I. Porozumiewanie się w trakcie akcji SAR

 0    34 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Potrzebuję pomocy.
Lernen beginnen
I require assistance.
Płynę do Ciebie z pomocą.
Lernen beginnen
I am proceeding to your assistance.
Jaki jest twój numer MMSI?
Lernen beginnen
What is your MMSI number?
Mój numer MMSI to...
Lernen beginnen
My MMSI number is...
Jaka jest twoja pozycja?
Lernen beginnen
What is your position?
Moja pozycja to...
Lernen beginnen
My position is...
Jaki jest twój obecny kurs i prędkość?
Lernen beginnen
What is your present course and speed?
Mój obecny kurs ... stopni, moja prędkość ... węzłów.
Lernen beginnen
My present course is ... degrees, my speed is ... knots.
Podaj liczbę osób na burcie.
Lernen beginnen
Report number of persons on board.
Liczba osób na burcie to...
Lernen beginnen
Number of persons on board is...
Podaj liczbę rannych.
Lernen beginnen
Report injured persons.
Nie ma rannych.
Lernen beginnen
No person(s) is / are injured.
Liczba rannych / ofiar...
Lernen beginnen
Number of injured persons / casualties is...
Czy opuścisz statek?
Lernen beginnen
Will you abandon vessel?
Nie opuszczę statku.
Lernen beginnen
I will not abandon vessel?
Opuszczę statek o ... UTC.
Lernen beginnen
I will abandon vessel at ... UTC.
Czy twoja EPIRB jest włączona?
Lernen beginnen
Is your EPIRB switched on?
Tak, moja EPIRB jest włączona / włączyła się mimowolnie.
Lernen beginnen
Yes, my EPIRB is switched on / inadvertently switched on.
Czy nadałeś alarm DSC?
Lernen beginnen
Did you transmit a DSC distress alert.
Tak, nadałem go.
Lernen beginnen
Yes, I did transmit.
Nie, wysłałem go niechcący.
Lernen beginnen
No, I inadvertently transmitted.
Ile łodzi / tratw ratunkowych (z iloma ludźmi) zwodujesz?
Lernen beginnen
How many lifeboats / liferafts (with how many persons) will you launch?
Zwoduję ... łodzi / tratw ratunkowych (z osobami).
Lernen beginnen
I will launch ... lifeboats / liferafts (with how many persons) will you launch?
Ile osób pozostanie na burcie?
Lernen beginnen
How many persons will stay on board?
Nikt nie zostanie na burcie.
Lernen beginnen
No person will stay on board.
... osób pozostanie na burcie.
Lernen beginnen
... persons will stay on board.
Jaka jest pogoda na twojej pozycji?
Lernen beginnen
What is the weather situation in your position?
Wiatr ... o sile ... stopni w skali Beauforta.
Lernen beginnen
Wind ... force Beaufort...
Widzialność jest dobra / umiarkowana / słaba.
Lernen beginnen
Visibility is good / moderate / poor.
Morze jest gładkie / sfalowane / wzburzone / sztormowe. Mała / umiarkowana / wysoka martwa fala z kierunku...
Lernen beginnen
Smooth / moderate / rough / high sea and slight / moderate / heavy swell...
Prąd ... węzłów w kierunku...
Lernen beginnen
Current is ... knots, to...
Czy są jakieś niebezpieczeństwa nawigacyjne?
Lernen beginnen
Are there dangers to navigation.
Nie ma niebezpieczeństw nawigacyjnych.
Lernen beginnen
No dangers to navigation.
Ostrzeżenie! Skały nie zaznaczone na mapie / lód / nienormalnie niskie pływy / miny.
Lernen beginnen
Warning! Uncharted rocks / ice / abnormally low tides / mines.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.