IELTS, my 1st test. Reading passage 3: Helium's future up in the air

 0    81 Datenblatt    stoneape2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
expose
Lernen beginnen
odsłaniać, poddawać(działaniu czegoś), demaskować, naświetlać(np w fotografice)
dire
Lernen beginnen
straszny, okropny, złowieszczy, pesymistyczny
impend
Lernen beginnen
zagrażać, bezpośrednio zagrażać
impending
Lernen beginnen
bliski, nieuchronnie zbliżający się
demise
Lernen beginnen
śmierć, koniec istnienia lub działania
recive
Lernen beginnen
dostać, dostawać, przyjmować, otrzymać(np list), uzyskać(np pomoc medyczną), podejmować/przyjmować(np gości)
receiving
Lernen beginnen
odbiorczy, pasterstwo
inert
Lernen beginnen
bezczynny, bierny(np osoba), bezwładny(np ciało)
monatomic
Lernen beginnen
jednoatomowy
plentiful
Lernen beginnen
obfity, liczny, bogaty
consist of sth/consist in sth
Lernen beginnen
składać się z czegoś/polegać na czymś, opierać się na czymś
abundant
Lernen beginnen
obfity, sowity, bogaty, bujny, płodny, liczny, zasobny
vanish
Lernen beginnen
znikać, pierzchnąć/ wymierać, wyginąć(o gat roślin i/lub zwierząt)
however
Lernen beginnen
jednak, jakkolwiek/jakkolwiek, w jakikolwiek sposób
miniscule
Lernen beginnen
bardzo mały, maleńki, miniaturowy/ minuskuła, mała litera
to be exact
Lernen beginnen
ściśle mówiąc, dokładnie mówiąc
deacy
Lernen beginnen
rozkładać się, gnić/ rozpadać się, zapadać się/ przeżywać kryzys, chylic się ku upadkowi//gnicie, próchnienie, butwienie, niszczenie, ruina, upadek
subterranean
Lernen beginnen
podziemny(np przejazd)/potajemny, ukryty(np motyw, spisek)
bunker
Lernen beginnen
bunkier, schron, przeszkoda, schowek na węgiel/bunkrować, trafić w przeszkodę
extract
Lernen beginnen
urywek, fragment(filmu, tekstu)/wyciąg, ekstrakt/ wyciągnąć, wydobywać, uzyskiwać
fractional distillation
Lernen beginnen
destylacja frakcynja
fractional
Lernen beginnen
nieznaczny, frakcyjny, ułamkowy
distillation
Lernen beginnen
destylacja, rektyfikacja, destylat/ esencja, kwintesencja(np idei, emocji)
defy
Lernen beginnen
przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś)
novel
Lernen beginnen
powieść/ nowy, nowatorski, oryginalny
novelty
Lernen beginnen
nowość, atrakcja, błyskotka
gimmick
Lernen beginnen
sztuczka, chwyt(np reklamowy, marketingowy)
blimp
Lernen beginnen
sterowiec ciśnieniowy/ tłuścioch, grubas
burst
Lernen beginnen
pękać, rozrywać się, wybuchać/ wyskakiwać, wskakiwać(np do pokoju, sali)/ pęknięcie, wybuch(rury, bomby); zryw(np prędkości); burza(np oklasków, okrzyków); wybuch(np entuzjazmu); impuls, sekwencja sygnałów(np w komputerze)
blend
Lernen beginnen
mieszać, połączyć(np style, dźwięki)/ zmiksować, przemieszać(potrawy)/produkować mieszankę/ mieszanka, mieszanina, zlepek
mitigate
Lernen beginnen
łagodzić, uspokajać(np konflikt)/uśmierzać, złagodzić(np ból)
inhale
Lernen beginnen
zaciągnąć się, zrobić wdech/ wciągnąć, wsunąć(zjeść szybko)
prevalent
Lernen beginnen
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
coolant
Lernen beginnen
chłodziwo
superconducting
Lernen beginnen
nadprzewodzący
pose
Lernen beginnen
stanowić(problem), pozować, pretendować
ersatz
Lernen beginnen
namiastka, surogat/sztuczny, będący namiastką
feasibility
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo, wykonalność
apace
Lernen beginnen
szybko
cheerfully
Lernen beginnen
radośnie, wesoło, pogodnie
deride
Lernen beginnen
wyśmiewać, wyszydzać, drwić
loner
Lernen beginnen
samotnik
adhere
Lernen beginnen
przywierać, przylegać(do czegoś)
noble
Lernen beginnen
szlachetny, szlachecki, arystokratyczny, wspaniały, majestatyczny
covet/coveted
Lernen beginnen
pragnąć, patrzeć z zazdrością/pożądany
worsen
Lernen beginnen
pogarszać się, degenerować się
shortage
Lernen beginnen
brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy)
render
Lernen beginnen
wyrządzić, wyświadczyć, wykonywać (usługi)/przedstawiać, oddawać (np. charakter sztuki)/okazać się/sprawiać, czynić/przedłożyć, przedstawić, składać (np. podziękowanie)
dwindle
Lernen beginnen
kurczyć się, zanikać, słabnąć
postponement
Lernen beginnen
odroczenie, przełożenie(czegoś)
enormous
Lernen beginnen
olbrzymi, ogromny
partly
Lernen beginnen
częściowo, po części
bring
Lernen beginnen
przynieść, przywieść
expansion
Lernen beginnen
wzrost, rozwinięcie/ rozwój, ekspansja(np firmy)
asset
Lernen beginnen
atut, zaleta, plus/ własność, rzecz posiadana, kapitał/ cenny nabytek, rzecz wartościowa
regardless
Lernen beginnen
bez względu na (coś), nie licząc się (z czymś), pomimo (czegoś)
although
Lernen beginnen
mimo że, pomimo że, chociaż
ramification
Lernen beginnen
konsekwencja
to deflate
Lernen beginnen
stracić/tracić powietrze, sflaczeć, flaczeć, spuścić/spuszczać powietrze, ukrócić, ukracać, odbierać/odebrać pewność siebie, rozwiać, rozwiewać, umniejszać, umniejszyć, sprowadzić/sprowadzać na ziemię, szargać, zszargać, wpłynąć na obniżenie
bother
Lernen beginnen
kłopot, fatyga// przeszkadzać, nurtować, fatygować
judicious
Lernen beginnen
rozsądny, rozumny
to settle
Lernen beginnen
rozstrzygać · rozstrzygnąć · uporządkować · osiadać · osiąść · skolonizować · osiedlić · usadowić · zasiedlić · uregulować · osiedlać · osadzać się · osadzić się
wisdom
Lernen beginnen
mądrość
to compel
Lernen beginnen
zmusić
to prevail
Lernen beginnen
panować, zapanować, dominować
fold
Lernen beginnen
plisa, fałd, zgięcie, wałeczek
incentive
Lernen beginnen
bodziec, zachęta, podnieta
to avert
Lernen beginnen
odwrócić, uniknąć, oddalić
predicament
Lernen beginnen
kłopot, kłopotliwe położenie
ought
Lernen beginnen
powinien
obligatory
Lernen beginnen
obowiązujący, obowiązkowy, obligatoryjny
to enforce
Lernen beginnen
wymusić · narzucić · wyegzekwować · wprowadzić w życie · stanowić potwierdzenie · przemawiać za · wdrażać · wdrożyć
regulatory
Lernen beginnen
nadzorujący, regulujący, regulacyjny
diligently
Lernen beginnen
sumiennie, skrupulatnie, z zaangażowaniem
squander/to squander
Lernen beginnen
marnotrawstwo/ trwonić · roztrwonić · szafować · skradać · marnotrawić · zaprzepaścić · zaprzepaszczać
earnest
Lernen beginnen
usilny, poważny
stock/ to stock
Lernen beginnen
zapas · towar · zasób · surowiec · wywar · bulion/ zaopatrywać · zaopatrzyć
to encourage
Lernen beginnen
namówić, zachęcić
to withdraw
Lernen beginnen
odwołać · unikać · uniknąć · wycofać · odwoływać · odchodzić · cofać się · cofnąć się
furthermore
Lernen beginnen
dalej
to ensure
Lernen beginnen
gwarantować, zapewniać, upewniać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.