Idioms - Test your vocab. 5 (25, 29)

 0    55 Datenblatt    wawrzynka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
turn over a new leaf
Lernen beginnen
rozpocząć nowy rozdział (w życiu)
to be on a leave
Lernen beginnen
być na urlopie
to cheese off
Lernen beginnen
wkurzać kogoś, wnerwiać kogoś
to grease someone's palm
Lernen beginnen
posmarować komuś, dawać łapówkę
to get the chop
Lernen beginnen
1. zostać wylanym; 2. zostać wyeliminowanym z programu typu reality show
to be in arrears with sth
Lernen beginnen
zalegać z czymś (np. z rachunkami za mieszkanie)
to be on the tenterhooks
Lernen beginnen
siedzieć jak na szpilkach, siedzieć jak na rozżarzonych węglach
to butter someone up
Lernen beginnen
podlizywać się komuś, kadzić komuś
do time/bird
Lernen beginnen
przesiedzieć, mieć odsiadkę (siedzieć w więzieniu)
name the day
Lernen beginnen
ustalać datę (ślubu)
be at loose end(s)
Lernen beginnen
nie mieć nic do roboty
be on the dole
Lernen beginnen
be on the dole Englisch
być na zasiłku
pull one's leg
Lernen beginnen
naciągać, robić w bambuko
be out of sorts
Lernen beginnen
być nie w humorze, być nie w sosie
be for the high jump
Lernen beginnen
mieć przekichane (być w tarapatach)
be up in arms about sth
Lernen beginnen
oburzony, bardzo zdenerwowany
blow your own trumpet
Lernen beginnen
chwalić się
a fool and his money are soon parted.
Lernen beginnen
Głupota i pieniądze nie idą w parze.
Don't make a mountain out of a molehill.
Lernen beginnen
Nie rób z igły widły.
The proof of the pudding is in the eating.
Lernen beginnen
należy coś przetestować, zanim się to oceni
first come, first served.
Lernen beginnen
kto pierwszy ten lepszy.
A stitch in time saves nine
Lernen beginnen
szew w porę oszczędza dziewięć szwów później (lepiej zapobiegać niż leczyć)
Every cloud has a silver lining.
Lernen beginnen
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
Don't put all your eggs in one basket.
Lernen beginnen
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
Absence makes the heart grow fonder.
Lernen beginnen
ieobecność sprawia, że serce rośnie w czułość; nieobecność sprawia, że bardziej lubimy osobę nieobecną
He who pays the piper calls the tune.
Lernen beginnen
Kto płaci, ten wymaga.
Honesty is the best policy.
Lernen beginnen
Uczciwość popłaca.
Necessity is the mother of invention.
Lernen beginnen
Potrzeba jest matka wynalazku.
You can't teach an old dog new tricks.
Lernen beginnen
nie przesadza się starych drzew; dosł. nie nauczysz starego psa nowych sztuczek
Out of the frying pan and into the fire.
Lernen beginnen
z deszczu pod rynnę
Still waters run deeper.
Lernen beginnen
cicha woda brzegi rwie
More haste, less speed.
Lernen beginnen
Śpiesz się powoli. / Co nagle to po diable.
To many cooks spoil the broth
Lernen beginnen
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Nothing ventured, nothing gained.
Lernen beginnen
Nie ryzykujesz, nie zyskujesz.
Look before your leap.
Lernen beginnen
Pomyśl zanim zadziałasz
One swallow does not make a summer.
Lernen beginnen
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
Once bitten, twice shy.
Lernen beginnen
Lepiej dmuchać na zimne. / Kto raz się sparzy, na zimne dmucha.
Actions speak more than words.
Lernen beginnen
Czyny mówią więcej niż słowa.
It's no use crying over spilt milk.
Lernen beginnen
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
where there's a will, there's a way.
Lernen beginnen
dla chcącego, nic trudnego.
Let sleeping dogs lie.
Lernen beginnen
Nie wywołuj wilka z lasu.
A friend in need is a friends indeed.
Lernen beginnen
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
A miss is as good as a mile.
Lernen beginnen
prawie robi wielką różnicę (przysłowie mówiące, że jeśli coś się nie udało, to nie ma znaczenia, jak niewiele zabrakło: porażka to porażka)
Blood is thicker than water.
Lernen beginnen
Krew jest gęstwięzy krwi są ważniejsze od innych relacji (dosł. "Krew jest gęstsza od wody") sza niż woda.
Charity begins at home.
Lernen beginnen
zmieniając świat, zacznij od siebie
Don't look a gift horse in the mouth.
Lernen beginnen
Nie patrz darowanemu koniowi się w ustach.
Beggars can't be choosers.
Lernen beginnen
trzeba zadowolić się tym, co się ma / darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
Two heads are better than one.
Lernen beginnen
Co dwie głowy to nie jedna.
Great minds think alike.
Lernen beginnen
używane humorystycznie, gdy dwie osoby wpadną na ten sam pomysł
One good turn deserves another.
Lernen beginnen
przysługa za przysługę.
It's an ill wind that blows nobody any good.
Lernen beginnen
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
Don't count your chickens before they're hatched.
Lernen beginnen
Nie mów hop zanim nie przeskoczysz.
Speech is silver, silence is gold.
Lernen beginnen
Mowa jest srebrem, milczenie jest złotem.
The early bird catches the worm.
Lernen beginnen
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Out of sight, out of mind.
Lernen beginnen
Co z oczu to z serca.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.