II i III 2016

 0    68 Datenblatt    lorek71
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
He can recognize them at the airport
zaniepokojony
Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.
Lernen beginnen
concerned
She is concerned about her exam results.
natychmiast
Lernen beginnen
right away / immediately / at once
nawet tylko
Lernen beginnen
even just
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
Lernen beginnen
to explore
Columbus discovered America.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
Lernen beginnen
challenge
It was a great challenge we had to face.
dostawa
Dostawa musi być wykonana przed końcem miesiąca.
Lernen beginnen
delivery
Delivery has to be made before the end of the month.
paczka (pocztowa)
Lernen beginnen
parcel
zapisać się na kurs
Lernen beginnen
sign up for a course
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change your mind
buy sth in a hurry
Lernen beginnen
buy sth in a hurry
paragon
Nie wyrzucaj paragonu, może ci się przydać w przyszłości.
Lernen beginnen
a receipt
Don't throw away the receipt, you might need it in the future.
za luźny / za ciasny
Lernen beginnen
too loose / too tight
zwracać coś (do sklepu)
Lernen beginnen
take something back
nie pasuje/ zly rozmiar
Lernen beginnen
dosn't fit / bad size
nie pasuje np kolorystyczniie
Lernen beginnen
dosn't suit
data ważności
Lernen beginnen
expiry date
data ważności produktu spożywczego
Lernen beginnen
sell by date
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
Lernen beginnen
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
płacić karta kredytową
Lernen beginnen
pay by credit card
wydawać się
Sprzedawcy nie wydają się żeby mieli coś przeciw
Lernen beginnen
to seem
Shop assistants don't seem to mind at all
beztroskie życie
Lernen beginnen
Carefree life
ostrożny
Lernen beginnen
careful
zdawać sobie sprawę
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
Lernen beginnen
to realise
When did you realize that?
reklamacja
Lernen beginnen
complaint
w międzyczasie, tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
użyć schodów
Lernen beginnen
take the stairs
chodzić po schodach
Lernen beginnen
walk up the stairs
oczekiwać
Lernen beginnen
to expect (to do)
udać się (w sensie czasu)
Lernen beginnen
work out
The weekend didn't work out exactly as they were expecting
udać się do windy
Lernen beginnen
get into the lift
zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
to realise
I just sat on the floor and hoped maybe somebody would realize what had happened
ankieta
Lernen beginnen
survey
zazdrosny
Lernen beginnen
jealous
wymyślać, wynaleźć
Lernen beginnen
to invent
imponować
Lernen beginnen
impress
kłamstwo
najbardziej powszechne kłamstwo
Lernen beginnen
lie
the most common lie
zachęcić
Zachęcił mnie do zmiany pracy.
Lernen beginnen
encourage
He encouraged me to change the job.
ze smutkiem
Lernen beginnen
sadly
odłożyć, schować odstawić
Lernen beginnen
put away
kłamać
Lernen beginnen
to lie / lie, lied, lied/
leżeć
Lernen beginnen
to lie /lie, lay, lain/
kłaść się
Lernen beginnen
lie / lay, laid, laid/
kłócić się z kimś o coś
Lernen beginnen
arguing with someone about something
zły o coś
Lernen beginnen
angry about something
być złym na kogoś
Lernen beginnen
to be angry with sb
z wyjątkiem, oprócz
Lernen beginnen
except, apart
I like every day except Mondey. I like all days apart from Monday
zmyślać
Lernen beginnen
to invent
kolega ze szkoły / z pracy
Lernen beginnen
a colleague / a workmate
And this is my colleague, Nick.
zachęcać kogoś do czegoś
Lernen beginnen
encourage someone to do something
czuć się gorzej niż ktoś inny
Lernen beginnen
feel inferior to sb
chociaż / mimo że
ALTHOUGH/EVEN THOUGH + zdanie
Lernen beginnen
even though / although
Although I don't like fish, I sometimes eat shushi
chociaż (inna budowa zdania)
DESPITE + rzeczownik (THE FACT THAT) + zdanie
Lernen beginnen
depite
Despite THE FACT THAT I don't like her I'll go to the party
wkurzać (kogoś)
Lernen beginnen
annoy (someone)
niepełnosprawni ludzie
Lernen beginnen
disabled people
przebrać się za kogoś
Lernen beginnen
to dress up as somebody
sprawić
Lernen beginnen
make sb + adj
she makes me happy / sad
zestresowany
Lernen beginnen
stressed
stresujący (przymiotnik)
Lernen beginnen
stressful
będący pod wrażeniem
Lernen beginnen
being impressed
robiący wrażenie
Lernen beginnen
impressive
zainteresowany
Jestem zainteresowany tą książką
Lernen beginnen
interested
I'm interested in this book
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
Lernen beginnen
interesting
This is a very interesting person.
przymierzalnia
Lernen beginnen
a changing room
przymierzać
Przymierz ten sweter, żeby zobaczyć, czy to dobry rozmiar.
Lernen beginnen
to try sth on
Try on this jumper to see if it’s a good size.
kasa
Przepraszam, czy orientuje się pan gdzie jest kasa?
Lernen beginnen
checkout
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
wózek sklepowy
Jeśli planujesz kupić zaledwie kilka rzeczy, nie ma potrzeby brać wózka.
Lernen beginnen
a trolley
If you're planning to buy just a few items, there is no need to take a trolley.
torba na zakupy w sklepie
Lernen beginnen
shopping bag in the store

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.