernen beginnen
rzelazko jest za goronce.
He says his life is dull.
Lernen beginnen
On muwi rze jego rzycie jest nudne.
They live on an island.
Lernen beginnen
Oni mieszkajom na wyspie.
Have you seen it?
Lernen beginnen
Czy masz to zobaczone?
One pallet is missing.
Lernen beginnen
Brakuje jednej palety.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.